Vigleik Brekke. Foto: Paul S. Amundsen
Vigleik Brekke. Foto: Paul S. Amundsen

Lokalradioer frykter digitaldød

Majoriteten av stasjonene vil helst slippe.

Publisert Sist oppdatert

Myndighetene ønsker å fulldigitaliserte Radio-Norge, men slett ikke alle ønsker å være med. En undersøkelse Medietilsynet har gjennomført med 55 aktører blant lokalradiokonsesjonærene viser at mer enn halvparten ikke ønsker digitaliseringen.

Bakgrunnen for at så mange i bransjen stiller seg negative til en overgang hvor FM-båndet slukkes, er kostnadene. Majoriteten av norske lokalradioaktører har ikke råd til å bære utgiftene ved å bytte sendenett. Senderne de enkelte aktørene benytter seg av er det de selv som eier og dermed må bytte ut.

Pengene eller livet

Derfor er et annet klart budskap fra undersøkelsen, som denne uken ble levert til Kulturdepartementet, at skal det fulldigitaliseres så må myndighetene bidra med økonomisk støtte.

Norsk Lokalradioforbund (NLR) organiserer i overkant 150 av landets konsesjonærer. Styreleder Vigleik Brekke forteller at det ikke er økonomisk grunnlag til å gjennomføre en slik digitalisering blant mange av forbundets medlemmer. I tillegg har NLR fortstått myndighetene dit hen at de ikke er særlig lystne på å bidra med økonomisk støtte.

– Det å stenge FM-nettet vil skape problemer for mange stasjoner. De vil ikke kunne klare å holde på, sier Brekke.

Han mener myndighetene har to valg; å opprettholde FM-nettet eller bidra økonomisk.

Tungt løft

Selv om Brekke ikke har noen nøyaktige tall på hvor mange av de rundt 150 medlemmene som risikerer å brekke ryggen på en digitalisering, mener han det er mange.

Førsteamanuensis Lars Nyre ved institutt for medievitenskap på Universitetet i Bergen er også skeptisk til DAB-satsingen. Han tror den om noen år vil bli sett på som merkverdig, spesielt siden FM-båndet fremstår som perfekt for lytterne.

Galimatias

Å skifte ut FM-båndet er åpenbart veldig kostbart. Et dilemma her er at det ikke er noe i den normale lytteratferden som tyder på at folk er villige til å bytte bort fm-båndet.

– FM-radio fungerer som ei kule, så hvorfor all verden skal du bytte til et annet radioapparat?

Fortsatt har svært få digital radiomottaker og i en del bygder er det vanskelig å få inn DAB.

Nyre mener det er ubegripelig at lokalradiostasjonene skal måtte investere i dyrt utstyr for så å sende til en nesten ikke-eksisterende lyttermasse.

– Hvordan skal disse stasjonene klare den overgangen? Det fremstår ikke som en god løsning for svake økonomiske aktører som vil lage radio med bingo og et lite annonsegrunnlag. At disse skal tvinges til å oppruste er galimatias.

Må med

Digitalinseringsgeneral og direktør Tor Fuglevik i Modern Times Group mener norsk radio må bytte sendenett. Han har gjennom sine tidligere jobber som direktør i NRK Futurum og Norges Televisjon vært opptatt av digitalisering.

Direktøren rokker ikke ved sitt syn på at radio må digitaliseres. Fuglevik mener det er viktig at myndighetene tar tak, slik at det ikke blir igjen noen aktører FM-båndet.

– Digitaliseringen av radio må skje i en samlet aksjon. Det er ikke mulig å gjøre stykkevis og delt. Det betyr at man må finne fram til ordninger slik at også de minste og økonomisk sårbare aktørene kan stenge FM-nettet. Etterlater man hull i demningen vil den briste, sier Fuglevik.

Dersom myndighetene ikke gjennomfører en fulldigitalisering som omfatter alle, tror Fuglevik det vil påvirke motivasjonen til de større aktørene som har råd til senderbytte. Trolig vil de kvie seg for å gjennomføre endringene som vil koste store pengesummer.

Fuglevik understreker samtidig at myndighetene må finne en økonomisk løsning slik at alle blir med.

– Den største tabben myndighetene kan gjøre er å fragmentere slik at ikke alle kommer med samtidig. Myndighetene må komme med ordninger. Jeg mener dette burde vært med i vurderingene Mediestøtteutvalget.

Powered by Labrador CMS