Toralf Sandåker i NJ Frilans ønsker å gi frilanserne en motvekt til arbeidsgivernes prisdiktat. Arkivfoto: Martin Huseby Jensen
Toralf Sandåker i NJ Frilans ønsker å gi frilanserne en motvekt til arbeidsgivernes prisdiktat. Arkivfoto: Martin Huseby Jensen

Tror på veiledende frilanspriser

Landsstyret i NJ heller mot at veiledende satser skal inn i tiltaksplanen.

Publisert Sist oppdatert

Blant forslagene til Norsk Journalistlags (NJ) tiltaksplan har NJ Frilans foreslått tiltak for å øke frilansernes honorar og å etablere veiledende satser. 

«Frilansere blir stadig oftere møtt med prisdiktat fra oppdragsgivere. Mediebedriftene utnytter sin styrke ved å presse frilansernes honorarer så lavt at det er lønnsomt å si opp ansatte og erstatte dem med frilansere. (…)» heter det i forslaget. Blant annet uttrykkes behovet for å synliggjøre gapet mellom hva en frilanser og en fast ansatt får for samme jobb.

NJ har verktøy for å beregne prisen på frilansernes arbeid gjennom egen kalkulator og tjenesten NJ Timepris. Neste skritt er å utarbeide veiledende satser for NJs frilansjournalister og -fotografer som reflekterer det reelle lønnsnivået til NJ-organiserte journalister, og fronte disse overfor mediebransjen.

Landsstyremedlem Toralf Sandåker mener frilanserne vil stå sterkere ved å belyse hva de faktisk tjener. Og med veiledende satser handler det ikke om å etablere faste priser.

Til Journalisten forklarer han at NJ Frilans er i startgropen med arbeidet og at han er fornøyd med at landsstyret ser ut til å støtte forslaget. 

De godt betalte

– NJ Frilans er forent om at vi vil ha slike satser, sier han.

Men det ble også stilt spørsmål under fremleggelsen. Særlig fra Sidsel Avlund i NRK. 

Sidsel Avlund. Arkivfoto: Martin Huseby Jensen
Sidsel Avlund. Arkivfoto: Martin Huseby Jensen

– Frilansere er mye forskjellig og de har forskjellige størrelser på honorarer. Jeg forstår godt hva som menes med forslaget. Men bransjen er stor. Hos oss slutter fast ansatte og blir frilansere for å få større honorarer. Jeg skulle ønske det var litt definert hvilken gruppe frilansere det er snakk om. At det blir mer konkret. 

Nestlederkandidat Pål Hellesnes leser forslaget med frilansere som gruppe. At det finnes godt betalte frilansere, mener han er åpenbart, og at det er den «vanlige» frilanseren forslaget viser til. 

– Jeg tror ikke noen forstår teksten slik at vi står på kravene for de største kjendisene i NRK og TV 2. 

Håkon Okkenhaug advarte mot å lage en tiltaksplan med unntak. Selv verdsetter han hver gang det hentes inn folk til egen organisasjon som får høy lønn. 

– Da har vi gode argumenter for å løfte resten av staben i de kommende oppgjørende. 

– De godt betalte frilanserne er viktig å ha med som medlemmer, selv om de er sjelden aktive og vi soler oss selvfølgelig i glansen av dem. Veiledende honorarer betyr at folk ikke vil få lavere lønn, slo Sandåker fast.

Medlemmenes forslag

Ideen om veiledende satser kom ifølge Sandåker fra medlemmene, og ble diskutert som hovedpunkt NJ Frilans siste årsmøte.

– Det er viktig at de ikke skal erstatte NJ Timepris, de er ment å kommuniseres overfor oppdragsgivere, mens NJ Timepris er et et verktøy for vår egen prisberegning som næringsdrivende og frilansere.

– Hvorfor akkurat en slik ordning. Det sikrer jo ikke betalingen til frilanserne?

– Når vi blir utsatt for prisdiktat, må vi ha en motvekt, et verktøy som forteller hva vi må fakturere for å ha samme lønn som andre journalister.

Powered by Labrador CMS