Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen. Foto: Torbjørn Tandberg/KRD
Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen. Foto: Torbjørn Tandberg/KRD

Foreslår trolig endringer i offentlighetsloven før sommeren

Justisministeren vil ikke gi offentligheten innsyn før et eventuelt forslag legges fram.

Publisert Sist oppdatert

At regjeringen trolig forbereder endringer i offentlighetsloven ble kjent denne uken da offentlighetsforkjemper og Fevennen-journalist Tarjei Leer-Salvesen fortalte at han hadde kommet over korrespondanse om «mulige endringer i offentlighetsloven» på Offentlig elektronisk postjournal (OEP). Søknad om innsyn i dokumentene ble avslått. Begrunnelsen er at korrespondansen er regjeringsinterne forberedelser.

– Jeg er bekymret når de vil føre den diskusjonen i fred bak lukkede dører. Jeg håper at de så snart som mulig vil vise åpenhet om hva denne prosessen er for noe. Fordi det påvirker arbeidet mitt, sa Leer-Salvesen til Journalisten.

Ville selv foreslå endringer

Torsdag kveld bekreftet justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) at regjeringen jobber med et forslag til lovendring. Det gjør han i et svar til Stortinget på spørsmål fra Arbeiderpartiets Kari Henriksen. Der skriver Amundsen at han er glad for å opplyse om at departementet har kommet langt i å følge opp en evaluering av offentlighetsloven.

– Denne oppfølgingen omfatter en utarbeiding av et utkast til et høringsnotat med mulige endringer i offentleglova og offentlegforskrifta. Disse mulige endringene er i stor grad bygd på innspill som kom inn under høringen av evalueringsrapporten fra Oxford Research AS. Utkastet til høringsnotat er sendt på departementsforeleggelse for alminnelig høring. Jeg kan ut fra dette ikke gi noe bestemt tidspunkt for når høringsnotatet vil bli sendt på alminnelig høring, men jeg antar at det vil kunne skje i løpet av første halvdel av 2018, skriver Amundsen.

Det var i fjor vår at evalueringen av loven ble lagt frem. Hovedspørsmålet undersøkelsen skulle gi svar på var om det ble gitt mer eller mindre innsyn med den nye loven som kom i 2009. Kommunal Rapport skrev at analysebyråets konklusjon var at lovendringen har medført et større fokus på offentlighet, og at denne formuleringen sier litt om hvor krevende det har vært å finne svar.

Det lå ikke i mandatet å foreslå endringer til loven. Det skulle eventuelt Justisdepartementet selv ta seg av, og er noe som nå altså høyst trolig skjer.

NJ var kritisk til evalueringsrapporten fordi analysebyrået ikke så på selve lovteksten. NJ var også skeptisk til at det ikke ble oppgitt hvor påstander kommer fra og hvem som var intervjuet. Journalistlaget konkluderte derfor med at de var usikker på hvilken verdi evalueringsrapporten ville ha for framtidig bruk.

Gir ikke innsyn

Leer-Salvesen har sammen med Pressens offentlighetsutvalg ønsket innsyn i korrespondansen departementene imellom, men det levner justisministeren lite håp om:

– Det blir normalt ikke gitt innsyn etter offentleglova i slike utkast til høringsnotater og innspill til utkastene. Innholdet i et endelig høringsnotat vil bli offentlig kjent ved at det legges ut for alminnelig høring. Når det gjelder annen kommunikasjon mellom Justis- og beredskapsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet i saken, har dette handlet om drøftelser knyttet til noen enkeltpunkter i utkastet til høringsnotat. Jeg ser det derfor ikke som aktuelt å gi innsyn i denne kommunikasjonen nå, skriver statsråden.

Arbeiderpartiets Kari Henriksen som stilte spørsmålet til Amundsen, har forståelse for at departementene har behov for å gjøre avklaringer seg imellom som ikke offentliggjøres. Til Journalisten uttaler hun at hun forventer at høringsnotatet tar opp innvendinger fra Offentlighetsutvalget og at det ikke legges opp til hastebehandling når det kommer.

– Jeg er bekymret for om de foreslår en retning med mer begrensninger, eller avgrensning av åpenhet, ut fra den erfaring vi har med åpenhet i spesielt Justisdepartementet, som har vist at den politiske ledelse har flyttet praksis i feil retning, noe som også pressens offentlighetsutvalg har påpekt. Riksrevisors rapport gir også grunn til alvorlig bekymring. Jeg forventer at dersom Justisdepartementets holdning er slik fremdeles, så må Høyre og statsministeren sette foten ned, skriver Henriksen i en tekstmelding til Journalisten.

Les også: Gravejournalist Tarjei Leer-Salvesen reagerer på at kommunikasjon om endringer i offentlighetsloven er hemmelig

Powered by Labrador CMS