Streikens fattige frontfigur

Tradisjonsrike Dagsavisen havnet i streikens frontlinje. Ikke som kamporgan for arbeidsfolk denne gangen, men som trassig offer for et høyt spill mellom partene. Ansvarlig redaktør Hilde Haugsgjerd trosset NJ og rasende journalister. Avisa beholdt inntektene og sparte en halv million kroner i lønnsutgifter.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Torsdag 30. mai på Stortorvets Gjæstgiveri, OJs faste streikekafé: Rasende og oppgitte Dagsavisen-medarbeidere samles til rådslagning tidlig på kvelden, etter at NJs streikekomité samme dag har avslått Dagsavisens søknad om dispensasjon fra streiken. Konflikten er to dager gammel, og Dagsavisen kommer fortsatt ut som en tynn nyhets- og annonselefse.

Hilde Haugsgjerd varslet tidlig på dagen at fredagsavisen ikke ville komme ut, men omgjorde deretter sin beslutning.

Nå sitter streikende journalister på Gjæstgiveriet og ringer for å legge press på fire skrivende redaktører og to kveldsredaktører som arbeider intenst med neste dags avis. Men verken argumenter eller overtalelseskunster hjelper.

275.000 per dag

Oslo Journalistklubb håner Dagsavisens ledelse, og mener avisa svikter sin historiske bakgrunn som arbeiderbevegelsens fremste organ. Haugsgjerd sier hun vil redde arbeidsplassene.

Kaoset forverres ved at Haugsgjerd i ren uvitenhet har sendt dispensasjonssøknaden direkte til NJ, og ikke fremmet den gjennom Mediebedriftenes Landsforening, slik regelen er. Begge parter i konflikten må si ja dersom de ansatte skal få gå tilbake på jobb.

I søknaden viser Haugsgjerd til Dagsavisens trange økonomiske situasjon, og hun argumenterer med at avisa ville tape 275.000 kroner hver dag de tre første dagene, deretter 200.000 daglig. Det kan ende med konkurs hvis streiken drar ut.

I villrede

Dagsavisens journalister og fotografer er i total villrede. Hvor skal de ha sin lojalitet, hos NJ eller hos avisledelsen? Skal de støtte streiken fullt ut, og sette egne arbeidsplasser i overhengende fare, eller bør de gå offentlig ut og refse NJ for beslutningen om å ta ut Dagsavisen? Redaksjonsklubben, med leder Mode Steinkjer og nestleder Sissel Visted i spissen, kjemper en krig på tre fronter, både mot egen ledelse, mot NJs streikekomité og mot MBL.

Klubbens innsats bidrar til at NJ gir Haugsgjerd signal om at dispensasjonssøknaden kan bli behandlet på en positiv måte dagen etter, hvis utgivelsen av nødavisa stanses.

– Alle aviser tåler en dag eller to i konflikt, sier generalsekretær Trond Idås til Journalisten.no.

Over til MBL

Fredag 31. mai kommer Dagsavisen ut, men NJ innvilger likevel dispensasjon begrunnet med avisas dårlige økonomi. Dermed mener NJ at ansvaret for avisas skjebne er ført over til MBL. Både Haugsgjerd, hennes skrivende redaktører og NJ-medlemmene venter i spenning på at MBLs arbeidsutvalg skal behandle dispensasjonssøknaden. Det kan først skje over helgen. Signalene skaper ingen optimisme. Lederen av hovedstyret, Olav Terje Bergo, uttaler følgende:

– Vi kan ikke gi dispensasjoner på bakgrunn av økonomi.

Haugsgjerd får «trøst» fra en flåsete Trygve Hegnar, som uttaler at det knapt er mulig å se forskjell på Dagsavisen med eller uten journalister.

– Spiller hasard

Mandag 3. juni avviser MBL søknaden. Klubben i Dagsavisen har nå fått kanalisert sin lojalitet i retning NJ, og uttaler at de på det sterkeste beklager at MBL avviste å gi avisa dispensasjon.

– Vi opplever at MBL nå spiller hasard med våre arbeidsplasser, skriver klubben, som samtidig uttrykker sin fulle støtte til NJs forhandlere.

NJ-leder Olav Njaastad går på offensiven og raser mot MBL. Han mener organisasjonen bruker Dagsavisen i et kynisk spill, fordi de var kjent med søknaden og derfor burde flagget sitt syn tidligere.

Ut av MBL?

Tirsdag 4. juni uttaler Hilde Haugsgjerd til Kampanje, på spørsmål om hun føler at MBL ivaretar Dagsavisens interesser i streiken:

– Nei, det gjør jeg ikke så lenge de har gitt avslag på dispensasjonssøknaden. Men samtidig jobber de jo for et så billig lønnsoppgjør som mulig.

Ut av MBL?

Nå, etter streiken, spør vi om Dagsavisen vurderer å melde seg ut av MBL.

– Vi skal få ting litt på avstand før vi vurderer om erfaringene ved årets lønnsoppgjør bør få den type konsekvenser. Jeg synes for øvrig at NJ jukser når de framstiller ansvarsforholdene i denne saken. Har NJ tatt ut en bedrift i streik, kan de ikke kritisere motparten for ikke å tillate journalistene å gå tilbake på jobb.

Nytt samarbeid

– Hva gjør du for å rette opp forholdet til journalistene, og tror du det vil ta lang tid?

– Jeg opplever ikke at det er noe vanskelig forhold mellom Dagsavisens redaktører og journalister. Vi holdt et kort allmøte da alle var kommet på jobb. Der forklarte jeg enkelte ting om bakgrunnen for de valg jeg gjorde under streiken og svarte på spørsmål. Klubbleder Mode Steinkjer og jeg oppfordret begge til å gjenoppta samarbeidet om å lage en best mulig avis. Det har Dagsavisens journalister gjort til fulle i dagene etter streiken. Så har vi avtalt et møte mellom redaktørene og redaksjonsklubbens styre for å gå igjennom ting som skjedde.

Sparte 512.000

– Hvor mye tjente Dagsavisen på avisene som ble utgitt under streiken?

– Ingen tjener på en streik. Bedriften påføres sår, og vi vet ikke hva de langsiktige virkningene overfor abonnenter og annonsører blir. Hvis du tenker på hva vi kortsiktig har spart ved ikke å utbetale lønn til journalister mens vi stort sett har hatt samme inntekter, så har vi ikke regnet på det ennå.

Ifølge Journalistens beregninger ligger lønnsbesparelsene i størrelse 512.000 kroner, basert på at 53 journalister med gjennomsnittlig totallønn på 359.188 kroner var tatt ut i sju virkedager.

– Hvor mange har sagt opp avisa i protest?

– Det kom i alt rundt 10 oppsigelser under streiken. Flere av dem var NJ-organiserte journalister, opplyser Hilde Haugsgjerd.

Journalisten vet fra annet hold at en av dem er tidligere NJ-leder Alf Skjeseth.

Powered by Labrador CMS