John Arne Markussen er avtroppende ansvarlig redaktør i Dagbladet. Foto: Martin Huseby Jensen
John Arne Markussen er avtroppende ansvarlig redaktør i Dagbladet. Foto: Martin Huseby Jensen

– Hvis det som kom i dag blir stående som norsk mediepolitikk, vil det være nedslående

Men Dagbladets John Arne Markussen har tillit til hvordan kulturministeren vil følge opp Medietilsynets NRK-rapport, og ber regjeringen se til Danmark. Les flere reaksjoner på rapporten.

Publisert Sist oppdatert

Tirsdag overleverte Medietilsynets direktør Mari Velsand rapporten om NRK til kulturminister Trine Skei Grande (Venstre).

Rapportens hovedkonklusjoner er at NRK bidrar til et positivt mediemangfold, at NRKs nyhets- og aktualitetstilbud på nett er positivt for det samlede tilbudet til publikum og at NRKs tilstedeværelse på nett ikke ser ut til å gi vesentlige konkurransebegrensninger i de analyserte markedene.

Dagbladets redaktør John Arne Markussen mener konklusjonene fra Medietilsynet er som han hadde forventet. Han viser til at tilsynet har hatt begrenset med tid siden i fjor høst.

– På mange måter ville man blitt overrasket hvis man konkluderte med at NRK er til skade for mediemangfoldet, sier Markussen.

Ber regjeringen se til Danmark

Han mener at NRK vil stå friere til å gjøre hva de vil med lisensinntektene fremover, dersom rapporten blir stående. Men nå håper han på mer oppmerksomhet og debatt rundt mediemangfold og NRKs rolle.

– Når jeg hører kulturministeren snakke om å få en helhetlig og langsiktig mediepolitikk på plass med et bredt anlagt medieforlik, er det oppløftende signaler.

– Denne rapporten er et verktøy. Men hvis det som kom i dag blir stående som norske mediepolitikk, vil det være nedslående. Men sånn er det ikke. Det vi har fått er et omfattende dokument med mange vedlegg som vil legge premisser for hva som vil skje. Jeg har tillit til hva Trine Skei Grandevil gjøre videre.

Han ber også regjeringen la seg inspirere av hva som nylig skjedde i Danmark, der støtten til Danmarks Radio (DR) nylig ble kuttet med 20 prosent.

Den svakeste delen i rapporten syns han er den som handler om konkurransesituasjonen med kommersielle medier.

– Der er det en ufullstendig analyse. Jeg skulle ønsket meg en konkurranseanalyse. Når du ser den finansieringen som NRK har opp mot hva private aktører har å råde over, er konkurransevridning et poeng.

Men Markussen mener det er en viktig erkjennelse fra Medietilsynet at annonseinntektene til de kommersielle mediehusene vil fortsette å falle i årene som kommer.

– Det er noen erkjennelser om omsetning og inntekter for det dramaet som dras opp.

Oppsiktsvekkende lite graving

Fritt Ords direktør Knut Olav Åmås ledet Mediemangfoldsutvalget, som i fjor la fram sin rapport. Han sier at han etter å ha lest sammendragene merker seg at Medietilsynet kommer fram til samme resultater som hans utvalg.

– NRK svekker ikke de kommersielle mediene, og det er ikke sammenheng mellom NRKs tilbud på nett og mediebrukernes betalingsvilje digitalt, sier Åmås.

Samtidig er han glad for at tilsynet understreker de økonomiske utfordringene som ligger foran de kommersielle aktørene, særlige lokale og regionale medier. 

– Dette så mitt NOU-utvalg som en hovedsak, og det haster med en fornyet mediepolitikk, for den samfunnsviktige journalistikken er så presset. 

Åmås deler tilsynets kritikk av at NRK bør bli flinkere til å lenke til andre nyhetsnettsteder. Ifølge rapporten er kun én av 10 lenker på nrk.no til andre nettaviser.

– Jeg er helt enig i at NRK bør være flinkere til å lenke til andres saker, som de så ofte bygger på. Ja, personlig synes jeg det er litt oppsiktvekkende at NRK med sine enorme ressurser ikke produserer flere store, undersøkende saker landet rundt.

For lite historie

Etter overleveringen tok Schibsteds Einar Hålien ordet og kritiserte innholdet i rapporten. Han var særlig kritisk til at Medietilsynet ikke har tatt med hvordan NRK.no har fått flere lesere samtidig som at avisene har innført betalingsløsninger på nett. 

– Maken til ensidig fremstilling er det lenge siden jeg har sett, sa Hålien.

Ansvarlig redaktør Sigvald Sveinbjørnsson i Bergensavisen (BA) mener at Medietilsynet har gjort et solid og bra arbeid, men at rapporten i for stor grad er en analyse av et øyeblikksbilde, og at det legges for lite vekt på den historiske utviklingen.

– Jeg er enig med Einar Hålien i at NRK har utviklet seg i en retning der de går i bedet til de kommersielle. Sånn sett kan jeg stille meg bak deler av kritikken fra Hålien, sier Sveinbjørnsson, som understreker at han må få mer tid til å sette seg inn i rapporten.

– Det er ingen tvil om at NRK har vokst ganske mye. Og særlig innenfor det som har vært min kjepphest, nemlig at de bruker mye ressurser på tekst.

Analysen fra Hordaland om at konkurransen mellom BA og Bergens Tidende er sterkere enn med NRK, slutter han seg til.

Regjeringens oppfølging av Mediemangfoldsutvalgets rapport i fjor er ventet senere i år.

Avsporing

Leder Richard Aune i NRKJ mener rapporten er et godt og viktig bidrag for å få debatten rundt NRK faktabasert. Han håper medieledere nå skal slutte å krangle med hverandre og heller lage bedre vilkår for journalistikk i Norge.

– Jeg tror gode støtteordninger for å hjelpe den kommersielle delen av bransjen er viktige bidrag. Så er tilsynet tydelig på at det å strupe NRK ikke vil hjelpe den kommersielle bransjen. Denne rapporten gjør det enklere for oss å gå til politikere og si hva som skal til, sier Aune.

Han ser ikke den koblingen som den kommersielle delen av bransjen ser, om at allmennkringkastingstilbudet på nett skulle gjøre at noen bruker mindre journalistikk.

– Dette er et godt grunnlag for at bransjen kan samle seg til regjering og storting for å sette i gang tiltak.

John Arne Markussens oppfordring til regjeringen om å la seg inspirere av tiltaket i Danmark om å kutte i støtten til DR, har han ikke mye til overs for.

– Hvis målsettingen er å få mindre journalistikk i Norge er det en god metode. Jeg er overrasket over redaktører som tar til orde for mindre journalistikk, og til orde for noe som verken hjelper Dagbladet eller NRK. Det er en avsporing som er skadelig for den jobben som skal gjøres opp mot regjering og storting.

Når det gjelder kritikken fra tilsynet om lenking, viser han til at det er en politikk i NRK om å være rause på det.

– Det har vi fra journalistlagets side også heiet på. Og jeg vet NRKs sjefer er opptatt av det. Hvis det viser seg at vi ikke er så rause som vi tror vi er, må vi gå gjennom egen praksis.

Til kritikken fra Knut Olav Åmås om mangel på undersøkende saker fra landet rundt, svarer Aune at hans medlemmer er utålmodige på å levere det.

– Men det handler også om organisasjonen vår er rigget for det. Og om å ha de nødvendige plattformene for å å komme ut med den journalistikken regionalt.