Alf Bjarne Johnsen er leder i Pressens Faglige Utvalg.
Alf Bjarne Johnsen er leder i Pressens Faglige Utvalg.

Alf Bjarne Johnsen: – Journalistisk høflighetsprinsipp å ta kontakt før Facebook-sitering

Mener det både er god folkeskikk og presseskikk. 

Publisert Sist oppdatert

Tirsdag felte Pressens Faglige Utvalg (PFU) Høvågavisa for å ha publisert en privat oppdatering og et bilde fra Facebook i avisa. Riktignok med en dissens fra TV 2-redaktør Anne Weider Aasen på bildebruken.

PFU felte avisa på Vær Varsom-plakatens punkter 3.3 (gjøre premissene klare i intervjusituasjoner), 4.8 (ta hensyn til hvilke konsekvenser medieomtalen kan få for barnet), 4.10 (vær varsom med bruk av bilder i annen sammenheng enn den opprinnelige) og 4.12 (for bruk av bilder gjelder de samme aktsomhetskrav som for skriftlig og muntlig fremstilling). Se hele Vær Varsom-plakaten her.

Bakgrunn: Høvågavisa felt for å publisere privat oppdatering og bilde fra Facebook i avisa

Streng uttalelse

Weider Aasen på sin side ønsket ikke å felle avisa på punkt 4.10. Siden publiseringen av teksten allerede strider mot VVP 4.8 om konsekvenser medieomtalen kan få for barn, burde ikke bildet av klager vært publisert, da dette bidrar til indirekte identifisering av barnet. Hun mener imidlertid at dette gjelder uavhengig av hvordan bildet er framskaffet. 

– Det må være lov for pressen å ta bilder fra Facebook, men det er selvsagt en selvstendig vurdering fra gang til gang. Mitt ønske har vært at flere ting hadde vært problematisert i uttalelsen.

Hun etterlyser for eksempel i uttalelsen hvor mange venner klager har på Facebook. Det er relevant for saken for å slå fast om innlegget var av privat karakter eller ikke. Hun tror det hadde gitt en bedre vurdering på om avisen skal felles på punkt 3.3. 

Høflighet 

PFU-leder Alf Bjarne Johnsen forteller Journalisten at han mener antall venner spiller en mindre rolle. Han tenker det er presseetisk riktig å ta kontakt for å innlede en dialog dersom man ønsker å sitere fra en Facebook-status eller ta et bilde. 

– Det er et journalistisk høflighetsprinsipp. Så mitt råd er å ta kontakt uansett. Så blir det jo noe annet dersom innleget er av stor allmenn interesse og kommer fra en offentlig person, sier han. 

Dersom personen ikke ønsker å bli sitert av journalister, må man ta en ny vurdering om man likevel skal sitere, men da mener Johnsen at man i det minste har opprettet kontakt slik at personen vet at innlegget er av interesse for mediene og er klar over det dersom det kommer på trykk. 

Han mener mediene står seg godt med å opprette kontakt med privatpersoner de ønsker sitere.

– Det er både god folkeskikk og presseskikk.

Antall venner relevant

Jon Wessel-Aas.
Jon Wessel-Aas.

Medierettsadvokat Jon Wessel-Aas presiserer før han uttaler seg til Journalisten at det er et klart skille mellom lover og regler, og presseetikken.

Rent juridisk, etter pressens åndsverkslov, kan mediene ta bilder og innlegg fra Facebook for å illustrere et nyhetspoeng. Men andre lover spiller også inn, for eksempel når det kommer til opphavsrett. 

I tillegg er det egne regler for personbilder, som mediene ikke kan ta uten samtykke med mindre de er av allmenn interesse. 

Er det snakk om en ren privatperson, som i tilfellet i Høvågavisa, er det rent juridisk avhengig av om bildet eller utsagnet er ytret i offentlighet. Derfor er det legitimt å se på antall venner på Facebook.

– Om du for eksempel har 1000 venner på Facebook, må man kunne slå fast at innlegget er offentlig, sier Wessel-Aas.

2oo venner 

Journalisten har vært i kontakt med klager Gabrielle Randby-Nyhuus i den aktuelle saken. Hun opplyser at hun har litt over 200 venner på Facebook og innlegget Høvågavisa siterte fra var skrevet på hennes lukkede profil. 

– Jeg var venn med redaktøren fordi vi er klassekamerater, ikke fordi han er redaktør i Høvågavisa, sier hun. 

Randby-Nyhuus mener at om det skal være slik at mediene kan ta alt hun skriver på Facebook, vil hun ikke lenger tørre å mene noe der. Hvert fall ikke sette det på spissen, slik hun gjorde i det aktuelle innlegget.