«Flyktninger» stod på trykk i VG oktober 2013. Gjengitt med tillatelse.
«Flyktninger» stod på trykk i VG oktober 2013. Gjengitt med tillatelse.

Dette er er Årets avistegning

VG-tegner Roar Hagen hedret for tegningen «Flyktninger» fra 2013.

Published   Updated

Utmerkelsen ble delt ut under konferansen Årets medieleder 2015 i regi av Norsk Redaktørforening og Mediebedriftenes Landsforening (MBL) i Bergen onsdag.

Juryen begrunner tildelingen med at tegningen kommenterer en av de største humanitære krisene for tiden.

– På sitt beste

– Tegningen skildrer ikke bare flyktningene som kommer seg over havet i skrøpelige og overfylte farkoster, men også de utfordringene Europa har i møte med migrasjonen. Antallet asylsøkere øker dramatisk og skaper politiske og sosiale konflikter i mange europeiske land. Roar Hagen har til fulle utnyttet den frie tegnings muligheter, i det han har festet blikket på to ulike situasjoner fra det samme hav og diktet dem sammen i ett bilde. Visualiseringen av afrikanske krigsofre som søker redning på finanskrisens havarerte cruiseskip, er et slående grep som ikke kan unnlate å sette tankene i sving hos den våkne avisleser. Her viser Roar Hagen hvordan en avistegning kan fungere på sitt beste, heter det i begrunnelsen fra juryen, som har vært ledet av Klassekampens redaktør Bjørgulv Braanen.

Tegningen stod på trykk i VG 28. oktober 2013, altså halvannet år før årets flyktningestrøm som allerede har tatt minst 1.750 liv. Årets avistegning kåres annethvert år, og årets tildeling gjelder altså for årene 2013 og 2014.

– Tegningen kommenterer en av de største humanitære krisene i vår tid, flyktningstrømmene over Middelhavet fra Nord-Afrika og Midtøsten til Europa. Konfliktene på Afrikas Horn, i Libya, Palestina og i Syria og Irak sender hver dag stadig nye mennesker på flukt. Det samlede antallet flyktninger i verden er nå kommet opp i rundt 52 millioner mennesker. Rundt halvparten av dem er barn, heter det fra juryen.

Den har foruten lederen bestått av Terje Eidsvåg (NJ), Hanne Skartveit (MBL) og Tor Bomann-Larsen (forfatter og tegner). Juryen har hatt to møter hvor de har vurdert 103 innsendte bidrag fra 33 tegnere rundt om i landet.

Roar Hagen, her under en markering i januar til støtte for ytrinsfriheten etter terroren mot satiremagasinet Charlie Hebdo. Foto: Glenn Slydal Johansen
Roar Hagen, her under en markering i januar til støtte for ytrinsfriheten etter terroren mot satiremagasinet Charlie Hebdo. Foto: Glenn Slydal Johansen

Klassisk

Roar Hagens karriere startet som tegner i Sunnmørsposten i 1975, og fortsatte i Stavanger Aftenblad før han begynte i VG i 1986. Fra 1989 har han vært tilsluttet Cartoonist & Writers Syndicate i New York, som formidler tegninger til aviser og magasiner over hele verden. Hans tegninger er gjengitt i blant annet Die Zeit, International Herald Tribune, Der Spiegel, Newsweek, Time Magazine. Roar Hagen beskrives av juryen som en klassisk avis- og karikaturtegner i den politiske tradisjonen.

Formålet med prisen er å understreke og markere tegningen som et eget journalistisk uttrykksmiddel i papir- og nettaviser. Den er stiftet av Mediebedriftenes Landsforening (MBL), Norsk redaktørforening og Norsk Journalistlag i fellesskap. Premien er ifølge vedtektene på 30.000 kroner.

Sist gang Årets avistegner ble kåret ble den delt ut til Egil Jensen fra Romerikes Blad under Norsk Journalistlags landsmøte i 2013.