Geir Lippestad under frokostmøtet Kommunikatøren 2012 på Litteraturhuset onsdag. Foto: Madeleine Vehre Strangel
Geir Lippestad under frokostmøtet Kommunikatøren 2012 på Litteraturhuset onsdag. Foto: Madeleine Vehre Strangel

Advarer mot folkedomstol

Forsvarer Geir Lippestad håper pressen lar være å diskutere ny sakkyndigrapport. 

Seks dager før 22. juli-rettssaken mot terrortiltalte Anders Behring Breivik starter, legges det fram en ny sakkyndigrapport. Den skal gi svar på om den tiltalte er tilregnelig – og derfor kan dømmes til fengselsstraff.

Den første sakkyndigrapporten hvor Breivik ble vurdert som utilregnelig ble lagt fram før jul. Men medietrykket økte raskt for en ny vurdering av tiltaltes tilstand. 13. januar oppnevnte retten nye sakkyndige. Retten begrunnet en ny vurdering med all kritikken mot den første rapporten som hadde kommet fram i media.

– Vent

Terrortiltaltes forsvarer, Geir Lippestad, mener mediene må la det bli opp til retten å vurdere innholdet i den nye rapporten.

– Mediene må vente med å diskutere innholdet i den nye rapporten. Den må først få komme til retten, så skal de ta stilling til den. Der er det prosedyrer for hvordan de sakkyndige og tiltalte skal få forklare seg selv. Det er ikke riktig med en debatt før det, sier Lippestad.

– Frykter du at mediene vil diskutere innholdet tidligere?

– Jeg håper ikke det. Jeg håper at de venter på de sakkyndige og på bevisføringen. Jeg skjønner at mediene vil ta debatten med en gang, men det er viktig å vente av hensyn til rettssikkerheten og de rettslige prosessene.

Folkedomstol

Det var mot slutten av et innlegg om verdikommunikasjon for kommunikasjonsbransjen onsdag morgen at Lippestad rettet et spark mot pressen. Han advarte om at rettssikkerheten trues ved at mediene skapte en folkedomstol gjennom diskusjonen av den første sakkyndigrapporten.

– I aviser og i sosiale medier argumenteres det for at konklusjonen om utilregnelighet må være feil. Mediene henter inn eksperter som bare forfekter det ene synet. Det er første gang at en domstol har oppnevnt nye sakkyndige med begrunnelse om at det har vært stor debatt om rapporten. Den voldsomt ensidige debatten sikrer ikke rettssikkerhet, sa Lippestad.

Nye regler

Han viste også til nye regler som nå er på høring om psykisk helsevern. Forsvareren mener høringen er myntet på at hans klient kan ende opp i en slik situasjon.

 – Det truer rettssikkerheten når spillereglene endres underveis, sa Lippestad, som flere ganger også understreket at det er hans plikt å ivareta klientens interesser.

TV-overføring

Vurderingen av om Anders Behring Breivik er tilregnelig eller ikke ligger an til å bli det sentrale spørsmålet under den kommende rettssaken. Den første sakkyndigrapporten konkluderte altså med at han er utilregnelig. Breivik selv vil at hans forsvarerteam skal prosedyre på at han er tilregnelig.

 I forrige uke ble det kjent at tingretten har avslått medienes ønske om å TV-overføre tiltales forklaring. Både mediene og tiltaltes forsvarer har anket avgjørelsen, og er altså enige i dette spørsmålet.

– Domstolen dømmer

Under et debattmøte i Oslo Journalistklubb tidligere i uka sa også generalsekretær Per Edgar Kokkvold at det ikke er pressen som skal avgjøre spørsmålet om tilregnelighet.

– Det er domstolen som skal dømme – verken politikere eller presse, sa Kokkvold.

Han argumenterte for at tiltaltes forklaring bør TV-overføres for å skape åpenhet.

– Det er viktig at mediene bidrar til at det er retten som avgjør. Det betyr maksimal åpenhet, dessverre. Vi kan ikke unngå det. I historiens lys kommer debatten rundt dette til å bli avgjørende.

Powered by Labrador CMS