Hvem har fått 711,6 millioner i statsstøtte?

Hvem har fått 711,6 millioner i statsstøtte?

Gjett hvilken avis som har fått mest i produksjonstilskudd gjennom årene. Sjekk tallene i vår interaktive grafikk.

Fredag ble regjeringen og støttepartiene Venstre og KrF enige om statsbudsjettet for 2015. Forhandlingsløsningen innebærer blant annet at den direkte pressestøtten, det vil si produksjonstilskuddet til aviser og aktualitetsmedier, opprettholdes på samme nivå som i år. Det vil si i overkant av 300 millioner kroner.

Produksjonstilskudd

• Produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier skal bidra til et mangfold av aviser over hele landet. Tilskuddet forvaltes av Medietilsynet og er rettet mot økonomisk vanskeligstilte aviser og aviser med små opplag.

• Tilskuddsordningen likestiller papiropplag og digitalt opplag.

• De viktigste er at publikasjonen har et nyhets- og aktualitetspreg, har en ansvarlig redaktør, tar betalt fra leseren og selger mesteparten av opplaget til abonnenter. Videre settes det krav til opplagets størrelse og hvor ofte mediet kommer ut.

• Godkjente opplagstall, antall ukentlige utgivelser og spredning i landets fylker er bestemmende for beregningen av tilskuddet.

• Dersom man tar hensyn til inflasjon og ser på reelle kronebeløp har produksjonstilskuddet økt svært lite de siste 30 årene. Omregnet i
2013-kroner økte tilskuddet fra 280 til 308 millioner i perioden 1983 til 2013. Den samlede pressestøtten er i samme periode redusert, fra 409 til 345 millioner 2013-kroner. (Kilde: Medienorge, Universitetet i Bergen)

Journalisten har innhentet og bearbeidet statistikk fra Medietilsynet tilbake til 1996. I grafikken nederst i saken kan du se hvor mye de enkelte avisene og mediehusene har fått utbetalt i produksjonsstøtte år for år, inkludert tilskuddene for 2014.

Det hører med til historien at den indirekte pressestøtten - det vil si momsfritaket - er betydelig større og viktigere enn produksjonstilskuddet og annen direkte støtte til mediebransjen. Alle utgivere av papiraviser nyter godt av fritaket for merverdiavgift for omsetning av aviser trykket på papir. Dersom aviser hadde betalt 25 prosent moms ville dette tilsvart en støtte på rundt 1,7 milliarder kroner i 2012.

Samlet oversikt

I grafikken finner du også oversikt over samlet utbetaling av produksjonstilskudd til hver bedrift gjennom ulike tidsperioder. Det er bare å klikke seg fram og tilbake mellom temaboksene øverst og søylene i selve grafikken.

For eksempel kan du enkelt finne at Dagsavisen, den største mottakeren av produksjonstilskudd gjennom de 18 årene, samlet har mottatt 711,6 millioner kroner. Vårt Land, som også er eid av Mentor Medier, er en god nummer to med 591,9 millioner.

Fjuken, en liten ukeavis som blir utgitt i Skjåk i Oppland, er registrert med minst totalbeløp siden 1996 blant de nålevende tilskuddsmottakerne: 5,4 millioner kroner.

Du kan isolere mediekonsernene og se hva datterselskapene deres har fått utbetalt. Det gjør du ved å klikke vekk de øvrige eierne i menyen til høyre for søylegrafikken.

BA suveren i Amedia

Bergenavisen er helt suveren blant Amedias mediehus, med 537,7 millioner kroner i samlet tilskudd siden 1996. Det er betydelig mer enn nummer to i Amedia-familien, Porsgrunns Dagblad med 61,3 millioner.

I Polaris Media ligger Tromsø, som i dag heter iTromsø, på en klar topplass med til sammen 137,1 millioner kroner (91,9 og 45,2 millioner).

Så er det bare å bla seg videre…

Ved å bla mellom boksene øverst i grafikken kan du se hvilke aviser som mottok produksjonsstøtte i 2014 og i perioden 1996-2014. For detaljer: Hold markøren over/trykk på de horisontale søylene til den enkelte avis. Hvis søylene er korte og lite tilgjengelige: Tallfakta for den enkelte avis kan også hentes ved å klikke på navnene og deretter “View data”. For omvendt eller alfabetisk liste: Trykk på den lille pilen over søylene. Du kan se samleoversikt for de enkelte aviseierne ved å velge i menyen til høyre. Grafikk: Bjørn Åge Mossin

Annonser

Les også

MARIENLYST (Journalisten:) Mener signaleffekten av at NRK ikke vil hjelpe ikke skal undervurderes.

Undersøkelse viser at NRK og VGs valgkampdekning på nett var nesten identiske.

MARIENLYST (Journalisten:) Landsstyret vedtok millionunderskudd i Norsk Journalistlag til neste år.