Solveig Husøy, assisterende generalsekretær i Norsk Redaktørforening, la onsdag formiddag frem resultatene fra Redaktørundersøkelsen 2022.
Solveig Husøy, assisterende generalsekretær i Norsk Redaktørforening, la onsdag formiddag frem resultatene fra Redaktørundersøkelsen 2022.

Redaktørundersøkelsen 2022

4 av 10 redaksjoner diskuterer sjelden eller aldri mulige dobbeltroller og bindinger

Legger frem tall på høstmøte.

Publisert Sist oppdatert

Mer enn 4 av 10 ansvarlige redaktører oppgir at man sjelden eller aldri diskuterer mulige dobbeltroller og bindinger i redaksjonen.

Det kommer frem i årets utgave av Redaktørundersøkelsen, som legges frem på høstmøtet til Norsk Redaktørforening i dag.

188 ansvarlige redaktører har besvart undersøkelsen.

Nesten halvparten diskuterer sjelden

Svarene fra «underordnede redaktører» gir samme inntrykk:

Der oppsummeres det i presentasjonen at 30 prosent oppgir at egen redaksjon har varierende eller liten åpenhet og bevissthet rundt dobbeltroller og bindinger.

45 prosent diskuterer sjelden eller nesten aldri bindinger og dobbeltroller i egen redaksjon.

Store rekrutteringsproblemer

Andre funn i undersøkelsen peker blant annet mot at utfordrende rekruttering er en realitet for brorparten av de svarende ansvarlige redaktørene:

  • 17,6 prosent mener de har litt for svak eller kritisk svak innflytelse på rammevilkår.

  • 15 prosent har opplevd problematisk innblanding fra eierne. Av disse har 15 prosent opplevelser fra siste år.

  • 4 av 10 ansvarlige redaktører har opplevd forsøk på redaksjonell påvirkning fra annonsører.

  • 62 prosent har store eller svært store utfordringer med rekruttering.Powered by Labrador CMS