Elin Svendsen gikk nylig av som NJ-klubbleder i Romerikes Blad. Ingen ønsker å etterfølge henne. Foto: Karoline Carlsen
Elin Svendsen gikk nylig av som NJ-klubbleder i Romerikes Blad. Ingen ønsker å etterfølge henne. Foto: Karoline Carlsen

Klubbleder erstattet av kontaktforum

Tøffe nedbemanningstider gjør at journalister kvier for å påta seg tillitsverv.

Publisert Sist oppdatert

Lederstolen i redaksjonsklubbene står tom i Romerikes Blad, Nordlys, Ringerikes Blad og Østlands-Posten, som alle er eid av Amedia. Stor arbeidsbelastning i en presset hverdag og begrenset påvirkningsmulighet trekkes fram som forklaringer.

Avtroppede klubbledere forteller at de ikke orker mer. En rekke steder deler tillitsvalgte nå på klubbledervervet.

Sidestilte

I Amedias største mediehus, Romerikes Blad, har redaksjonsklubben opplevd hyppige lederskifter de siste årene. Det normale har vært ett år i vervet. Klubben innførte en noe utradisjonell ordning da Alexander Gjermundshaug i fjor vår gikk av som klubbleder og sluttet i RB. Det skjedde samtidig som RBs eier Amedia satte i verk sin omfattende nedbemanning.

Les Journalistens dekning av nedbemanningen i norske mediebedrifter

Det har vært et tøft år å være tillitsvalgt

For å gjøre rekrutteringen av ny klubbledelse lettere, foreslo valgkomiteen at  daværende nestleder Elin Svendsen og Karoline Carlsen skulle overta som sidestilte klubbledere.

– Vi har delt på oppgaver og arbeidsbelastning. Men det har vært et tøft år å være tillitsvalgt, sier Svendsen.

Kontaktforum

Carlsen sluttet i RB nylig, og Svendsen valgte å takke nei til gjenvalg. Redaksjonsklubben hadde årsmøte sist onsdag. Valgkomiteen klarte ikke å finne en etterfølger til Svendsen, og heller ikke på årsmøtet sa noen seg villig til å overta.

I stedet for et nytt klubbstyre ble det valgt et kontaktforum bestående av fire personer. Det skal opprettholde forbindelsen mellom de ansatte og ledelsen i RB, til konserntillitsvalgte i Amedia og til Norsk Journalistlag.

– Jeg har vært i et eller annet verv siden jeg begynte i RB i 2008, både som klubbleder, nestleder, styremedlem og ansatterepresentant i bedriftsstyret. Derfor følte jeg at det holdt for meg nå, at jeg har gjort et bidrag, poengterer Svendsen.

Hun trekker fram enkelte erfaringer fra tiden som klubbleder:

– Det er ikke akkurat et takknemlig verv. Man sitter igjen med spørsmålet om hvor mye man egentlig får gjort som tillitsvalgt. Vi har skrevet de samme brevene til ledelsen gjentatte ganger gjennom årene. Når man ikke når fram, kommer man til et punkt da i alle fall jeg tenker at det kanskje ikke er noen vits i å fortsette.

Tar mye tid

Svendsen mener det kan være flere mulige forklaringer på hvorfor klubbmedlemmer ikke er like villige som før til å påta seg tillitsverv:

– Det har sikkert å gjøre med at slike verv tar en del tid. Det handler også litt om den situasjonen man er oppe i, at man ikke helt vet når det kommer nye kutt. Det er mye ansvar å ta på seg.

Det er mye ansvar å ta på seg

Antall årsverk i RBs redaksjon skal reduseres fra 52 i 2014 til 37 årsverk innen 2016 ved hjelp av sluttpakker, Avtalefestet pensjon og frivillig avgang. I vår har flere medarbeidere valgt å si opp jobben i RB, slik at redaksjonen er ytterligere redusert.

– Vi vet ikke om de som slutter blir erstattet, sier Svendsen.

Kilder i RB sier til Journalisten at det var store forventninger til at Magne Storedal ville bidra til et bedre samarbeid med redaksjonsklubben da han overtok som ansvarlig redaktør i 2013. Dette skal ifølge de samme kildene ikke ha blitt innfridd.

Som avtroppet klubbleder nøyer Svendsen seg med å si følgende:

– Jeg har forventninger til alle som påtar seg jobb som leder. Men det er ikke enkelt for dem, heller. Det stilles mange krav fra ulike hold.

RB-redaktør Magne Storedal. Foto: Birgit Dannenberg
RB-redaktør Magne Storedal. Foto: Birgit Dannenberg

– Har løst saker

Storedal sier til Journalisten at han i en e-post torsdag ble informert av redaksjonsklubben om det nye kontaktforumet.

– Jeg vet ikke hva det er eller hva klubben tenker om det. For meg spiller det ikke så stor rolle om de kaller seg kontaktforum eller klubbleder, bare det virker og bidrar til at vi kan snakke sammen og ha en god dialog. Det er min oppfatning at vi har hatt det, og at vi har løst saker sammen.

Storedal bekrefter at enkelte redaksjonelle medarbeidere i RB har sagt opp nylig.

