PFU i opptak

Se opptak av at Pressens Faglige Utvalg behandler seks klagesaker mot medier.

Published   Updated