Feilaktige tall for valgdeltakelse fra NRK

Påstod at under 40 prosent stemte i flere Oslo-bydeler, måtte korrigeres av valgforsker.

Publisert Sist oppdatert

Tirsdag 15. september var hele Dagsnytt atten viet til analyse av gårsdagens lokalvalg, inklusive et syv minutter langt innslag der valgforsker Johannes Bergh ble intervjuet om den lave valgdeltagelsen.

At programleder Anne Grosvold innledningsvis sier at «60% av oss ble sittende hjemme» er åpenbart en ren forsnakkelse, der hun mente å si «Bare 60% stemte» eller «40% ble sittende hjemme»

Kommentaren er opprinnelig publisert på Doremus’ blogg

Men det var definitivt ingen forsnakkelse da hun litt senere i innslaget kontrasterte Oslos samlede valgdeltagelse med deltagelsen i enkeltbydeler på følgende måte:

Oslo var oppe på 62,9 [prosent valgdeltagelse], altså nesten 63 % – men:  Frogner bydel i Oslo: 38,8. Gamle Oslo 37,1. Stovner 38. Søndre Nordstrand 34,4. Kan du lede noe ut av disse tallene?

Bergh var heldigvis snarrådig nok til å umiddelbart korrigere programlederen:

«Jeg er faktisk ikke sikker på om de tallene for Oslo[-bydeler] kan være riktige. Jeg tror rett og slett at man ikke har muligheten til å måle valgdeltagelse lenger på bydelsnivå, og at det her er snakk om folk som har stemt på valgdagen.»

Berghs beskrivelse stemmer ikke helt, fordi man har faktisk – også i dag – eksakte oppmøtetall for velgerne i hver enkelt bydel, basert på avkryssingen i manntallet. Men han har helt rett i at de tallene som NRK presenterte for f.eks. Frogner bydel, utelukkende teller hvor mange som stemte i valglokaler i Frogner bydel på valgdagen. Dette betyr at de avviker fra den faktiske valgdeltagelsen for Frogner-boere på to måter:

1) Man teller ikke Frogner-boere som stemte i en annen bydel (f.eks. nær arbeidsplassen sin på en annen kant av byen) – samtidig som man teller alle som er folkeregistrert i andre bydeler, men avga stemme i Frogner. I noen bydeler vil disse to feilkildene mer eller mindre nulle hverandre ut, mens i andre tilfeller kan dette gi betydelige skjevheter i tallene for de ulike bydelene.

2) Den andre (og langt viktigere) feilkilden er at disse tallene overhodet ikke inkluderer noen forhåndsstemmer, uansett hvor og når de er avgitt. Når én av tre stemmegivere i Oslo valgte å stemme på forhånd, vil disse tallene åpenbart avvike massivt fra den faktiske valgdeltagelsen i hver bydel.

Å sette disse snevre tallene for deltagelse på valgdagen opp mot totaldeltagelsen for Oslo er åpenbart en meningsløs sammenligning av epler og pærer som ikke tilfører noe annet enn å feilinformere lytterne. All ære til valgforsker Bergh som på strak arm oppfattet at tallene umulig kunne være riktige, men det unnskylder ikke redaksjonen som presenterte tallene til å begynne med.

Fra NRKs nyhetsanalyse-flaggskip bør man kunne forvente en research og kvalitetskontroll som ikke er avhengig av at intervjuobjektet må komme med denne typen korreksjoner over bordet.

Da holder det ikke å forsvare seg med at det er disse valgdeltagelsestallene som blir oppgitt av departementets resultattjeneste, og som reproduseres av NRKs (og andre mediers) nettløsning. Når man finner tall som er så dramatisk oppsiktsvekkende og i strid med tidligere erfaringer, bør det ringe opptil flere bjeller om at det er behov for å dobbelt- og trippelsjekke hva de egentlig representerer.

Det er vel kjent at det er betydelig sprik mellom valgdeltagelsen mellom vest- og østkanten (ved forrige kommunevalg var forskjellen på opptil 16,6 prosentpoeng mellom ‘beste’ og ‘dårligste’ bydel). Men en angivelig deltagelse på 34% på Søndre Nordstrand (29 prosentpoeng under gjennomsnittet for Oslo, og 25 prosentpoeng under valgdeltagelsen i samme bydel i 2011), er så voldsomt at man burde stoppe opp, og i det minste gå på leting etter hvilke bydeler det er som har så skyhøy deltagelse at de klarer å trekke opp gjennomsnittet helt opp til 62,9%.

Når selv en vestkantbydel som Frogner står oppført med under 39% (mens den faktiske valgdeltagelsen på Frogner i dette valget lå på 60%), bør det være innlysende at det er et eller annet som ikke stemmer.

Og selv om departementet altså oppgir valgdeltagelsen kun basert på avgitte stemmer på valgdagen, så påpeker Oslo kommunes nettsider om valget at forhåndsstemmene er skilt ut i en sekkepost og ikke fordelt på de ulike kretsene. Og hvis man hadde googlet (etter kl 16:40 samme dag) etter «valgdeltagelse bydeler oslo 2015», så ville et av de første treffene vært Nettavisens artikkel «Vet ikke hvor mange i bydelene som har stemt«. Journalist Jørgen Berge har formodentlig stusset over de samme tallene som Dagsnytt atten fant – men istedenfor å presentere dem ukritisk, har han snakket med kommunikasjonsjefen for Oslo-valget og skrevet en pedagogisk anlagt artikkel der det forklares tydelig at:

«[V]algresultatene viser til rekordlave tall for enkelte av bydelene, som i bydel Alna der det er registrert en valgdeltakelse på bare 32,3 prosent (…) Men Oslo kommune påpeker at tallene kun viser antallet som faktisk har avgitt sin stemme i et stemmelokale i disse bydelene.»

Artikkelen utelater riktignok det adskillig viktigere poenget om at forhåndsstemmene er ekskludert fra disse tallene, og siterer (ihvertfall implisitt) kommunikasjonssjef Ingvild Åsgård på at det ikke er mulig å vite korrekt valgdeltagelse for hver bydel (selv om det altså foreligger slik komplett statistikk, basert på manntallsavkrysning), men det gjøres i hvert fall tindrende klart for leseren at de registrerte bydelsvise deltagelsestallene på under 40% ikke er korrekte og dekkende.

Powered by Labrador CMS