Klage fra Tyrkias ambassade på Aldrimer opp i PFU

Foto: Nico Kaiser/Flickr.com

Klage fra Tyrkias ambassade på Aldrimer opp i PFU

Men Pressens faglige utvalg (PFU) mangler samtykke fra den tyrkiske presidenten personlig til å kunne klagebehandle én opplysning.

25. januar i år publiserte forsvarsnettavisen Aldrimer.no en artikkel i både norsk og engelsk språkdrakt om at det var gjengs oppfatning i NATO at det mislykkete kuppforsøket i Tyrkia i fjor var iscenesatt av president Recep Tayyip Erdogan.

Saken var basert på anonyme NATO-kilder som uttalte seg til nettavisen. NATOs pressekontor ville ikke kommentere saken, og presidentens kontor i Tyrkia hadde ikke svart redaksjonen.

Tirsdag behandles klagen fra Tyrkias ambassade i PFU. Men ambassaden har gitt PFU-sekretariatet tommelen ned til å behandle saken for åpne dører, slik at den vil ikke bli sendt direkte på Journalisten.no under møtet.

Fornærmelse

Artikkelen ble klaget inn for brudd på Vær varsom-plakatens punkt 3.2 om opplysningskontroll og kildevalg og 4.3 om respekt for mennesket. Ifølge en omtale Aldrimer selv har av PFU-klagen skriver Tyrkias ambassadør Şafak Göktürk at den opptrer på vegne av staten Tyrkia og president Recep Tayyip Erdogan.

Ambassaden mener påstanden om at presidenten iscenesatte kuppforsøket er falsk og grunnløs, og fornærmer selve personligheten til Tyrkias president. De ber Aldrimer også legge fram klare bevis for en påstand om at mange offiserer som har vendt hjem er drept.

I tillegg klager ambassaden på en opplysning om at en rapport NATO har bestilt fra en tenketank konkluderer med at Erdogan er narsisst. Ambassaden karakteriserer det som absurd at NATO skulle bestille en gradert vurdering om et NATO-land fra en privat tenktetank.

Men akkurat dette punktet er avvist behandlet av PFU med begrunnelse i at det krever samtykke fra Erdogan selv.

Mulig kildejakt

Redaktør Kjetil Stormark i Aldrimer avviser klagen med at den blant annet er basert på en rekke bakgrunnssamtaler med sentrale forsvarskilder i inn- og utland. Han vil ikke gi fra seg informasjon om kildene fordi han ikke utelukker at PFU-klagen er en del av en kildejakt.

Nettavisen mener artikkelen ikke gir inntrykk av å gi noen sannhet om hva som har skjedd, men at den beskriver en dominerende vurdering internt i NATO om at kuppforsøket var iscenesatt.

Partene har ikke lyktes å komme til enighet om en minnelig løsning. Aldrimer skriver selv at den har tilbudt den tyrkiske ambassadøren et intervju, noe han har avslått.

Annonser

Les også

Reportasje:

SANDNESSJØEN (Journalisten): Helgelands Blad holder til i et hus fra 1920 med eget trykkeri.

STORTINGET (Journalisten:) Partiets nye mediepolitiske talsperson sier han vil legge vekt på å lytte til mediebransjeaktørene.

Forlater Rema 1000 etter mindre enn ett år.