– Vi hatt et par oppsigelser i vår.

– Dreier det seg om frivillige oppsigelser?

– Ja, det er mange som vurderer andre typer jobber. Jeg har sagt at alle må tenke over hva de ønsker å gjøre gitt den situasjonen vi befinner oss i.

 Kan noen ha oppfattet det som et press?

– Overhodet ikke. Jeg vil bare at folk skal orientere seg og tenke på framtida. Strukturtilpasningene i mediebransjen er ikke over. Men de det gjelder har gjort sine valg helt uten inngripen fra min side.

Ble redaktør

Den siste valgte lederen av redaksjonsklubben i Nordlys, Silje Solstad, rykket nylig opp til redaktørjobb og gikk derfor ut av klubben etter en måned i vervet. Siden har valgkomiteen arbeidet med å finne en ny kandidat. Et planlagt ekstraordinært årsmøte i klubben er foreløpig utsatt.

Det er ikke noe alternativ at Nordlys skal bli stående uten klubbleder

Jørn Normann Pedersen, medlem av valgkomiteen i redaksjonsklubben, sier at han har håp om en rask løsning:

– Jeg har god tro på at vi har en klubbleder på plass i løpet av relativt  kort tid. Det er ikke noe alternativ at Nordlys skal bli stående uten klubbleder i lang tid. Men det er en utfordring å finne noen som villig til å påta seg vervet, med den arbeidssituasjonen mange i redaksjonen opplever. Vi er blitt færre, og et slikt verv tar mye tid og ressurser.

Delt ansvar

Ringerikes Blad har heller ingen formell leder av redaksjonsklubben. Ingen har vært villig til å påta seg dette vervet de siste årene. I fjor etablerte klubben en ny ordning der de tre medlemmene av klubbstyret deler på lederansvaret.

Espen Ødegård, Ringerikes Blad.<br>Foto: Frode Johansen
Espen Ødegård, Ringerikes Blad.
Foto: Frode Johansen

Denne ordningen ble videreført da klubben hadde årsmøte i februar. Én i det valgte styret har ansvaret for kontakt inn mot redaksjonsledelsen, én inn mot Norsk Journalistlag og en for kontakten med medlemmene.

Espen Ødegård er NJ-kontakt og forteller om gode erfaringer med den delte ledermodellen.

– Det er en ordning som fungerer ganske bra, selv om vi ikke har noen formell leder. Det blir ikke så stor arbeidsbelastning på den enkelte, samtidig som det er flere som tar ansvar. Jeg tror at det er arbeidsbelastningen og tidsbruken som gjør at folk kvier seg for å påta seg ledervervet.

–  Krevende år

I Østlands-Posten i Larvik ble redaksjonsklubben stående uten leder i månedsvis etter årsmøtet i januar. Da gikk Sigfrid Kvasjord av, etter ett år i vervet. Det var en konsekvens av at hun fikk ny arbeidsplass på den felles Amedia-desken i Vestfold, med tilhold i Tønsberg.

– Det var et veldig spesielt og krevende år med kutt over hele fjøla og nye fellesprosjekter for Amedia i Vestfold, sier Kvasjord.

Ingen andre ønsket på påta seg ansvaret som klubbleder. Det endte med at årsmøtet valgte et styre på to personer. Helt nylig ble det avklart at Torgrim Skogheim har sagt seg villig til å gå inn som ny klubbleder. Han er foreløpig ikke formelt valgt, men fungerer nå i vervet inntil det er avholdt årsmøte i klubben.

– Det var en seig tørn med å få noen til å stille. Jeg skjønte at jeg pekte meg ut som et av svært få reelle alternativer. Vi må jo ha en klubbleder, og da sa jeg meg villig, sier Skogheim.

NJ-leder Thomas Spence. Foto: Birgit Dannenberg
NJ-leder Thomas Spence. Foto: Birgit Dannenberg

Frykter forvitring

Verken konsernledelsen eller konserntillitsvalgte i Amedia har svart på henvendelser fra Journalisten om denne saken. NJ-leder Thomas Spence liker ikke utviklingen og frykter en forvitring av tillitsapparatet.

– Vi registrerer at det er slitasje på tillitsvalgte i en tid med krevende oppgaver. Mange blir stående i spagat mellom hensynet til kolleger og hensynet til seg selv og sin familie. Det burde bekymre eierne og redaktørene at folk brenner seg ut i tillitsverv, for bedriftene risikerer å miste viktige bindeledd. Derfor burde arbeidsgiverne legge forholdene bedre til rette for at de kan skjøtte sine verv på en god måte.

– Men hva gjør NJ konkret for klubblederne?

– Vi prøver å tilpasse våre tilbud mest mulig, slik at de skal trives i vervet og ønsker å fortsette. Det dreier seg blant annet om kurs og kompetansetiltak. NJs stab gir også løpende bistand, og her opplever vi et stort press for tiden.

Spence oppfordrer samtidig medlemmene av redaksjonsklubbene til å hjelpe og støtte klubblederne sine på best mulig måte.

 

Powered by Labrador CMS