NJ-general blir sekretariatsleder

Olsens etterfølger må konsentrere seg om interne oppgaver.

Denne artikkelen er over sju år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Vil du lede staben i Norsk Journalistlag? Slik lyder overskriften når NJ nå søker etter sekretariatsleder som skal etterfølge Jahn-Arne Olsen, som fratrer 30.juni neste år. Olsen, som går av med AFP etter drøyt 12 år i jobben, har tittelen generalsekretær. En stillingsbetegnelse som har ligget fast siden Trygve Moe ble NJs første generalsekretær i 1984. 

- Hva ligger bak?

- Vi skifter navn og litt tyngdepunkt for stillingen, med økt vekt på den daglige ledelsen av staben i Torggata. Vi søker derfor etter en mann eller kvinne som har dokumentert erfaring med å lede, motivere og utvikle en høyt kvalifisert stab. Den nye stillingen blir mindre utadrettet, og aktuelle kandidater må ikke nødvendigvis være fra mediebransjen. Men vi må ha en som kan lede en kunnskapsbedrift, sier NJ-leder Thomas Spence.

-  Så det er ikke bare navnet som endres, men også innholdet i jobben? 

- Jo, absolutt. Det er en presisering av at vi skal ha en leder med personalansvar som kan utvikle, styre og motivere ansatte. Det er så mange krevende oppgaver at det er viktig å gjøre ting riktig. Det er behov for presisering i alle ledd og vi trenger den rette kombinasjonen av smidighet og robusthet.

Ikke politikk

Ifølge utlysningen skal sekretariatslederen følge opp vedtak fra NJs valgte ledelse, styre en høyt kvalifisert stab og ha et overordnet ansvar for budsjett og regnskap.

Men det står faktisk også at “Den rette kvinne eller mann får et spennende utkikkspunkt til politikk og samfunn, og vil få bryne seg i engasjert debatt med alle som har et hjerte som banker for medienes samfunnsoppdrag.” 

-  Det lyder jo unektelig utadrettet, men lederen skal ikke delta i debatter?

- Nei, men dette blir heller ikke en ren byråkratistilling. Gjennom jobben med å lede organisasjonen og kontakten med stab og tillitsvalgte medlemmer, vil man få innblikk i og mulighet til å påvirke retningen NJ tar.

Men ekstern debatt er det den politiske ledelsen som skal ta seg av, understreker Spence.

Mange generalsekretærer mener på vegne av sin organisasjon i offentlig debatt, men det har blitt mindre aktuelt i NJ etterhvert som den politiske valgte toppledelsen er blitt fulltidsjobber. Utenfor NJ vil man nok ikke merke stor forskjell. Også for Jahn-Arne Olsen er jobben blitt stadig mer innadvendt og administrativ som følge av fall i medlemmer og inntekter, forteller han.

Delte meninger

Den nye stillingen har ikke vært behandlet i klubben for fagstaben, men uformelle diskusjoner pågår internt om hva endringen egentlig betyr. Det er delte meninger og det skal være frykt for at endringen kan svekke stillingens autoritet både internt og eksternt. Det vises blant annet til at den administrative lederen representerer NJ i fora der andre organisasjoner stiller med generalsekretær. August Ringvold har representert staben i ansettelsesutvalget som har utformet den nye stillingen.

- Det er ulike meninger i staben, men jeg har ikke hatt noe bundet mandat, sier Ringvold, som påpeker at endringen reflekterer et ønske om å tone ned den politiske rollen.

- Det er en konsekvens av utviklingen i NJ gjennom de siste ti år. Nå har vi leder og nestleder på heltid, da er det naturlig at det blir et sterkere skille.

Ringvold sier de håper å få en person som er i stand til å lede staben på en god måte og i større grad ivareta de ansattes interesser.

Utenfor

Olsen sier han har stilt seg helt utenfor diskusjonen rundt ansettelse av ny administrativ leder. “For det har han ikke noe med”.

- Men det jeg kan si er at den administrative oppfølgingen er blitt sterkere i dag enn tidligere. Da jeg begynte fikk jeg en wow-følelse fordi det var så mange flinke, kunnskapsrike, og hengivne medarbeidere her. Samtidig var det rom for hvileskjær og pusterom. Nå er det større krav til styring, og det preger frihetsgraden.

Generalsekretæren trekker fram to viktige trekk fra sin periode. De første åra var preget av stadig vekst i medlemmer og inntekter. Men fra 2008 har den økonomiske virkningen av nedbemanning og krise i bransjen kommet sigende. Tidligere nedgangsperioder viste seg relativt kortvarige, men nå ser det ut som det er en varig endring av forretningsgrunnlaget for bransjen.

- Etter 2010 har vi ikke hatt ny vekst. Og vi ser veldig tøffe kutt i bransjen nå. Det er store aviser som nedbemanner 25-30 prosent i redaksjonen i en runde. 

God styring

For Olsens del har dette betydd at jobben de siste årene særlig har handlet om økonomi og tilpasning.

- Vi har god økonomistyring. Det er jeg fornøyd med.

Han forteller at trykket mot staben er svært stort. Det skyldes større utfordringer som følge av situasjonen. I mange saker må klubbene ha sentral hjelp tidlig. Det er også blitt flere kompliserte saker med en profesjonalisert motpart som setter i verk tiltak mange steder samtidig.

- Etterspørselen etter juridisk kompetanse er stor og økende siden jeg begynte i NJ. Tidligere kunne et problem løses i en samtale, det er ikke så lett lenger.

 

 

 

Powered by Labrador CMS