NJ-advokat Elin Nykaas forklarer  - på vegne av sin klient - hvorfor Jens Egil Heftøy ikke har uttalt seg om uoverensstemmelsene med Skup-styret. Foto: Bjørn Åge Mossin
NJ-advokat Elin Nykaas forklarer - på vegne av sin klient - hvorfor Jens Egil Heftøy ikke har uttalt seg om uoverensstemmelsene med Skup-styret. Foto: Bjørn Åge Mossin

Heftøy: Udokumenterte påstander fra Skup

Nå krever han 200 000 kroner fra stiftelsen. Surrealistisk, svarer Skup.

Publisert Sist oppdatert

19. april i år ble det kjent at Skups revisor i forbindelse med den årlige revisjonen av stiftelsens regnskap hadde avdekket manglende kostnadsdokumentasjon, samt privat og ikke-autorisert forbruk.

Sekretariatsleder Jens Egil Heftøy sa opp sin stilling og ble få dager senere politianmeldt av Skup-styret, mistenkt for underslag. Han trakk senere tilbake både oppsigelsen og et gjeldsbrev på 170.000 kroner som han hadde underskrevet.

Les også: Jens Egil Heftøy erklærer sin egen oppsigelse ugyldig

Nå uttaler Heftøy seg for første gang om situasjonen han havnet i i april, og om hvorfor han ikke har kommentert saken tidligere. Det skjer via Heftøys advokat Elin Nykaas, som er ansatt i Norsk Journalistlag. Nykaas poengterer at Heftøy har et ønske om å balansere mediedekningen av saken, men at han samtidig ikke ønsker å bidra til at den skal prosederes ytterligere i mediene.

Krever 200 000

Heftøy har i et brev til Skup fremmet krav om utbetaling av det han har til gode i stiftelsen, som utgjør godtgjørelse for blant annet reiser, feriepenger. Ifølge Nykaas beløper dette seg samlet til om lag 200 000 kroner.

– I en tilbakemelding fra Skup er det vist til at stiftelsen har hatt kostnader som beløper seg til 360 000 for ekstra revisjon, gransking, juridisk bistand med videre, som vi forstår vil bli belastet Heftøy. Den klare tilbakemeldingen er at kravet om betaling ikke vil bli etterkommet, noe vi selvfølgelig ikke kan akseptere og som vil måtte drives inn rettslig dersom det ikke utbetales umiddelbart, sier Nykaas.

Ifølge Nykaas er det to grunner til at Heftøy har vært tilbakeholden med å kommentere arbeidsgiverens påstander i mediene.

– Det ene er at han ser at verken Skup eller han selv er tjent med at saken prosederes i mediene. Dette ønsker han ikke å bidra til. Det andre er at Heftøy ikke har fått dokumentert de påstander styreleder Jan Gunnar Furuly har kommet med. Styrelederen har konsekvent fra dag en nektet å legge fram dokumentasjon for påstandene. Da blir det umulig å kommentere eller å forsvare seg.

Nykaas ønsker ikke å kommentere hvilke påstander dette gjelder.

– Feilaktige opplysninger

Nykaas forklarer videre at manglende dokumentasjon også er grunnen til at Heftøy så seg nødt til å trekke både oppsigelsen og det angivelige gjeldsbrevet.

– I tillegg til at han ble gitt feilaktige opplysninger. At Heftøy har trukket sin signatur på disse dokumentene er selvfølgelig noe arbeidsgiver må forholde seg til.

– Hva slags feilaktige opplysninger dreier det seg om?

– Å svare på det vil være å prosedere saken.

Heftøy og Nykaas betegner det som underlig å se at styreleder Furuly til stadighet klager over manglende dialog.

– Heftøy har bidratt til å skape klarhet rundt de forhold som han har fått seg forelagt, men uten at han får dokumentasjon for påstandene så er det helt umulig å ta stilling til eller si noe om disse forholdene.

