Dersom ingen av de to lederkandidatene har trukket seg før landsmøtet kommer innstillingen fra valgkomiteen i ellevte time. Foto: Martin Huseby Jensen
Dersom ingen av de to lederkandidatene har trukket seg før landsmøtet kommer innstillingen fra valgkomiteen i ellevte time. Foto: Martin Huseby Jensen

Ingen hemsko å ha to lederkandidater

Så lenge debatten er raus, sier leder Sven Arne Buggeland i NJs valgkomite.

Publisert Sist oppdatert

Landsmøtet neste år er det femte som Sven Arne Buggeland leverer innstilling til med kandidater til å styre den politiske ledelsen. Så langt har det vært to lederkandidater: dagens NJ-leder Thomas Spence og dagens nestleder Hege Iren Frantzen. Det kan potensielt bli en tredje.

– Det er en utfordrende situasjon på flere plan, sier han. – Vi skal finne makkere til både Hege Iren og Thomas, altså nestlederkandidater som har en annen erfaringsbakgrunn. Og så skal vi finne nye navn til landsstyret (LS). Som følge av kuttene i mediebransjen er det blitt gjort vanskeligere å rekruttere tillitsvalgte, fordi mange ikke finner tid til organisasjonsverv i en krevende arbeidsdag.

Buggeland sier at det aldri har vært et høyt antall kandidater til landsstyret. Men det har likevel vært flere enn behovet. Valgkomiteens leder understreker at det aldri har gått utover kvaliteten. Han er trygg på at landsmøtet skal få en godt forankret innstilling til et representativt landsstyre.

Hvordan påvirker det komiteens arbeid når det er ute at to stiller som lederkandidater? Dere får ikke den samme roen.

– Det gjør ingenting. Det er ingen hemsko.

Var forberedt på to kandidater

I år som tidligere skal komiteen gå bredt ut i organisasjonen overfor tillitsvalgte for å finne gode navn på kandidater som nestleder og medlemmer til landsstyret. Da vil komiteen også hente ut meninger om lederspørsmålet.

– Enkelte har nok bestemt seg om hvem de støtter. Andre er mer avventende og vil nok ikke bestemme før landsmøtet dersom det blir en kampvotering.

Dessuten vil hele komiteen møte de to kandidatene for å intervjue dem.

Så godt som ingenting er klart med tanke på sammensettingen av landsstyret. Fram til neste møte i valgkomiteen 8. november vil de som sitter i dag bli spurt hva de tenker.

– Ble du overrasket etter at begge de to stilte til valg?

Buggeland veier svarene på gullvekt nesten konsekvent gjennom hele intervjuet. Akkurat dette spørsmålet stopper han lenge opp ved.

– Nei. Jeg er ikke det. Fordi jeg må være forberedt på at en toppmotivert leder ønsker en ny periode. Og at en nestleder ønsker å utfordre.

Ingen overflod av kandidater

Leder i Agder journalistlag Ole Dag Kvamme sier til Medier24 at komiteen burde kaste begge kandidatene og finne ny lederkandidat.

– Vi er åpne for gode kandidater på alle plasser. Problemet er ikke å avgrense kandidatene, snarer tvert imot, sier Buggeland.

Under landsmøtet i fjor ble Finn Våga forsøkt utfordret og Gunnar Kagge kastet. Så hvordan påvirker dette komiteens arbeid? Buggeland forteller at komiteen kommer til ha en gjennomgang av det som skjedde, for å forberede arbeidet. Men så langt er det ikke diskutert.

– Å utfordre valgkomiteens innstilling, er landsmøtets soleklare privilegium, slår han fast.

Buggeland er opptatt av at LS må representere en stor spennvidde i medlemsmassen, og balansere ulike hensyn og interesser. Så langt har komiteen under hans ledelse klokket inn mer enn 100 personvalg.

Vil ha unge stjerneskudd

Landsstyret (LS) er NJs høyeste politiske organ og drøfter mange kompliserte spørsmål. Buggeland sier at det i denne sammensettingen er behov for folk med lang erfaring som tillitsvalgte, som tenker prinsipielt og argumenterer godt.

– I NJ har vi mange unge som gjør en viktig jobb som klubbledere. Det er tross alt NJs viktigste arena. LS trenger betydelig erfaring og tyngde. Det tar lang tid å opparbeide.

– Men jeg er opptatt av bredde og vil høre om unge stjerneskudd.

Buggeland er opptatt av at valgkampen før landsmøtet ikke skal skape splid i organisasjonen. Han viser til at begge kandidatene er fremragende tillitsvalgte som i fire år har stått skulder ved skulder. De skal ha ære for det som er oppnådd og dele ansvar for forsømmelsene.

Etterlyser raushet

Og så har de forskjellig bakgrunn og er ulike personer, men har samarbeidet og diskutert seg fram til løsninger og enighet i blant annet i det sentrale arbeidsutvalget (AU).

– Jeg håper at vi i diskusjonen om ledervalg ikke forstørrer svakheter og skaper motsetninger, men at vi er rause mot hverandre og fokuserer på politikken kandidatene vil føre.

Dersom valgkomiteen blir stående fram til landsmøtet med to kandidater, vil innstillingen først bli presentert samme dag valget finner sted.

Powered by Labrador CMS