NTB og Institutt for Journalistikk tilbyr seminarer for å forberede journalister og redaktører på 22. juli-retssaken. Bildet er fra pressekøen før det første åpne fengslingsmøtet 14. november i fjor. Foto: Glenn Slydal Johansen
NTB og Institutt for Journalistikk tilbyr seminarer for å forberede journalister og redaktører på 22. juli-retssaken. Bildet er fra pressekøen før det første åpne fengslingsmøtet 14. november i fjor. Foto: Glenn Slydal Johansen

Terrorseminarer før 22. juli-rettssaken

Journalister og redaktører forberedes på sterke inntrykk.

Både NTB og Institutt for Journalistikk arrangerer seminarer for journalister og redaktører i forkant av rettssaken mot terrorsiktede Anders Behring Breivik. Den omfattende saken starter 16. april i Oslo tingrett og er beregnet å vare i ti uker.

De to seminarene har som mål å gi nyttige innspill til skrivende journalister, kommentatorer og redaktører om

* Den praktiske gjennomføringen av rettssaken

* Etiske dilemmaer ved dekning av saken

* Forberedelser til de sterke inntrykkene i rettssalen

Faglige råd

På NTB-seminaret 20. mars presenterer Geir Engebretsen, sorenskriver ved Oslo tingrett, tidsplan og praktisk gjennomføring av rettssaken. Trond Idås, rådgiver i Norsk Journalistlag, gir faglige råd for å mestre oppdraget.

NTB-seminaret tar også for seg forebygging og beredskap i redaksjonene for å takle sterke psykiske inntrykk i rettssalen. Nils E. Øy, generalsekretær i Norsk Redaktørforening, presenterer etiske problemstillinger ved dekningen av saken.

Rettslig sammenheng

En drøy uke seinere, 28. og 29. mars, tilbyr IJ et noe bredere seminar om samme tema. Seminaret starter med direktør i Domstoladministrasjonen, Tor Langbach, som setter prosessen og psykiatrien inn i en rettslig sammenheng. Deretter går rettspsykiatere  gjennom arbeidet til de utnevnte rettspsykiaterne, blant annet hva som ligger i sakkyndigrollen, arbeidet i den rettsmedisinske kommisjonen og aktuelle arbeidsmetoder.

Deltakerne får informasjon om bistandsadvokatenes rolle i saken og aktuelle temaer i strafferetten.

Også IJ-seminaret tar for seg saksgangen i tingretten. Det avsluttes med en gjennomgang av hva journalister og kommentatorer må ta hensyn til under dekningen av saken.

Tema på Skup

Årets Skup-konferanse, som finner sted 23. - 25. mars, har naturlig nok også 22. juli og terrorrettsaken som tema. Det blir debatt om dekningen fram til nå og hvordan mediene vil dekke selve rettssaken. Videre er det planlagt et abc-kurs med sorenskriver Engebretsen om gjennomføringen i Oslo tingrett.

Skup har også et tredje terror-relatert seminar på agendaen, med en gjennomgang av  funnene fra IJs pågående forskning på den første uka etter 22. juli.