– Sjokkerende avgjørelse

VG-kommentator Anders Giæver mener PFU innsnevrer kommentarjournalistikken. 

Pressens Faglige Utvalg felte tirsdag Aftenposten for brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 4.14 om rett til samtidig imøtegåelse etter at avisen var klaget inn av First House for redaktør Harald Stanghelles kommentar På svertetokt for kineserne?. Avisen ble frikjent på punkt 3.2 om kontroll av opplysninger.

Se opptak av PFUs behandling.

Dette fikk VG-kommentator Anders Giæver til å reagere, og like etter kjennelsen la han ut denne Facebook-statusen:

”Jeg skjønner mindre og mindre av Pressens faglige utvalg. Aftenposen felles fordi Stanghelle ikke har ringt noen i First House og tilbudt samtidig imøtegåelse i en kommentar??? Mens det uttalte faktum at kommentaren er bygget på ”gode, men ubekreftede rykter” er greit?”

Til Journalisten utdyper han:

– Jeg synes det er veldig rart og veldig bakvendt at man sier det er greit å bruke gode ubekreftede rykter så lenge man gir samtidig imøtegåelse.

Tilsvar er nok

Han eksemplifiserer dette med han i prinsippet da kan ringe statsministeren og si: Gode rykter sier at du er alkoholiker, og så publisere dette sammen med hennes benektelse. Dette mener han ikke bare blir rart, men snarer minner om et omvendt prinsipp.

– Jevnt over mener jeg at man snevrer kraftig inn på kommentarjournalistikken om alt skal gis samtidig imøtegåelsesrett. Jeg mener at med mindre det kommer nye helt oppsiktsvekkende påstander, så er tilsvar (i ettertid, red.anm.) mer enn nok for at samfunnsdebatten skal kunne gå. Samtidig imøtegåelse vil nesten umuliggjøre kommentarjournalistikken slik vi kjenner den i dag.

Krav til kildebruk

Samtidig mener Giæver at dette stiller høye krav til kildebruk, og at de samme til fakta gjelder i kommentarer som i all annen journalistikk.

– Vi som kommentatorer kan ikke stå noe friere til å stille med våre egne fakta. Så jeg synes det er en veldig merkelig avgjørelse. Det er viktig å frem siden PFU skaper presedens og er de vi skal navigere etter. Og som kommentarjournalist er jeg bekymret for den retningen PFU nå signaliserer med flere avgjørelser om samtidig imøtegåelse, kombinert med at de mener fakta ikke er så farlig.

– Du er overrasket over dagens fellelse?

– Overrasket er et mildt uttrykk for hvordan jeg ser på den. Jeg synes det er en sjokkerende avgjørelse.

Felt på feil punkt

Kommentator Hege Ulstein i Dagsavisen var en av dem som kommenterte i Giævers Facebook-tråd. Hun er enig i at dagens dom er problematisk. Etter hennes syn er det mest uheldige med dommen at det ikke stilles tydelige og ordentlige krav til meningsjournalistikken, og at denne skal ha lavere ambisjoner når det gjelder den informasjonen som viderebringes.

Ulstein mener derfor at Aftenposten i stedet skulle vært felt på VVP punkt 3.2 og ikke 4.14 som de faktisk ble.

– Jeg synes dette er en merkelig måte å praktisere presseetikken på. Det virker som man er litt slapp på kildekritikk og faktaopplysninger, og fordi man er slapp må man kompensere med en samtidig imøtegåelse. Det ville vært veldig rart om man skulle gjort dette i en vanlig nyhetsreportasje.

Uheldig utvikling

– Hvis PFU mener at fakta ikke er så nøye og at vi i stedet skal begynne med en praksis hvor vi skal kjøre samtidig imøtegåelse, vil det ikke føre til en god utvikling for norsk meningsjournalistikk. Da kommer vi i en situasjon hvor vi får en kommentar som snakker med seg selv.

Hun stusser i det hele tatt over at PFU vil ha samtidig imøtegåelse inn i meningsjournalistikken. For henne er denne en del av en løpende debatt. Under forutsetning av at kildbruken gjøres skikkelig, mener hun tilsvarsretten er tilstrekkelig.

Les PFUs uttalelse i First House-klagen her

Svak uttalelse

Stavanger Aftenblad-kommentator Sven Egil Omdal skrev i mai at Aftenposten burde felles på begge klagepunkt. Han er veldig negativt overrasket over dagens uttalelse fra utvalget. 

– Dette er en av de svakeste uttalelsene fra PFU jeg kan huske å ha sett. Det mener jeg ikke bare fordi jeg er uenig, men fordi den innbyrdes er så selvmotsigende og dårlig begrunnet. I tillegg flytter den pressetikken flere hakk i negativ retning.

Han mener det er oppsiktsvekkende at de kravene som stilles til reportasjen i VVP 3.2 gjennom dagens avgjørelse oppheves for kommentarjournalistikken. Vedtakets forsvar for den frie kommentaren synes han er på sin plass, men han var ikke forberedt på formen det tok.

– Det er å gjøre journalistikken en bjørnetjeneste å redusere kravet til faktisk belegg for kommentarer. Det uroer meg at de sier det ikke er så viktige med fakta i kommentarer.

Idiot, men ikke tyv

Aftenposten har vedgått at det ikke finnes belegg for den omstridte påstanden. Omdal mener derfor at det eneste rette ville vært å felle avisen på begge punkter. Slik han ser det har utvalget utvidet spillerommet for krasse og usaklige kommentarer og ubehagelige og provoserende spørsmål til også å gjelde ikke dokumenterte påstander om faktiske forhold.

– Tidligere har det vært slik at jeg har hatt rett til å kalle hvem som helst en idiot, men ikke en tyv. Nå er dette skillet blitt forkludret av PFUs uttalelse.

Fornøyd med frifinnelse

Redaktør Harald Stanghelle i Aftenposten mener dagens diskusjon i PFU var veldig interessant.

–Diskusjonen gikk i alle retninger fra noen som ville felle meg på begge punkter til noen som vil frikjenne. Jeg er veldig fornøyd med at vi ikke ble felt på kildebruken. Og jeg tar til etterretning at jeg ble felt for 4.14.
Dette er den tredje kommentaren som er felt i år for brudd på punktet om samtidig imøtegåelse. Han mener den åpner for ytterlige debatt om i hvor stor grad samtidig imøtegåelse skal være en del av den subjektive journalistikken.

– Opplever du at dette er en endring i hvordan PFU ser på samtidig imøtegelse?

– Nei, det er en tydeliggjøring. Den synes jeg det er verd å diskutere på et prinsippelt grunnlag. Saken mot First House er nå historie, nå får en se fremover og diskutere om dette er en riktig eller ikke riktig linje.

Kritikken av frifinnelsen på punkt 3.2 vil han ikke kommentere utover at det må være fritt for alle å mene noe om det, men han selv konstaterer at avisen fikk medhold i at den ikke brøt god presseskikk for kildebruk.

Powered by Labrador CMS