Leder Thomas Spence i Norsk Journalistlag på årsmøtet i Finnmark Journalistlag (FJ). Nylig avgått leder Robin Mortensen i FJ stående til venstre. Foto: Glenn Slydal Johansen
Leder Thomas Spence i Norsk Journalistlag på årsmøtet i Finnmark Journalistlag (FJ). Nylig avgått leder Robin Mortensen i FJ stående til venstre. Foto: Glenn Slydal Johansen

NJ-lederen grillet om fagforeningens bistand til Thomas Nilsen

TROMSØ (Journalisten): Thomas Spence måtte tåle kritiske spørsmål om fagforeningens gratis rettshjelp til den tidligere reaktøren i Barents Observer.

Publisert Sist oppdatert

Det oppstod debatt om hjelpen Norsk Journalistlag (NJ) ga til den tidligere redaktøren i Barents Observer under årsmøtet i Finnmark Journalistlag fredag kveld.

Det var 28. september at Thomas Nilsen ble avskjediget på dagen fra stillingen som redaktør i Barents Observer. To dager senere bestemte NJ seg for å gi gratis rettshjelp til redaktøren til tross for at han ikke var medlem av organisasjonen.

Det endte med at avskjedigelsen ble trukket og at Thomas Nilsen i stedet sa opp sin stilling som redaktør med ett års etterlønn.

Har scoret poeng i offentligheten

Fredag gjennomførte Finnmark Journalistlag årsmøte i forbindelse med journalistkonferansen Svarte Natta. Dit var NJ-leder Thomas Spence invitert for å orientere om fagforeningens involvering i Barents Observer-saken.

- NJ er ikke bare en fagforening, men også en forening for ytringsfrihet og pressefrihet. Det står i NJs formålsparagraf. Vi kunne ikke bare sitte stille og se på. Det sier jeg fordi jeg vet det har vært noe diskusjon om hvem NJ jobber for og hvordan ressursene brukes. Men ytringsfrihet er også noe vi bruker tid på. Det er noe som gavner hele samfunnet, sa Spence til de rundt 30 fremmøtte fra Norges nordligste journalistlag.

Spence fortalte at han selv ikke hadde så god kjennskap om Barents Observer før blant andre Finnmark Journalistlag kom med en uttalelse i etterkant av at nettavisen eid av Barentssekretariatet ble nektet å jobbe under Redaktørplakaten i mai.

- Vi har scoret noen poeng i norsk offentlighet og markert at vi er en organisajson som kjemper for noen viktige idealer, hvor ytringsfrihet er det viktigste, konkluderte Spence om NJs involvering i avksjedigelsen av Nilsen.

Etter orienteringen ble Spence møtt med kritiske spørsmål om hvorfor man valgte å gå inn og hjelpe den tidligere redaktøren. Tarjei Abelsen fra NRK Finnmark var blant annet kritisk til NJ-lederens ordvalg under innledningen.

- Jeg syns du bruker store ord, sa Abelsen med referanse til uttalelsene om ytringsfrihet.

Abelsen mente også at Barents Observers 13 års drift uten redaktørplakat i for stor grad er oversett i saken.

- Jeg kan ikke se at jeg syns NJ har fått så mye ut av den ressursbruken, sa Abelsen.

- Jeg mener vi har fått mye ut av det. NJ har vært på ballen. Det er ikke Norsk Journalistlag eller Thomas Nilsen som har gjort noe galt her, men styret i Barents Observer. Virkningen blir et subjektivt spørsmål. Norsk Redaktørforening må være beskjemmet eller misunnelig på at det var vi som førte den saken, svarte Spence.

Hvor mye er ytringsfriheten verdt?

På direkte spørsmål om NJ vurderte hvor mye rettshjelpen kunne kostet NJ, svarte Spence:

- Da vil jeg heller stille et motspørsmål: Hvor mye er ytringsfriheten verdt?

- Vi lever i en mediekrise, men NJ har heldigvis penger på bok til å jobbe for de gode sakene herfra til evigheten. Når det er snakk om ytringsfriheten her i vårt eget land, er ikke 50.000 eller 150.000 kroner det viktige. Denne saken angår alle.

Medierettsadvokat Ina Lindahl Nyrud i Norsk Journalistlag la til at sekretariatet ikke var i tvil om at de hadde en god sak på Nilsens vegne.

- Jo flere dokumenter vi har fått tilgang til, jo sterkere har vi tenkt at saken er. Rettslig handlet det om mediefridomsloven. Det var ikke tvil om at Barents Observer var omfattet av mediefridomsloven, og det ble heller ikke bestridt.

Det ble også spurt om NJ hadde rådført seg med Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening, som også kjemper for pressefriheten.

- Vi tok avgjørelsen selv, svarte Spence.

Insentiv for ikke-medlemmer?

Til slutt spurte Spence åpent om det var noen som var uenig i at NJ burde engasjert seg i saken.

- Hvis man anser gratis rettshjelp som et argument for å melde seg inn i en fagforening er dette et insentiv mot det, svarte Stian Hansen fra Finnmarken.

- Det var ikke Thomas Nilsen som kom til oss. Det var vi som sa at her er det en viktig sak for alle journalister i Norge, så vi går til ham. Og den regningen tar vi på fellesskapets regning. Hvis det blir noen regning. Og her ble det ingen regning. Dette er ikke noe insentiv til noen med å komme til NJ med sine saker. Det er ingen invitasjon, understreket Spence.

Se hele Journalistens dekning av Barents Observer.

LIK JOURNALISTEN PÅ FACEBOOK