600 000 til graveprosjekter

Sju Amedia-aviser får støtte i den første tildelingen fra konsernets nye gravefond. Se hvilke her.

De sju avisene har fått innvilget til sammen 600.00 kroner fordelt på ni forskjellige prosjekter for undersøkende journalistikk.

Amedia besluttet i april å opprette et eget gravefond på én million kroner i året. Pengene skal gå til det som betegnes som viktig journalistikk, i form av støtte til graveprosjekter. I mai ble det utformet kriterier for støtten og gravestipendiene ble utlyst.

Redaksjoner kan blant annet få støtte til å frikjøp av journalister, innleie av vikarer, reisekostnader og ekspertbistand.

22 prosjekter

Ved søknadsfristen utløp var det kommet inn søknader om støtte til 22 ulike prosjekter, med et samlet støttebeløp på 2,5 millioner kroner.

En egen tildelingskomite bestående av Anders Opdahl (Nordlys), Lars Løkkebø (Telemarksavisa), Kristin Monstad Lund (Tønsbergs Blad), Kjersti Løken Stavrum (Norsk Presseforbund) og Stig Finslo (Amedia) ble opprettet. Komiteen har nå tildelt støtte til følgende redaksjoner:

* Fredriksstad Blad (120.000 kroner)

* Drammens Tidende (120.000 kroner)

* Moss Avis (100.000 kroner)

* Nordlys (80.000 kroner)

* Jarlsberg Avis (70.000 kroner fordelt på to prosjekter)

* Arbeidets Rett (40.000 kroner)

* Akershus Amtstidende (70.000 kroner fordelt på to prosjekter)

Nye muligheter

Amedia ønsker av forståelige grunner ikke å gi opplysninger om hva prosjektene går ut på.

Redaksjonene i Amedia vil ha mulighet til å søke om støtte til graveprosjekter en gang til dette året. Utlysningen vil skje i september og det vil da gjenstå 400.000 kroner som kan fordeles i 2013.

Powered by Labrador CMS