Inntektene til Bergensavisen skrumpet med 7 prosent i fjor

Men avisen reddet millionoverskudd ved å kutte kostnadene enda mer.

Publisert Sist oppdatert

Bergensavisen (BA) har levert et årsregnskap som viser et resultat etter skatt på 6,1 millioner kroner i fjor - nærmest på krona det samme som i 2015.

Kuttet i staben

Men lenger opp på regnskapslinjene er det større endringer. Avisens inntekter ble nemlig redusert med 7,4 prosent - 8,8 millioner kroner - fra 119,2 i 2015 til 110,4 millioner kroner i fjor.

Av nedgangen utgjorde kutt i pressestøtten 2,1 millioner kroner. I fjor mottok Bergensavisen 25,7 millioner kroner i produksjonstilskudd fra Medietilsynet, noe som tilsvarer rundt 23,2 prosent av alle BAs inntekter.

Ellers ser BA stort press på annonseinntektene. I årsberetningen skriver styret at nedgangen for disse inntektene fortsetter som følge av sterk konkurranse både fra Bergens Tidende og nye annonseplattformer.

Grunnen til at BA har klart å levere en bunnlinje på nivå med 2015, er at også kostnadene er kuttet - fra 111,5 til 102,6 millioner kroner i fjor. Havlannet årsverk ble kuttet i fjor til 54,5 ifølge årsberetningen. Lønnskostnadene er med 45,6 millioner kroner på nivå med 2015, men 3 millioner av dem er omstillingskostnader.

Fokuserer på å slå BT

Ansvarlig redaktør og daglig leder Sigvald Sveinbjørnsson er fornøyd med resultatet, men sier det ikke er det viktigste for avisen.

– Vi skal konse på å lage en god avis og slå BT (Bergens Tidende, journ. anm.). Da er det viktig å drive lønnsomt.

Sveinbjørnsson sier inntektssiden er preget av usikkerhet blant annonsørene om hvilke kanaler de skal velge, og at pressestøtten ble redusert. Om BA opplever ytterligere reduksjon i år vet han ikke før til høsten.

– Pressestøtten er en funksjon av opplagsutviklingen vår, opplagsutviklingen i andre mediehus og av om det kommer nye aviser inn i ordningen.

På utgiftssiden er det i all hovedsak bemanningen som er redusert, men også søndagsavisen og lavere papiropplag har betydning.

– Det blir jo lavere kostnader til trykk og distribusjon.

Flytter på sensommeren

Sveinbjørnsson vil ikke si noe om inntektsutviklingen i år, men forteller at den digitale veksten av abonnementer fortsetter. Direktesending av video fra Vestlandets største fotballcup Voss cup, utløste mange av dem.

– Det ble uhyre godt mottatt. Vi skal være tett på Bergens-samfunnet, så det kan man kanskje se mer til. Det var gøy.

I løpet av august flytter BA fra huset de selv bygde, og flyttet inn i fra 1935, og over til Media City Bergen (MCB), eller medielandsbyen, som Sveinbjørnsson foretrekker å kalle den.

– Det blir en tidsepoke som er slutt. Vi inviterer alle nåværende og tidligere medarbeidere til utflyttingsfest 25. august.

BA utbetaler som i 2015 så mye utbytte som pressestøtteregelverket tillater, på én million kroner til eieren Bergensavisen Konsern. Det skjer i tråd med at utbyttebegrensningen for pressestøttemottakere som ble myket opp for for tre år siden.

Avisen har for øvrig 79,2 millioner kroner på bok som i stor grad stammer fra salget i 2009 av eiendommen i Christian Michelsens gate.

Amedia eier 70 prosent, Trond Mohns Wimoh Invest eier 20 prosent og Sparebanken Vest eier 10 prosent av BA Konsern.

Etter at Mari Velsand meldte overgang til Medietilsynet er Anders Opdahl valgt som ny styreleder for Bergensavisen.

Powered by Labrador CMS