Therese Manus Hønningstad i kommunikasjonsforeningen håper åpenhet kan bedre forholdet til journalister.
Therese Manus Hønningstad i kommunikasjonsforeningen håper åpenhet kan bedre forholdet til journalister.

Vil fjerne uheldig mystikk

Kommunikasjonsforeningen med pris til kommunikatør som arbeider for mer åpenhet.

-Vi ønsker og jobber for mer åpenhet i samfunnet. Det er viktig både for samfunnet, bransjen og faget.

Slik begrunner daglig leder Therese Manus Hønningstad i Kommunikasjonsforeningen opprettelsen av en pris for åpenhet.

Uglesette døråpnere

Kommunikasjonsbransjen har ett noe frynsete rykte, senest vist i en Brennpunkt-dokumentar. Noen vil derfor også kunne tenke at den nye prisen er et PR-grep for å bedre kommunikatørenes omdømme i pressekretser. Hønningstad forstår at mange journalister mistror foreningens medlemmer.

-Det at det er en sunn skepsis er helt naturlig, man må alltid huske på at en kommunikasjonsrådgiver jobber for en arbeidsgiver. Likevel føler nok en del at det ikke er god nok kjennskap til den jobben en kommunikasjonsrådgiver faktisk gjør. Mange av våre medlemmer bruker mye tid på å tilrettelegge fakta og å få fagfolk til å forstå viktigheten av å uttale seg. De er i mange tilfeller snarere en døråpner enn en portvokter.

Hun understreker at en av grunnenne til å opprette Åpenhetsprisen er å fjerne noe av det hun mener er en uheldig mystikk rundt kommunikasjonsfaget.

-Kommunikatører kan bidra til å skape en åpenhetskultur. Det er viktig at man er åpen om hva man kan, og ikke kan, si noe om. Det kan forhåpentligvis bedre forholdet bransjene imellom.

Den optimale åpenhet

- Hvordan definerer dere åpenhet?

-Åpenhet er mange ting. I denne sammenheng vektlegger vi gjennomsiktighet, tilgjengelighet og mot, og det å ta valg hvor det kunne vært et alternativ å ikke være like åpen. Det vi vil ha er den optimale åpenhet. I noen tilfeller kan for eksempel det å pøse ut all informasjon innskrenke åpenheten, snarere enn å fremme den, fordi mengden informasjon blir uhåndterlig.

Kommunikasjonsforeningen har i dag fem prosent av medlemmene i byråer, resten fordeler seg ganske likt mellom privat og offentlig virksomhet. Foreningen jobber for lobbyregister på Stortinget, åpne kundelister også hos byråene, og har målet om et åpnere samfunn nedfelt i vedtektene.

Fristen for å sende inn bidrag til åpenhetsprisen var 1. oktober. Det har kommet inn 29 kandidater.

Powered by Labrador CMS