Konsernet Thor Gjermund Eriksen leder skifter navn fra A-pressen til Amedia. Foto: Birgit Dannenberg
Konsernet Thor Gjermund Eriksen leder skifter navn fra A-pressen til Amedia. Foto: Birgit Dannenberg

A-pressen blir Amedia - i lilla

En blanding av rødt og blått skal symbolisere fusjonen med Edda Media.

Etter det Journalisten.no forstår har A-pressens konsernstyre tirsdag behandlet et forslag om navneendring. Planen skal være å offentliggjøre endringene på en pressekonferanse onsdag.

-Ingen kommentar. Jeg er blitt spurt om navneskifte flere ganger tidligere. Av prinsipp svarer jeg ikke på spørsmål om hva konsernstyret har behandlet eller ikke i dag, sier konsernsjef Thor Gjermund Eriksen.

Fusjonsfarge

Forslaget går ifølge Journalistens kilder ut på at A-pressens historiske rødfarge, tett knyttet til arbeiderbevegelse og klassekamp i tidligere tider, tar opp i seg blåfargen i logoen til Edda Media og deres tradisjonelt borgerlige aviser. Det visuelle resultatet blir lilla.

Med det nye fargevalget, forbokstaven A fra A-pressen og media fra Edda smeltes de to konsernene symbolsk sammen, samtidig som integreringsprosessen nå pågår for fullt. Tidligere i år tilpasset A-pressen også sin formålsparagraf til de nye tidene, med en langt vagere henvisning til arbeiderbevegelsen og dens prinsipper. Dette vakte protester fra enkelte lokale tillitsvalgte i A-pressen.

OK for LO

LO skal ha godkjent det nye navnet på A-pressen. Det var åpenbart knyttet større usikkerhet til LOs godkjennelse enn til aksept fra den andre hovedeieren, Telenor. For den største arbeidstakerorganisasjonen i Norge må det unektelig være knyttet en del følelser til overgangen til nytt navn og ny farge for Norges nest største mediekonsern.

A-pressen ble etablert i 1948 under navnet Norsk Arbeiderpresse. Det nåværende navnet er fra 1994. Edda Media ble valgt som navn på tidligere Orkla Media, da engelske Mecom Group tok over selskapet i 2006. Rett før jul i fjor solgte Mecom Edda til A-pressen, og oppkjøpet er nå godkjent av både Konkurransetilsynet og Medietilsynet. Vedtakene medførte en del tilpasninger til lovverket, slik at nye A-pressen må selge seg ut av i alt åtte aviser. Etter sammenslåingen med Edda Media består konsernet av 78 papiraviser og 10 rene nett-titler.

Ikke tilgjengelige

De ansattes styrerepresentanter Eva Stanbro (NJ) og Stein Sneve (NJ) har ikke vært tilgjengelige tirsdag. Den tredje ansatterepresentanten i A-pressens konsernstyre, Bodil Werner (Handel og Kontor), er på ferie, og hennes vara John Sanden er knapp da vi får tak i ham på telefon:

- Jeg har ikke lyst til å si noe før konsernledelsen har bekreftet hva som ble vedtatt.

Heller ikke Jan Erik Skau, tidligere hovedtillitsvalgt i Edda Media og nå konserntillitsvalgt i nye A-pressen, ønsker å kommentere saken når Journalisten ringer.

Kostbar farge

I estetikken regnes lilla til de kalde fargene. Ifølge Wikipedia var oldtidens kongelige var glade i lilla fordi det var en sjelden og kostbar farge. I kirkelig sammenheng forbindes lilla med sorg og bot, men for Amedia blir kanskje børs viktigere enn katedral?

Oppdatering:

Journalisten.no får kontakt med ansatterepresentant Stein Sneve i etterkant av konsernstyremøtet. Han ønsker ikke å bekrefte eller avkrefte at styret har behandlet spørsmålet om navneskifte.

- Men jeg vil ikke se på et eventuelt navneskifte som problematisk. I så tilfelle ville Amedia være et godt navn. Andre vil nok ha sterkere oppfatninger om en slik sak.

- Er det ikke skummelt å forlate et solid og historisk merkenavn som A-pressen?

- Man må alltid foreta avveininger når man gjør nye ting. Jeg har selv vært med på å legge ned to knallsterke merkenavn i Bodø, Nordlands Framtid og Nordlandsposten. De ble slått sammen til Avisa Nordland, som var et vesentlig svakere merkenavn. Men det er vanskelig å gjennomføre en integrering hvis man skal beholde et av de tidligere navnene.

 

Powered by Labrador CMS