“Kapringssituasjon”

Nykaas legger til at hun og klienten også synes det er underlig å lese at Furuly har uttalt i mediene at Skup-styret var kommet i en kapringssituasjon, fordi man ikke fikk tilgang på data for stiftelsens drift.

– Det dreier seg om tilgang til Heftøys e-postkonto hos Skup og regnskap. Da styreleder ga denne uttalelsen, hadde Heftøy oversendt regnskapet og Skups advokat hadde foreslått at det ble tatt innsyn i e-post den påfølgende mandag. Hvorfor innsyn ikke ble foreslått til et tidligere tidspunkt vites ikke, men uansett blir det veldig feil og alvorlig å si at Heftøy har forårsaket en kapringssituasjon.

Saken snudd på hodet

Styreleder Jan Gunnar Furuly i Skup sier at det ikke er riktig at Heftøy og Nykaas ikke har fått dokumentasjon for påstander som Skup har fremmet.

Jan Gunnar Furuly er styreleder i Skup.Foto: Martin Huseby Jensen
Jan Gunnar Furuly er styreleder i Skup.
Foto: Martin Huseby Jensen

– Det her er å snu hele saken på hodet. Vi har innkalt dem til møte 4 ganger for å drøfte detaljer til det vi mener er mistenkelige transaksjoner, men uten at de har stilt opp, sier Furuly.

Han sier Skup og revisoren har utarbeidet en detaljert oversikt over det som beskrives som mulige ikke-legitimerte private utgifter i en Excel-fil som er sendt Nykaas og hans klient.

– Nykaas har krevd innsyn i hovedboka til regnskapet. Det er surrealistisk at vi måtte be om det samme fra vår tidligere ansatte i april/mai, og det tok lang tid før vi fikk slikt innsyn. Samtidig sitter Heftøy på en fil med hovedboka. Jeg vil anbefale Nykaas å snakke litt bedre med sin klient.

Skups advokat John Gulbrandsen bekrefter at de har mottatt et krav på rundt 180 000 kroner fra Heftøy og hans advokat. Dette skal ifølge Skup dreie seg om godtgjørelser for reiser inkludert bensinpenger, feriepenger for 2015 og 2016, samt overtid.

– Vi mener de har fått den dokumentasjonen de skal ha. Det som det er stilt spørsmål om i denne saken er hans agering i stilling. Så har han vært sykemeldt og ikke kunnet stille til møter. Nykaas har bedt om hovedboka som vi mener Heftøy selv har, sier Gulbrandsen.

Ønsker avklaring

Han understreker at han respekterer at Heftøy ikke kan stille i møte dersom legen hans fraråder det. Men sier også at Skup er interessert i et møte for å avklare eventuelle misforståelser mellom partene.

– Skup har ikke interesse av å velte mer over på Heftøy enn han har ansvar for selv, sier Gulbrandsen.

Men han sier Skup stiller seg uforstående til kravet om hovedboka.

– Vi har bedt om nærmere forklaring om den. Når det gjelder hovedboka har Skup ikke noe imot å sende Heftøy noe han ikke besitter selv, sier Gulbrandsen.

– For oss framstår hans motkrav som helt surrealistisk. Vi ønsker ikke annet enn å bli ferdig med denne saken. Det er derfor vi vil gå gjennom transaksjonene. Vår tidligere sekretariatsleder har påført stiftelsen tap for mange hundre tusen kroner, og det er mildt sagt merkelig at han nå krever oss for en stor sum penger, sier Furuly.

Til sammen 250 000

I tillegg til de 180 000 kroner sier Gulbrandsen Skup har mottatt krav om et beløp for å avslutte saken. Det skal til sammen dreie seg om 250 000 kroner.

– Det ene beløpet var et forsøk på bli enig om saken.

– Er dere villig til å betale?

– Nei.

Skup bekrefter at de holder tilbake feriepenger for i fjor og i år, til sammen 80 000 kroner. I tillegg holder de tilbake et beløp Heftøy har fremmet krav om som han har hatt på sitt private kredittkort.

Powered by Labrador CMS