Reidun Kjelling Nybø, assisterende generalsekretær i Norsk Redaktørforening. Foto: Birgit Dannenberg
Reidun Kjelling Nybø, assisterende generalsekretær i Norsk Redaktørforening. Foto: Birgit Dannenberg

Presseorganisasjonene etterlyser svar på erfaringer med seksuell trakassering

Flere tusen i bransjen har fått spørsmål fra de fem presseorganisasjonene. Fikk 400 svar på under en time.

Published   Updated

– Nå har vi fått en stor og åpen diskusjon om et problem som sannsynligvis er større enn det mange av oss har visst og vært klar over. Nå er det viktig med en kartlegging for å finne ut av hvor utbredt dette er. Og hvor kjent folk i bransjen er med rutiner for håndtering og varsling, og hvor vanlig det er med rutiner for dette i mediebedriftene, sier assisterende generalsekretær Reidun Kjelling Nybø i Norsk Redaktørforening (NR) til Journalisten. 

Hun forteller at de allerede før første timen var gått hadde mottatt 400 svar på undersøkelsen. Norsk Journalistlag, Fagpressen, Mediebedriftenes Landsforening og Landslaget for Lokalaviser står sammen med NR bak undersøkelsen. 

Nybø forteller at de har arbeidet med spørsmålene for å få disse best mulig. Blant annet gjennom samarbeid med Arbeidsforsknings Instituttet og Universitetet i Bergen som har forsket mye på dette. I tillegg har Datatilsynet vært rådført for å sikre at respondentene er anonymisert. 

Hvis det er noe du lurer på om undersøkelsen finner du mer informasjon her. 

Undersøkelsen handler kun om seksuell trakassering og overgrep medarbeidere i bransjen har opplevd i sin daglige jobb. Ikke bare redaksjonelt ansatte, men også øvrige medarbeidere i mediene.

Så langt er det ikke satt noen frist før undersøkelsen stenges. Ifølge Nybø avhenger det av responsen. Dette vil bli kartlagt underveis. 

– Det handler om å få inn flest mulige svar fra alle grupper i bransjen. Vi er ikke i tvil om at de som har erfaringer selv vil svare på dette. Når lenken sendes ut håper vi at de som har opplevd noe, raskt blir motivert til å svare. Men vi ønsker også svar fra alle.

Nybø understreker at det også er viktig å understreke at funn gjort i undersøkelsen, som kan føre til eksponering av enkeltpersoner ikke vil bli rapportert.