Aviser
Aviser

Dagspressen utarmes

Nede i 10 prosent markedsandel i det byråbaserte reklamemarkedet. 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over seks år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Det siste Mediebarometeret fra Mediebyråforeningen viser at papiravisenes posisjon i det norske reklamemarkedet er i ferd med å bli minimal. For fem år siden, ved utgangen av første halvår i 2010, hadde dagspressen en andel av den byråbaserte annonseomsetningen på 27,7 prosent. For to år siden var andelen sunket til 16,8 prosent, mens statusen etter årets åtte første måneder er 10,4 prosent.

Et positivt budskap i Mediebarometeret for perioden 1. januar til 31. august er at den totale reklameomsetningen øker, selv om veksten kun ligger på nivå med den ordinære prisstigningen. Mediebyråforeningen registrerte salg av reklame for 5,88 milliarder kroner i de åtte månedene. Det er 2,2 prosent mer enn i samme periode i fjor.

MEDIEBYRÅFORENINGEN

• Tallene fra Mediebyråforeningen viser netto utfakturert medieomsetning. Det vil si etter alle rabatter, men før eventuelle provisjoner.

• Omsetning for dagspresse omfatter papiraviser. Nettavisenes omsetning rapporteres under Internett.

• Tallene baserer seg på rapporter fra medlemsbyråene og viser ikke den totale annonseomsetningen.

• Følgende mediebyråer rapporterer til statistikken:

Carat Norge AS, Futatsu AS, IUM AS, Maxus Communications AS, MEC Norway AS, MediaCom AS,
MediaPlus AS, Mindshare Norway AS, OMD AS, Phd AS, RED Media Consulting AS og Vizeum Norge AS,
In-Sight AS, Starcom og ZenithOptimedia (Vivaki Norway AS)

Fortsetter å falle

Tallene er ikke lystelig lesning for de mest utsatte delene av mediebransjen. Både dagspressen, ukepressen og fagpressen fortsetter å miste betydelige inntekter måned for måned.

Den verste utviklingen opplever dagspressen, med et fall fra en reklameomsetning på 797,7 millioner kroner ved utgangen av august i fjor til 612,0 millioner på samme tid i år. Det tilsvarer en svikt på 23,3 prosent, som er nesten identisk med fallet i første halvår i år. Ingen bedring i sikte, med andre ord.

Dette medvirker til at dagspressens markedsandel faller fra 13,9 for et år siden til 10,4 prosent per august.

Den dramatiske utviklingen går tydelig fram av situasjonen for fem år siden, selv om statistikkelementene ikke er helt sammenliknbare. Dagspressens daværende markedsandel på 27,7 prosent i Mediebarometeret var dobbelt så høy som internettkategoriens samlede andel på 13,5 prosent. I dag er internett nesten tre ganger så stor.

Som følge av det kraftig synkende volumet rapporterer Mediebyråforeningen fra og med august i år alle avisene som én mediegruppe. Til nå har dagspressegruppen vært delt i riksaviser og region- og lokalaviser.

Nettet vokser videre

Den største annonseveksten finner vi som før hos de nettbaserte mediene. Gruppen internett øker med 14,6 prosent mot perioden januar-august i 2014. Den samlede nettomsetningen utgjør 1,68 milliarder kroner.

Grafikk: Mediebyråforeningen
Grafikk: Mediebyråforeningen

Internetts markedsandel øker fra 25,4 til 28,5 prosent. For hele 2014 var markedsandelen på 26,2 prosent. I nettsegmentet er det web-tv som opplever størst vekst med 21,9 prosent.

Den største undergruppen innen internett-kategorien er display/desktop med 63,3 prosent. Reklameomsetningen på mobilplattformen fortsetter å øke pent, med 15,3 prosent, mens søk har stagnert med en beskjeden vekst på 2,7 prosent.

De ansatte i tv og radio kan glede seg over en reklamevekst på henholdsvis 4,3 og 6,3 prosent hittil i år.

– Tv holder sin sterke posisjon og markedsandelen ligger på 37,7 prosent. For helår 2014 var markedsandelen til tv 37,3 prosent, sier Tonje Gjerstad, som er daglig leder i Mediebyråforeningen.

God august måned

Isolerer vi tallene for august ser det hyggeligere ut enn tidligere i år for andre mediekanaler enn dagspressen, ukepressen og fagpressen. Den samlede reklameomsetningen via byråene økte fra 694,5 millioner kroner til 811,8 millioner i høstens første måned. Det tilsvarer en vekst på bortimot 17 prosent.

For dagspressen fortsetter fallet med økt styrke, til minus 30 prosent i forhold til august i 2014.

Powered by Labrador CMS