NRKJ-leder Richard Aune. Foto: Angelica Hagen
NRKJ-leder Richard Aune. Foto: Angelica Hagen

NRKJ beskylder NRK for nytt brudd på hovedavtalen

Rykende uenighet mellom fagforeningen og NRK om forarbeidet med å endre distriktssendingen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over seks år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Det er i en e-post sendt medlemmene denne uken at NRKJ skriver at de mener NRK har brutt hovedavtalen mellom arbeidsgiveren og arbeidstakerorganisasjonen. På bakgrunn av det angivelige bruddet, har NRKJ bedt om et forhandlingsmøte med kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

Betydning for drift

– Fagforeningene skal inviteres til å komme med innspill til planlagte endringer som får betydning for vår arbeidshverdag før NRK tar sine beslutninger. Dette er sentral del av hovedavtalen som begge parter har signert. Mange steder i NRK fungerer dette godt, mens andre steder tas det til stadighet viktige beslutninger som foreningene utelukkende får informasjon om i ettertid. Dette er uheldig både for NRK og for medarbeidere, heter det i e-posten.

Det er omleggingen av distriktssendingen på TV som har utløst reaksjonen. I april ble det kjent at NRK går fra to lengre sendinger hver kveld til tre kortere oppdateringssendinger i stedet, som hver vil vare i fem minutter og komme foran Dagsrevyen, Dagsrevyen 21 og Kveldsnytt.

– En slik omlegging vil få konsekvenser for den daglige driften, arbeidsforhold, og arbeidstider og skulle opplagt vært drøftet med oss i forkant, skriver NRKJ.

– Redaktørbeslutning

Grethe Gynnild-Johnsen.
Grethe Gynnild-Johnsen.

Direktør Grethe Gynnild-Johnsen for Distriktsdivisjonen i NRK er rykende uenig i at det her er snakk om et brudd på hovedavtalen. Hun viser til at hva som skal stå på sendeskjemaet til NRK er en redaktøravgjørelse, og ikke noe redaktørene er forpliktet til å drøfte med de ansatte.

– Her er jeg fullt og helt uenig med NRKJ. NRK gjør endringer i sendeskjemaet hele tiden, det er en del av hverdagen i en moderne mediebedrift og en prioriteringsdiskusjon. Vi har aldri pleid å drøfte endringer av sendeskjema med fagforeningen, sier Gynnild-Johnsen.

Hun sier at omleggingen av distriktssendingen er en av flere endringer som pågår i hennes divisjon. Når hele prosessen er kommet lenger, og hun sier de vet hva som blir innholdet i de nye sendingene, vil de ansatte involveres.

– Da kommer vi i situasjon hvor det øyner en innflytelse på arbeidshverdagen til folk. Det er foreløpig for tidlig. Nå har vi gjort en redaktøravgjørelse. Når det gjelder endringer i arbeidsflyten skal vi forholde oss til avtalene med fagforeningen.

Vil drøfte senere

Direktøren erkjenner at endringen vil få betydning for arbeidshverdagen til folk. Men på hvilken måte, er altså for tidlig å si nå.

– Derfor er det for tidlig å drøfte. Det er snakk om en endring som skal gjøres i januar 2018. Vi skal bruke god tid på å diskutere hva det vil bety.

Andre gang på ett år

Til Journalisten sier NRKJs leder Richard Aune at de ansatte på distriktskontorene er fortvilet og frustrert over at de ikke er tatt med på råd før beslutningen er tatt.

– Omlegging av sendeskjemaet er ikke en drøftingssak i seg selv, men omlegging av drift er en drøftingssak, og i dette tilfellet er det en slik sak fordi omleggingen har betydning for arbeidsforhold, arbeidstiden og arbeidsmiljøet. Derfor må slike saker drøftes før beslutning tas, sier Aune.

Han understreker at de ikke påberoper brudd på hovedavtalen for moro skyld.

– Brudd på hovedavtalen er alvorlig, og derfor ser vi oss tvunget til å reagere når det skjer gjentatte ganger.

Også i fjor hevdet nemlig NRKJ brudd på hovedavtalen i forbindelse med at de mener de ikke ble involvert før en beslutning om nedbemanning i produksjonsavdelingen ble tatt. Den gang gikk saken videre fra drøftingsmøte med kringkastingssjefen, og inn for de sentrale arbeidslivspartene Spekter og NJ.

– Vi har en uenighetsprotokoll og har ikke bestemt oss for om vi vil ta det videre til Arbeidsretten. Vi vil først se om NRK velger å endre samarbeidsform på eget initiativ, sier Aune om resultatet av den prosessen.

Powered by Labrador CMS