Jan Gunnar Furuly er styreleder i Skup, som nå ber sine venner og støttespillere om ekstraordinære pengegaver. Arkivfoto: Marius Nyheim Kristoffersen/Skup
Jan Gunnar Furuly er styreleder i Skup, som nå ber sine venner og støttespillere om ekstraordinære pengegaver. Arkivfoto: Marius Nyheim Kristoffersen/Skup

Skup ber om økonomisk nødhjelp

Kassa er nesten tom og stiftelsen sender brev til sine støttespillere med bønn om pengegaver. Håper på en million kroner.

Publisert Sist oppdatert

Økonomien til Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse (Skup) er hardt rammet av det styret oppfatter som underslag begått av tidligere sekretariatsleder Jens Egil Heftøy. Ekstraordinære kostnadene til advokater, revisor og et innleid regnskapsfirma er nå i ferd med å tappe stiftelsen for penger. I tillegg er det uklarheter om registrerte fordringer er reelle og mulig å inndrive.

Skup er derfor ikke i stand til å arrangere sin årlige konferanse i mars/april 2017, uten tilførsel av ny kapital.

Heftøy valgte å si opp sin stilling da saken ble kjent i midten av april og undertegnet deretter et gjeldsbrev på 170.000 kroner. I ettertid har han bestridt både oppsigelsen og gjeldsbrevet. Skup politianmeldte saken 22. april.

Les også: Skups sekretariats­leder slutter - politianmeldes av Skup-styret

Alvorlig situasjon

De økonomiske konsekvensene av saken er uansett så store at Skup nå trenger øyeblikkelig tilførsel av friske penger, for å kunne fortsette driften.

– Hvis vi ikke får tilført nye midler så er Skups egenkapital brukt opp i løpet av denne høsten. Situasjonen er derfor alvorlig. Nå har Skups styre og Skups råd jobbet med å utforme et brev der vi ber om friske penger. Vi oppfatter at det er stemning for å hjelpe oss ut av knipen, sier Skups styreleder Jan Gunnar Furuly til Journalisten.no.

Brevet fra Skup skal sendes til mediekonsernene, presseorganisasjonene, stiftelser og andre, med bønn om økonomisk støtte.

– Vi legger også opp til crowdfunding hvor vi ber Skups venner om å bidra med ca. 500 kroner til stiftelsen. I første omgang trenger vi 600.000 kroner for å dekke kostnadene fram til konferansen og helst inntil 1 million kroner for å ha egenkapital til å møte uforutsette hendelser, sier lederen av Skups råd, Trond Idås.

Ifølge Idås har Skup nå rundt regnet 80.000 kroner på konto. Dermed er det ikke penger til lønn og kontorutgifter. Skup har vært drevet på dugnad siden Heftøy sluttet i april.

8. oktober arrangeres Data-SKUP, men dette arrangementet er fullfinansiert.

Underskuddsbudsjett

Pengene Skup ber om vil primært gå til konferansen i 2017, men også til å dekke utgifter til den pågående personalsaken. Det er budsjettert med et underskudd på 573.775 kroner i perioden oktober 2016 til april 2017.

I brevet til støttespillerne skriver Skups råd at stiftelsen viser Idås til at revisor og Skup-styret har foretatt en grundig gjennomgang av alle transaksjoner i 2015-2016.

“Styret forventer å drive inn ca. 100.000 kroner fra utestående fordringer. Uansett er dette ikke nok til å dekke utgiftene som er ventet i forbindelse med personalsaken og forberedelsene til neste års konferanse”, heter det i brevet.

Der viser Skups råd samtidig til at forholdet er behandlet som en tilsynssak av Stiftelsestilsynet.

“I sin rapport datert 22.08.16 er de tilfreds med tiltakene som er gjort for å forhindre liknende saker”, skriver rådet.

Skup-styret har i vår og i sommer jobbet med personalsaken til Heftøy. Den er ikke avsluttet. Styreleder Furuly sier at Skup fortsatt opererer med et underslag innenfor rammen av gjeldsbrevet på 170.000 kroner som Heftøy undertegnet – og siden trakk tilbake.

