Gisle Hannemyr. Foto: Martin Bekkelund
Gisle Hannemyr. Foto: Martin Bekkelund

– Sperr heller fildelingsnettsted

Gisle Hannemyr advarer mot NJs forslag for å verne opphavsretten.

Publisert   Sist oppdatert

Aksjonen «Dele – ikke stjele» får kritikk for å true personvernet med sin uttalelse om ulovlig fildeling og krav om ny lovgivning. Norsk Journalistlag er en av opphavsrettsorganisasjonene som står bak forslaget, noe Dagbladet har reagert kraftig på. Internettekspert Gisle Hannemyr, lektor i informatikk ved Universitetet i Oslo, mener den beste løsningen ikke truer personvernet.

– Dersom man får på plass et lovlig tilbud hvor man på en enkel og grei måte får kjøpt det man ønsker, og samtidig sperrer for nettsteder som Pirate Bay, vil fildelingen reduseres til et marginalt problem.

Advarer

Hannemyr advarer mot å innføre lovhjemler som tillater innsamling og lagring av IP-adresser og annen trafikkinformasjon.

– Det er problematisk av flere grunner. I første rekke fordi man privatiserer det å samle inn sensitive personopplysninger. Det kan bli vanskelig å sikre at opplysningene ikke kommer i hendene på utenforstående og blir brukt til andre ting.

Lagring av opplysninger om hvem som kommuniserer med hverandre er også bekymringsfullt. Hannemyr forklarer med et tenkt eksempel hvordan kildevernet kan bli svekket.

– Si at en stor bedrift oppdager at det er lekket dokumenter til Dagbladet som viser innsidehandel eller informasjon om andre ulovlige forhold, som det typisk er pressens oppgave å avdekke. Da kan bedriften gå til dem som sitter med IP-adressen, kreve å få navnet på den som har levert opplysningene, og muligens få det utlevert ved å vise til at det er en opphavsrettskrenkelse.

Provokasjon

Hannemyr peker også på det problematiske ved at man ikke kan vite hvem som har gjort den ulovlige handlingen på en maskin flere har tilgang til.

– Hvis maskinen er dårlig sikret vil utenforstående kunne bruke maskinen til fildeling, mens abonnenten kommer i politiets søkelys. Det tilsvarende kan skje i usikrede nettverk.

Han peker også på at man selv må delta i nettverkene for å samle informasjon om ulovlig fildeling.

– Man må selv tilby filer for deling og aktivt etterspørre filer for å delta, noe som i seg selv er ulovlig. Spørsmålet er om man skal gi anledning til å provosere fram ulovlige handlinger.

– En løsning

Løsningen finner Hannemyr i det siste av aksjonsgruppens fire forslag til lovendringer.

– Jeg mener forslaget om å gi lovhjemmel til å sperre for nettsteder som driver med ulovlig virksomhet, er en vei å gå. Det er en løsning som hindrer opphavsrettskrenkelser uten å komme i konflikt med personvernet.

Retten kan i dag ikke pålegge en tjenesteleverandør å sperre tilgangen til nettsteder, og dermed kan man fildele fritt. Imidlertid sperrer tjenestetilbyderne frivillig for barnepornografiske nettsteder gjennom det såkalte Kripos-filteret. Det betyr at infrastrukturen er på plass for sperre nettsteder ved rettslig pålegg. Personvernet ivaretas ved at det ikke blir registrert eller logget hvem som har blitt sperret ute fra en side. Hanemyr tror det er en bedre løsning enn forfølge individuelle nedlastere.

– Selv om kulturbransjen taper store penger, er det i realiteten ingen individer som står for så forferdelig mye av den totale summen. Å gå etter tusenvis av småfisk er ikke en praktisk gjennomførbar linje.