Vant strid med utgiveren

Universitetsavisa i Trondheim havnet i konflikt med universitetets rektor etter bare en måned med uavhengig redaksjon.

Publisert   Sist oppdatert

– Universitetsavisa har plikt til å være kritisk, konkluderer Universitetsavisas eget redaksjonsråd, som er oppnevnt av rektor ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU).

Rådet består av to representanter utnevnt av studenttinget, to ansatterepresentanter og den eksterne representanten Johan O. Jensen. Sistnevnte er tidligere journalist og kommentator i Adresseavisen og medlem og leder av Pressens faglige utvalg.

Nølende frigjøring

Redaktør Audhild Skoglund forteller at Universitetsavisa ble medlem av Fagpressen i forrige uke. Styret ved NTNU gikk i november i fjor nølende med på kravet om at universitetets egen avis følger Redaktørplakaten. Rektor Torbjørn Digernes var imidlertid ikke noen varm tilhenger. Prosessen med å skille redaksjonen fra universitetets informasjonsavdeling startet først i sommer, og det gikk bare en måneds tid før avisen fikk på pukkelen av rektor.

– Dette er vår første åpne kontrovers med utgiveren. Det handler om den frie pressens rett til å operere uavhengig. Det er vanskelig å gå fra en intern bedriftsavis til en uavhengig publikasjon. Derfor er det bra at vi er i ferd med å få på plass et system som fungerer. Redaksjonsrådets avgjørelse viser at vi oppfyller vår plikt i forhold til Redaktørplakaten, sier Skoglund.

Bitter konflikt

Universitetsavisa har i løpet av året publisert fem artikler om en bitter arbeidskonflikt som har pågått ved Regionsenteret for barn og unges psykiske helse (RBUP) siden 2006. RBUP er administrativt en del av Institutt for nevromedisin. Før jul 2007 sendte fem ansatte et brev til universitetets rektor med beskrivelse av arbeidsmiljøet.

Universitetsavisa intervjuet to av brevskriverne, som begge tilhørte den tidligere ledelsen ved RBUP. De var villige til å stå fram som varslere, fordi de følte at universitetssystemet er ute av stand til å håndtere arbeidskonflikter.

Universitetets ledelse uttrykte misnøye med en artikkel om konflikten, publisert 21. august. Rektor Digernes kritiserte redaksjonen i et leserinnlegg i Universitetsavisa 3. september og i en artikkel i Adresseavisen påfølgende dag.

Etterlyste nyanser

I leserinnlegget skriver rektor at han ikke kjenner seg igjen «i den ensidige framstillingen UA gjør av saken». (…) Det er derfor på sin plass med en mer nyansert framstilling av varslingssaken».

På denne bakgrunn ba Skoglund redaksjonsrådet for avisen om å vurdere den redaksjonelle dekningen av striden. Rådet konkluderte tirsdag med at redaksjonen har holdt seg innenfor de etiske grensene.

Uttalelsen innebærer full støtte til redaksjonen for den journalistiske behandlingen av den kontroversielle saken. Etter redaksjonsrådets syn er det ikke noe klanderverdig ved Universitetsavisas dekning.

– Er dens plikt

«I den nye situasjonen Universitetsavisa nå er i, som et fritt og uavhengig presseorgan, redigert i henhold til Redaktørplakaten og pressens egen Vær Varsom-plakat, er det tvert imot dens plikt å sette søkelys på kritikkverdige forhold. Dette er i henhold til VV-plakatens «faneparagrafer» som omhandler pressens samfunnsrolle», heter det i rådets konklusjon.

Rådet understreker at alle relevante parter er gitt anledning til kommentarer og at tilsvarsretten er oppfylt.

God sikring

– Det er veldig bra at saken ble vurdert av et råd både vi og rektor respekterer. Konklusjonen var ikke overraskende for meg, for redaksjonen har gått nøye igjennom dekningen av konflikten og har søkt juridiske råd underveis. Vi føler at vi har gjort en god sikring av sakene, og har også holdt igjen stoff for å være helt sikre på at vi gjorde ting riktig, forteller Skoglund.

– Hva synes du om kritikken fra rektor?

– Jeg skulle ønske han i større grad tok fatt i det saken handler om, og ikke hvordan vi har dekket den.