Legger seg flate for UDI-kritikk

Legger seg flate for UDI-kritikk

Journalistlaget og gravearrangører på defensiven etter asylsøknad fra konferansedeltaker.

Det var over 500 deltakere på journalistkonferansen på Lillehammer for to uker siden, og en av dem, Philip Njaru, valgte å avslutte oppholdet med å søke om asyl i Norge. Njaru har en lang fortid som forfulgt, arrestert og mishandlet i hjemlandet.

Men UDI er misfornøyd med at noen hopper av. Njaru var en av et nokså stort antall deltakere som var invitert til Lillehammer og fikk reise og opphold betalt av sponsorer, i første rekke norsk UD.

Refser

I en epost til Bibiane Dahle Piene i GIJ/Skup-komiteen skriver underdirektør Anne Kari Kollstrøm i UDI at «dette er svært uheldig både for dere som arrangør og for oss som prøver å tilrettelegge for denne typen konferanser. (…) Det er en forutsetning at de som kommer, returnerer, slik at vi også kan være med å bidra til at man kan få en bred deltakelse på denne typen konferanser».

Både Bibiana Dahle Piene og nestleder i Norsk Journalistlag, Kjetil Haanes, har i eposter til UDI understreket at de ikke visste noe om at Philip Njaru hadde planer om å hoppe av i Norge og forsikrer at dette var et «enkelttilfelle».

Generalsekretær John Peder Egenæs i Amnesty reagerer kraftig på UDIs opptreden i saken og råder journalistorganisasjonene til å stå imot ethvert press.

– Orker ikke mer

– Jeg orker ikke høre mer på dette fra UDI. Alle som kommer til Norge har rett til å søke asyl. UDIs jobb er å håndtere asylsøknadene på beste måte. Det er helt umoralsk å bebreide noen at de har søkt om asyl, sier Amnesty-generalen.

Han oppfordrer NJ og GIJ/Skup-komiteen om å stå fast mot kritikken fra UDI.

– Vi som arrangerer slike konferanser og av og til inviterer folk som kan tenkes å ville bli her, må stå sammen og avvise ethvert ønske fra UDI om at vi skal presse deltakere til å avstå fra å søke asyl, sier Egenæs.

NJ-samtaler sen kveld

Med henvisning til to avisartikler i VG og Aftenposten reiser UDI spørsmål om arrangørene på forhånd var kjent med at Philip Njaru hadde planer om å hoppe av og søke asyl i Norge.

Bibiana Dahle Piene i GIJ/Skup-komiteen skriver i en epost til Kollstrøm at hun «er helt enig i at dette er svært uheldig, ikke minst med tanke på fremtidige konferanser». Hun går meget langt i å forsikre Kollstrøm og UDI om at arrangørene ikke visste noe om avhoppingsplanene.

Også NJs nestleder Kjetil Haanes skriver i en epost til UDI at arrangørene ikke kan lastes for avhoppingen og at de ikke visste noe om Njarus planer. I brevene refereres det også til samtaler arrangørene hadde med Philip Njaru lørdag kveld under konferansen på Lillehammer, umiddelbart før han tok sin beslutning om å hoppe av i Norge.

– Betyr dette at de ryktene som oppsto om at GIJ/Skup-komiteen prøvde å overtale Njaru til ikke å hoppe av, likevel var sanne?

– Jeg er ikke kjent med at komiteen på noen måte prøvde å påvirke Njaru, sier Håkon Haugsbø, leder for Skup-komiteen.

Mistet kontakten

– Alle har rett til å søke asyl. Hvorfor beklager dere noe som helst overfor UDI?

– Vi har beklaget at det oppstår inntrykk av at vi har fått Njaru til Norge og visst at han skulle søke asyl. Det har vi ikke, og vi beklager det inntrykket. Skup vil aldri beklage at noen benytter seg av retten til å søke asyl i Norge, sier Haugsbø.

Heller ikke Kjetil Haanes i NJ mener at de har beklaget overfor UDI at Philip Njaru hopper av. Han har bare vært opptatt av å fjerne mistanken om at arrangørene har visst om at Njaru ville komme til å søke om asyl.

– Det bør heller ikke være noen overraskelse for noen at slike ting skjer, sier Haanes.

NJ har ikke hatt kontakt med den avhoppede journalisten etter Lillehammer-konferansen for to uker siden.

– Burde ikke NJ vært på banen og gitt bistand til Njaru?

– Vi har hatt ham i bakhodet, sier Haanes.

– Jeg vet om folk som har tenkt å ta sosialt ansvar for ham, sier Haugsbø.

I mellomtiden sitter Philip Njaru alene på et asylmottak i Østfold.


UDI benekter trusler

Annonser

Les også

– Nå kan vi ha nyheter tidligere, senere og oftere enn tidligere, sier redaktør Sissel Skjervum Bjerkehagen.

Morgenrutinen:

«Spionanklagede Frode Berg trygt hjemme i Kirkenes igjen!» er overskriften hun gjerne skulle sett på trykk.