Eirik Dalseg og Tore Østby starter opp Trondheimsnytt i løpet av 2017. Foto: Geir Skancke
Eirik Dalseg og Tore Østby starter opp Trondheimsnytt i løpet av 2017. Foto: Geir Skancke

Rørosnytt, Malviknytt og Arbeidets Rett felt i PFU

Sistnevnte med den mildere formen kritikk.

Publisert Sist oppdatert

I februar i år søkte Nidarosa Media etter redaktør og journalister til Trondheimsnytt. Det gikk et halvt år, så var samarbeidet og franchiseavtalen brutt. 

LES OGSÅ: Dramatisk skilsmisse i Trondheimsnytt ender trolig i retten

Nidarosa Media var franchisetager og Torik AS som eies av redaktør og daglig leder i Rørosnytt. Klager Snorre Vikdal, som eier Nidarosa Media, mener avisen har publisert en pressemelding som svertet ham, uten at han fikk forsvare seg. 

Vikdal har klaget inn søsteravisene Rørosnytt og Malviknytt, samt Røros-avisen Arbeidets Rett, som eies av Amedia.

Her finner du de tre klagene:

Sak 210/17 – Nidarosa Media AS mot Rørosnytt

Sak 211/17 – Nidarosa Media AS mot Malviknytt

Sak 215/17 – Nidarosa Media AS mot Arbeidets Rett

I forslaget til uttalelse skriver sekretariatet at det fremmes sterke og alvorlige beskyldninger og at publiseringen av pressemeldingen i Rørosnytt utløser retten til samtidig imøtegåelse. 

Rørosnytt hevder at de forsøkte å få Vikdal i tale, men at han har gjort seg utilgjengelig for kommentarer. 

«Ut ifra vedlagt dokumentasjon, mener utvalget imidlertid at denne kontakten var å forstå som en henvendelse fra Torik AS som part i saken, og ikke som en henvendelse fra redaksjonen i Rørosnytt om samtidig imøtegåelse i publiseringsøyemed. Utvalget minner om at den angrepne på en klar og tydelig måte skal få seg forelagt det konkrete innholdet i beskyldningene, og at det dreier seg om beskyldninger tenkt publisert. Om den angrepne ikke er tilgjengelig, eller ikke vil kommentere, bør dette fremgå av artikkelen.»

I tillegg mener sekretariatet at det burde vært opplyst at redaktøren i Rørosnytt også er eier av Torik. Rørosnytt ble felt for brudd på Vær varsom-plakatens punkter 2.3 og 4.14. 

– Dette er et godt forslag fordi det understrekes at pressemeldinger må underlegges samme kriterier som annet redaksjonelt stoff. Og at redaktøransvaret også gjelder dette innholdet. Dobbeltrollene i saken gjør det ekstra komplisert, sa utvalgsmedlem Liv Ekeberg. 

PFU-medlem Sylo Taraku mener det er problematisk for journalistikken at ansvarlig redaktør i Rørosnytt også eier selskapet bak franschisen.

– Når man ikke gir samtidig imøtegåelse blir dobbeltrollen ekstra ille. Jeg mener vi er litt for snille når vi stiller spørsmål om den journalistiske uavhengigheten. Jeg foreslår at vi legger til en formulering om at slikt bidrar til å svekke medienes troverdighet. At vi reagerer på dette fordi det virkelig kan svekke tilliten til mediene. 

Utvalget kom også til at siden det ikke foreligger dokumentasjon om at redaksjonen og ikke Torik forsøkte å få Vikdal i tale må det presiseres at det er er påstand mot påstand.

Søsteravisen Malviknytt avviser klagen siden de ikke har gjort noe journalistisk i saken men bare videreformidlet en pressemelding. Og at Torik AS ikke legger seg opp i det redaksjonelle arbeidet. I tillegg var meldingen en klar redegjørelse. 

Ifølge forslag til uttalelse skriver sekretariatet at det fremmes sterke og alvorlige bekskyldninger som utløser samtidig imøtegåelse.

– De mener det bare er pressemelding de videreformidler og som de for sikkerhets skyld har satt redaktørens byline på. Det er ingen tvil om at det er brudd på 4.14, poengterte Stein Bjøntegård.  

Anne Weider Aasen mente det riktig å presisere for eventuelle tilhørere til saksbehandlingen, eller personer som ville lese uttalelsen at det er viktig å skille de to sakene gjennom at redaktørene i de to lokalavisene ikke er samme person. 

Arbeidets Rett erkjenner i sitt tilsvar at de mener omtalen ikke er god journalistikk. Selv om det var av allmenn interesse. Klager skulle vært kontaktet, skriver de i sitt tilsvar. 

«Det er nedfelt i Vær Varsomplakaten skal vi alltid være kritisk til valg av kilder, og kontrollere at opplysninger som gis er korrekte. Kilden til vår sak var en pressemelding fra én av tre parter i en sak. Det beklager vi. Vi vet det godt fra før, men konstaterer like fullt: Det gjør vondt herfra til innerst i redaktørhjertet å konstatere at vi lar kilder sette dagsorden for en sak, når de ønsker og slik de ønsker, gjennom en pressemelding som vi biter på. Én eneste kilde, der det er flere parter i en konflikt, holder ikke mål - like lite når saken dreier seg om kritikk av media, som i andre saker. Det er dårlig håndverk, og Arbeidets Rett beklager.»

Da redaksjonen ble klar over PFU-klagen valgte redaksjonen å umiddelbart fjerne nettartikkelen, og samtidig forsøke å få til minnelig ordning med klager. Blant annet gjennom å tilby klager intervju, noe som ble avvist.

«Tilbudet om å få et intervju mot at jeg trakk klagen ble ikke akseptert da jeg mener bruddene som har skjedd fra Arbeidets Rett er så grove at de bør behandles i PFU. Men jeg sa at om Arbeidets Rett ville ha et intervju med meg i saken så ville jeg stille opp på det, men ikke på vilkår at PFU-klagen skulle trekkes. Jeg har ikke fått tilbud om intervju i etterkant,» svarer klager.

PFU felte Arbeidets Rett med den mildere formen kritikk uten ytterligere diskusjon i utvalget.

Powered by Labrador CMS