Jens Kihl mener menn er kvotert inn i NJ-organer. Foto: Martin Huseby Jensen
Jens Kihl mener menn er kvotert inn i NJ-organer. Foto: Martin Huseby Jensen

Jens Kihl er kritisk til at bare fire av ti i NJs landsstyre er kvinner

Jens Kihl i Klassekampen mener menn er innkvotert i organer som landsstyre og kontrollkomite.

Publisert Sist oppdatert

23. mars ble Hege Iren Frantzen valgt til ny leder for Norsk Journalistlag (NJ). Dag Idar Tryggestad ble valgt til ny nestleder. Med seg blant de 15 faste i landsstyret har de fem kvinner og åtte menn. Inkludert ledelsen er kvinneandelen på 40 prosent i styret som er valgt for den neste toårsperioden.

Varamedlemmene veier ikke opp

Men 40 prosents kvinneandel er ikke godt nok, mener klubbleder Jens Kihl i Klassekampen. Han viser også til at mennene fyller fem av sju plasser i valgkomitéen (28,5 prosent kvinneandel) og tre av fire plasser i kontrollkomitéen (25 prosent kvinneandel). 

Også i Journalisten-styret er kvinneandelen lav. Av i alt sju medlemmer er fem menn. 

– Dermed har vi aktivt innkvotert menn i viktige roller i organisasjonen vår - helt sikkert i stedet for å velge kvinner som kunne gjort en like god jobb. Det er absolutt ingen grunn til at en organisasjon som NJ skal gjøre dette. Hos oss er det ingen kvinnemangel, sier Kihl i en e-post fra påskeferie.

Han understreker at kritikken ikke er rettet mot noen av de som er valgt inn. Han ønsker debatt om kjønnsbalansen for fremtiden, ikke om bestemte personer.

Siden 2012 har kvinneandelen i medlemsmassen til NJ ligget stabil på 43,5 prosent.

– Kvinner er ingen minoritet i NJ, og valgene av våre fremste tillitsvalgte bør speile dette. 

Kihl mener det ikke veier opp at første og fast møtende vara til landsstyret er en kvinne, eller at 5 av de 8 varaene totalt er kvinner.

– Det kan ikke være sånn at vi når kjønnsbalanse gjennom å fylle opp varalistene med kvinner.

Stemte selv 

Klubblederen var selv tilstede på landsmøtet og stemte for valgene som gikk gjennom enstemmig. Det sier han at han skammer seg over.

– Som delegat er dette like mye min jobb, og her har jeg ikke tatt ansvaret mitt på godt nok alvor.

– Hva er det som har utløst denne kritikken etter landsmøtet?

– Jeg oppdaget hva jeg hadde stemt for på vei hjem fra landsmøtet, og ble flau og uroet: flau fordi jeg ikke hadde oppdaget dette, uroet fordi ingen andre hadde tatt det opp heller. Det kan tyde på at vi har en jobb å gjøre på organisasjonssiden i NJ, og den jobben får valgkomitéen og landsstyret i fellesskap ta på alvor. 

Andre kriterier veier også

Hege Iren Frantzen Foto: Bjørn Åge Mossin
Hege Iren Frantzen Foto: Bjørn Åge Mossin

Både valgkomitéens gjenvalgte leder Sven Arne Buggeland og NJs nyvalgte leder Hege Iren Frantzen setter pris på debatten Kihl reiser. På spørsmål om hva hun syns om kjønnsbalansen i NJs organer, hva hun syns om kritikken, og hvordan hun vil jobbe for å sikre kvinnerepresentasjonen, sier Frantzen at hun forholder seg til det landsmøtet til en hver tid velger.

– Det er også landsmøtet som velger valgkomité og kontrollkomite og jeg har tillit til de vurderingene landsmøtet gjør. Generelt er jeg opptatt av at vi har en bredde i alle våre utvalg som både handler om erfaring, bakgrunn, geografi og alder - og selvsagt også kjønn og landsstyret gjør vurderinger knyttet til dette når vi setter ned interne utvalg underveis i perioden, sier Frantzen i en e-post til Journalisten.

Like før påske satte NJs nyvalgte landsstyre ned et arbeidsutvalg (AU) for perioden. Det består av to menn og to kvinner, og har i tillegg to kvinner som vara.

– Vi skal alltid gjøre en jobb for å få til bredde i våre utvalg, herunder også kjønnsbalanse. Det er jeg veldig opptatt av. Men det er ikke det eneste kriteriet og noen ganger blir det skjevt, sier Frantzen med henvisning til at kvinner er i flertall i AU om varaene telles med.

Vanskeligere å rekruttere

Valgkomitéens Buggeland erkjenner at kjønnsbalansen er blitt svakere i denne enn i forrige periode. Han fremhever at med førstevara, som møter fast, så er det ni menn og sju kvinner som møter fast i landsstyret.

Sven Arne Buggeland. Foto: Glenn Slydal Johansen
Sven Arne Buggeland. Foto: Glenn Slydal Johansen

– Kjønn er et viktig kriterium, men langt fra det eneste når et bredt og representativt landsstyre skal settes sammen. Valgkomitéen ville ha med erfarne klubbtillitsvalgte fra børsnoterte, statsfinansierte og uavhengige medier, fra små og store aviser, kringkasting, ukepresse og fagpresse, vi vil ha med frilansere og studenter – og vi tenkte geografi og alder. Landsmøtet sluttet seg enstemmig til vår innstilling, som balanserte ulike hensyn og interesser, sier Buggeland i en e-post til Journalisten.

På rekrutteringssiden mener han at NJs utfordring er å dyrke fram nye tillitsvalgte, uavhengig av om de er menn eller kvinner.

– Vi er blitt langt færre i redaksjonene, og endringene skjer raskere enn før. Det er større arbeidspress og mindre tid til klubbarbeid. Frykt for å bli utdatert på teknologi og for å miste kildenett fører til at mange nøler med å påta seg lederverv for å stå i kamp som tillitsvalgte gjennom flere år.

Buggeland ønsker ikke å kommentere kjønnsbalansen i sin egen valgkomite da det er det landsstyret som innstiller på denne.

Powered by Labrador CMS