Furuly opplyser at det ikke har vært direkte dialog med den tidligere sekretariatslederen siden 20. april, kun kommunikasjon mellom advokatene.

– Det er ikke noe annet vi vil enn å sette sluttstrek for personalsaken. Men vi står ganske langt fra hverandre i virkelighetsoppfatning.

Mye som er uklart

Den manglende kontakten innebærer også at Skup-styret ikke fått svar på en rekke uklarheter knyttet til stiftelsens regnskaper. Samtidig med forsøkene på å få oversikt og rekonstruere regnskapet har styret jobbet med å forberede Data-Skup 8. oktober, samt den ordinære Skup-konferansen neste år. 

– Kostnadene til advokater, ekstra revisjon og regnskapsgjennomgangen har nå passert 400.000 kroner. I tillegg er det en annen alvorlig dimensjon. Styret og årsmøtet har ikke fått et sannferdig bilde av hvordan det sto til med Skups økonomi, sier Furuly.

Dette har blant annet sammenheng med en dobbeltfakturering av en regning på 137.890 kroner fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole/Nordisk Journalistcenter, i forbindelse med at de sendte om lag 20 deltakere til den globale Skup-konferansen på Lillehammer i fjor høst.

– Denne fakturaen er ført som inntekt to ganger. Den ble betalt i september i fjor, så det er ingen som skylder oss de pengene. Regnskapsfirmaet Visma gjennomgår andre fordringer. Det ser ut til at vi må avsette flere hundre tusen kroner som tap i årets regnskap, sier Furuly.

– Kan du gi et mer nøyaktig anslag?

– Vi har ikke oversikten ennå. Det er mange ubesvarte spørsmål. Vi er ikke sikker på at vi har identifisert alle som skylder oss penger.

Usikre fordringer

Skup-lederen forklarer at Visma har kontaktet en rekke av de som ifølge regnskapet skylder Skup penger. Men mange av dem har gitt tilbakemelding om at de ikke skylder noe.

– Så de fordringene lar seg kanskje ikke inndrive. Dette er med på å forverre bildet betydelig.

I forkant av årsmøtet i Skup fredag 8. april i år ble det sendt ut årsmøtepapirer som viste et overskudd på 187.481 kroner. Egenkapitalen ble rapportert til å være på 903.562 kroner.

På selve årsmøtet ble det imidlertid lagt fram nye papirer som viste et underskudd på 107.358, altså en differanse på 294.839 kroner. Differansen ble forklart med 200.000 kroner i dobbeltførte inntekter og 85.000 kroner i tapte kundefordringer. Egenkapitalen i Skup var bokført som 608.754, det laveste av de seks siste årene.

Etter det Journalisten forstår jobber Skup-styret blant annet med å oppklare hvorfor Skup sendte en regning på 200.000 kroner til seg selv i desember i fjor. Den skal ha blitt reversert i januar i år, men dette ble slått ned på av revisor. Derfor ble regnskapet korrigert for denne føringen. 

Ubesvarte spørsmål

– Vi har mange ubesvarte spørsmål, fordi vi ikke har hatt dialog med tidligere sekretariatsleder, sier Furluly, som forteller at Skup har vært drevet på ren dugnadsbasis siden midten av april. Slik kan det ikke fortsette. Det har vært veldig tøft for deler av styret å arbeide med dette, ved siden av full jobb, fastslår han.

– Jeg ser det ikke som et alternativ at Skup går konkurs eller at vi ikke skal være i stand til å arrangere Data-Skup og Skup i Tønsberg neste år. Det er uttrykt vilje fra de faste samarbeidspartnerne, det vil si de største medieselskapene og presseorganisasjonene, at de vil hjelpe oss ut av knipa.

I tillegg har Skup-styret og Furuly i sommer vært belastet med en forliksklage fra nevrokirurg og forsker Per Kristian Eide, som mener at Skup må stå rettslig ansvarlig for æreskrenkelser i en metoderapport som ble publisert i 2013.

Powered by Labrador CMS