Lederen av Klubb 2, Henrikke Helland, sier at de ansatte er fornøyd med pensjonsavtalen de forhandlet fram i fjor. Foto: Birgit Dannenberg
Lederen av Klubb 2, Henrikke Helland, sier at de ansatte er fornøyd med pensjonsavtalen de forhandlet fram i fjor. Foto: Birgit Dannenberg

Slik sparte TV 2 434 millioner

TV 2-medarbeiderne forhandlet fram kompensasjonsordning for overgang til innskuddspensjon.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over åtte år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

TV 2 la mandag fram sitt 2014-regnskap, som blant annet viser at selskapet sparte 434 millioner kroner på en billigere pensjonsavtale for de ansatte.

– Dette er ikke et beløp selskapet kan bokføre hvert år framover, sier leder av redaksjonskluben i TV 2, Henrikke Helland, til Journalisten.

Endring i 2009

PENSJONSORDNINGER

Innskuddsbasert tjenestepensjon

• En avtalt prosentdel av årslønna settes av som pensjonsinnskudd i form av aksjer og verdipapirer. Avkastningen avgjør pensjonens størrelse.

• De ansatte kan påvirke hvor pengene plasseres. Opptjeningen er ikke begrenset til 30 år, slik det er for ytelsesbaserte pensjonsordninger.

Ytelsesbasert tjenestepensjon

• Ytelsesbasert pensjon sikrer de ansatte en avtalt andel av lønna ved oppnådd pensjonsalder, normalt to tredjedeler, i kombinasjon med folketrygden.

Bakgrunnen er at TV 2 lukket sin gamle ytelsesbaserte pensjonsavtale i 2009. Fra da ble alle nyansatte plassert i en ny og rimeligere innskuddsbasert ordning, noe som var i tråd med utviklingen i de fleste store mediebedriftene her i landet.

– Men i fjor forhandlet vi fram en ny avtale som innebærer at også de ansatte som fortsatt hadde ytelsesbasert pensjonsordning, ble overført til innskuddsordning. Ifølge avtalen beholder de medarbeiderne dette gjelder 87 prosent av det beløpet bedriften skulle ha betalt videre for dem, dersom det fortsatt hadde vært en ytelsesordning i TV 2. Dette er løst ved at den enkelte får utbetalt en årlig kompensasjon for det beregnede tapet vedkommende lider på endret pensjonsordning, forteller Helland.

Innsparingen i pensjonskostnader gjelder for alle de drøyt 900 årsverkene i TV 2. Det er forhandlet fram nye avtaler med alle klubbene. Klubb 2 (Norsk Journalistlag) hadde ifølge den sist tilgjengelige lønnssstatistikken (2013) 349 medlemmer i TV 2. De to andre store klubbene i mediehuset er Parat og NITO.

Kan disponeres fritt

Ifølge klubblederen kan de aktuelle medarbeiderne selv disponere den omtalte kompensasjonen, for eksempel til å bygge sin egen private pensjonsportefølje. Dette er penger som de ansatte selv fritt disponerer og betales ut hver måned i tillegg til lønn. De vil ikke inngå i beregninger for feriepengegrunnlag eller pensjonsgrunnlag.

Alternativt kan de la TV 2 plassere midlene i et pensjonsfond.

- Den bokførte kostnadsbesparelsen på 434 millioner kroner i 2014 inkluderer både det TV 2 sparer i løpende pensjonsinnbetalinger, samt en betydelig  billigere forvaltning av pensjonsmidlene, sier Helland.

Den nye ordningen i TV 2 ble forhandlet fram i juni i fjor.

- Alf (Hildrum journ. anm.) har opptrådt ryddig og redelig i denne prosessen. Og både han og Egmont har sørget for at overgangen til nytt pensjonssystem skjer på ryddig måte og med et resultat vi er godt fornøyd med, uttalte forhandlingsleder Pål T. Jørgensen den gang.

Gradvis overgang

Ytelsespensjonsordningen i TV 2 ble som resultat av forhandlingene sagt opp med virkning fra 1. oktober 2014. Med andre ord ordningen for alle som har arbeidet for selskapet siden før 2009. De som er ansatt senere har hele tiden vært på innskuddsbasert pensjon.

Overgangen skjer likevel ikke umiddelbart. Ytelsesordningen hadde en oppsigelsestid på 15 måneder og den nye ordningen trer derfor ikke i kraft før ved inngangen til 2016 .

Den løpende innskuddsordningen innebærer at TV 2 har betalt inn 5 prosent av lønna  for de som tjener opp til seks ganger grunnbeløpet i folketrygden. For de som tjener over 6 G og opp til 1,06 millioner kroner betalte  TV 2 i fjor inn 8 prosent.

Siden Stortinget har vedtatt å flytte knekkpunktet mellom lav og høy sats fra 6 til 7,1 G, justerer TV 2 innskudd på laveste sats til 5,55 prosent fra oktober 2015.

Powered by Labrador CMS