- Bistandsadvokatene er ikke hvite engler

TROMSØ (Journalisten): NRK-redaktør minner om hvem det er som redigerer mediet.


Redaktør minner om at det er han som redigerer mediet.

Distriktsredaktør Pål Hansen i NRK Troms og Finnmark mener det er utenkelig at norsk presse ikke skal trykke bilder av terrorsiktede Anders Behring Breivik på forsida. Det sa han under en paneldebatt om mediedekningen 22. juli på journalistkonferansen Svarte Natta i Tromsø.

- Ingen hvite engler

 Hansen går i rette med kritikere som gir uttrykk for at hensynet til pårørende av tragediene alltid bør veie tyngst.

 - Når man skal publisere er det flere hensyn som skal vektlegges. Hensynet til pårørende er et av flere momenter. Det kan hende at hensynet til de pårørende ikke blir utslagsgivende. Man må ikke leve i den troen at hensynet til pårørende skal bli retningsgivende for hva pressen gjør, sa Hansen under debatten.

Kritikken er rettet mot bistandsadvokater og andre som blant annet mener at aviser må slutte å trykke bilder av terrorsiktede Anders Behring Breivik på forsiden. Overfor Journalisten understreker Hansen at det er han som redaktør som avgjør hva som skal publiseres. 

- Bistandsadvokatene utnevner seg selv til overformyndere. Vi kan ikke hindre dem i å si det de vil, men vi må huske hvem som er redaktør. Bistandsadvokatene er ikke noen hvite engler. De har også motiver. Vi skal ta hensyn til de pårørende, men kan ikke bare redigere etter det, sier Hansen.

Avveininger

Bistandsadvokat Morten Engesbak i Stabell & Co sa under debatten at alle historiene som formidles i det offentlige rom legger «sten til byrden» for de etterlatte. Engesbak representerer 13 klienter som består av pårørende og etterlatte fra både Utøya og regjeringskvartalet.

- Jeg mener ikke at man skal slutte å publisere bilder av Anders Behring Breivik på forsidene, men jeg tenker at det er et perspektiv man må ha med seg om det er så viktig å publisere det bildet på forsiden at det forsvarer den belastningen det får for pårørende og etterlatte, sa Engesbak.

Han mener at mediene ikke alltid tar hensyn til den belastningen som medieoppslag påfører etterlatte.

- De fleste gjør det på en god måte, men det er enkelte som skiller seg ut, sier Engesbak til Journalisten.

- Hvilke medier tenker du på?

 - Først og fremst Dagbladet. At VG har færre forsidebilder av gjerningsmannen enn Dagbladet viser at de har gjort andre avveininger. 

Tjene penger

NRK-redaktør Hansen sa under debatten at han misliker kritikken om at avisene trykker forsidebilder av den terrorsiktede for å tjene penger. 

- Det dukker stadig opp en diskusjon om at avisene skal tjene penger. Akkurat som om bistandsadvokatene er noen barmhjertige samaritaner, sa Hansen under debatten.

- Det er legitimt å tjene penger. Jeg er lei av å høre at avisene gjør dette for å tjene penger. Jeg tror ikke at de gjør vurderinger ut fra det, legger han til overfor Journalisten. 

- Markerer seg selv

Også statssekretær Roger Ingebrigtsen (Ap), som selv står nært Utøya-tragedien, mener enkelte advokater bruker saken til å fremme seg selv.

- Bistandsadvokater markerer og profilerer seg selv og tjener penger på det, sa han under debatten.

Engesbak mener kritikken om penger er en avsporing i diskusjonen.

– Det er et feilspor. Jeg tenker at salæret ikke er noe motiv, men vi driver ikke veldedighet. Jeg er også enig i at det er legitimt å ville selge aviser, sier han til Journalisten.

Nærmest som en oppfordring til journalistene sa Ingebrigtsen også at han så fram til at de skal diskutere bistandsadvokatenes håndtering. Han viste til at det er advokater, og ikke pårørende som har bedt om justisminister Knut Storbergets avgang.

Engesbak vil ikke kommentere kritikken om å kreve Storbergets avgang ettersom kravet kom etter at hans kollega Mette-Yvonne Larsen ble oppringt av justisministeren og bedt om å dempe seg i Utøya-kritikken.

– Jeg er ikke blant de som har kritisert politiet, men det er legitimt å stille spørsmål, sier Engesbak til Journalisten.

Medieskryt

Mediene fikk skryt av Ingebrigtsen for den umiddelbare håndteringen 22. juli. Det sier han på bakgrunn av at han vurderer media ut fra hva de visste på tidspunktet.

- Journalistene håndterte det veldig bra. Jeg mener at media i ettertid vil få en historisk sett veldig god dom. Grunnen til at jeg kan si det er at jeg vuderer jobben dere gjorde ut fra hva dere visste der og da, sa Ingebrigtsen.