Ekstraordinært styremøte i NHST for å diskutere konsernsjefens IQ-test

Konsernsjefens utsagn på dagsorden.

Published   Updated

Det er Dagens Næringsliv som skriver at styret i NHST Media Group skal avholde ekstraordinært styremøte torsdag ettermiddag for å diskutere konsernsjef Gunnar Bjørkavågs uttalelse til DN fredag. 

Her utfordrer han Hanne Skartveit til en IQ-test eller padletur. Bakgrunnen er at Skartveit uttalte at skjev kjønnsbalanse kan føre til en «gutta boys»-kultur i konsernledelsen. Konsernets styreleder Anette Olsen tok i en e-post til Aftenposten avstand fra konsernsjefens uttalelser. 

– De er ikke representative for den kulturen vi ønsker i konsernet, skriver hun i e-posten. 

Bjørkavåg har i etterkant lagt seg flat og beklaget utsagnet. Det har ikke hindret flere i å være kritiske til ham. 

En av de som var først ut med kritikk mot konsernsjefen er politisk redaktør Kjetil B. Alstadheim i Dagens Næringsliv. Han sier til Journalisten at han synes signalene som er kommet fra styreleder Anette Olsen er veldig bra.

– Det var det mange her som satte stor pris på at styret griper fatt i dette. Det er veldig viktig. Vi har en jobb å gjøre både på konsernnivå og i Dagens Næringsliv. Det er seg jeg utelukkende positivt på. 

Klubbleder Anita Hoemsnes i DNs redaksjonsklubb skriver i en SMS til Journalisten at de i klubben er svært glade for at Bjørkavågs oppsiktsvekkende uttalelser tas på alvor i konsernstyret. 

– Men aller mest er vi spent på hva slags tiltak styret har tenkt å sette i gang for å øke andelen kvinnelige ledere i bedriften. Klubben har sendt en uttalelse til styreleder Anette Olsen i dag med våre bekymringer om manglende bevissthet på rekruttering av kvinner til lederstillinger. Vi kommer til å følge tett med på hva både ledelsen i NHST og ledelsen i DN gjør for å sikre mangfold fremover.