Thor Gjermund Eriksen har vært på handletur i London. Nå får han snart enda flere avistitler på veggen. Foto: Kathrine Geard
Thor Gjermund Eriksen har vært på handletur i London. Nå får han snart enda flere avistitler på veggen. Foto: Kathrine Geard

A-pressen vurderer parkering

Ser på ulike muligheter for å skille ut aviser i tilfelle pålegg fra Medietilsynet.

Hvordan blir nye A-pressen etter det såkalte hjemkjøpet av Edda Media? Slik lyder det sentrale spørsmålet når delegatene samles til landsmøte i Arbeiderbevegelsens Presseforbund på Gardermoen mandag. Der blir konsernsjef Thor Gjermund Eriksen og LO-leder Roar Flåthen utfordret på hvordan de ser for seg at nye A-pressen utvikler seg i framtiden.

En rekke kilder sier til Journalisten at konsernledelsen vurderer ulike muligheter for å skille avisbedrifter ut av A-pressen, enten midlertidig eller permanent. Bakgrunnen er et eventuelt pålegg om å redusere opplaget rundt Oslo-fjorden.

Kan bli ti mediehus

Det pågår en intern dragkamp om organiseringen av de rundt 90 avisbedriftene til A-pressen og Edda Media. Et utkast som er distribuert til tillitsvalgte viser ti store mediehus fordelt over landet. A-pressen har i dag 18 mediehus. Inndelingen er til behandling, blant annet i en egen arbeidsgruppe som gjennomgår praktiske sider ved en fusjon.

Mediehuskartet kan bli seende annerledes ut når fusjonsprosessen er avsluttet. Både som følge av den interne behandlingen og gjennomgangen som nå pågår i Konkurransetilsynet og Medietilsynet.

Dramatikk

Det kan ligge mye dramatikk i lufta for A-pressen i ukene framover. Konkurransetilsynet har myndighet til å stanse konsernets kjøp av Edda Media, dersom tilsynet finner at en fusjon vil virke konkurransevridende i mediemarkedet. Avgjørelsen er ventet i slutten av april.

Også Medietilsynet har saken til behandling. Denne instansen kan ikke omgjøre A-pressens Edda-kjøp, men har makt til å pålegge A-pressen å kvitte seg med virksomheter. Den foreløpige konklusjonen er at en sammenslåing av de to konsernene kommer i strid med de regionale eierskapsbegrensningene i Medieeierskapsloven.

Varsler inngrep

Det går fram av høringsutkastet som Medietilsynet nylig sendte ut. Tilsynet varslet der at det er aktuelt med et inngrep mot A-pressens erverv. A-pressen og Edda Media eier samlet for mye i de to medieregionene Østviken (Østfold og Akershus) og Vestviken (Telemark, Vestfold og Buskerud). Den regionale maksgrensen er på 60 prosent av dagspresseopplaget i hver medieregion. I Østviken og Vestviken vil nye A-pressen kontrollere henholdsvis 87,7 og 73,6 prosent av opplaget.

Dersom A-pressen pålegges å komme inn under 60-prosentgrensen, vil det ifølge Medietilsynets tall medføre et nedsalg tilsvarende 45.265 eksemplarer i Østviken og 36.650 eksemplarer på andre siden av Oslofjorden.

Plan A og B

A-pressen jobber primært for å beholde alle dagens aviser i det nye konsernet. Det er Plan A. Men ulike kilder forteller til Journalisten at konsernledelsen - som en Plan B - forbereder seg på å skille ut et tilstrekkelig antall bedrifter på begge sider av Oslofjorden.

Tanken er etter det Journalisten erfarer å selge bedriftene til en eller flere vennligsinnede aktører. En mulighet som vurderes er å avtale et midlertidig salg, med gjenkjøpsklausul. En form for parkering, med andre ord, i påvente av en revidert medieeierskapslov.

Det er ventet at den regionale eierskapsbegrensningen vil være fjernet i den nye loven, som kan være på plass neste år. Sentrale kilder sier at A-pressens ledelse ser for seg at konsernet da kan hente hjem igjen de aktuelle avisene i Øst- og Vestviken, uten å komme i strid med eierskapsloven.

Har studert Schibsted-parkering

En Plan B-utskilling vil ikke komme på bordet før Medietilsynet - slik mange venter - eventuelt pålegger A-pressen å redusere sin andel av totalopplagene i Østviken og Vestviken.

- A-pressen har finstudert Media Norge-prosessen. Ledelsen kjenner naturlig nok godt til den midlertidige løsningen Schibsted valgte for å få godkjent etableringen av Media Norge i 2008, ved å parkere en aksjepost hos svenske aktører. Den vrien ble godkjent av Medietilsynet, som deretter stadig forlenget fristen for at Schibsted skulle selge, sier en sentral kilde i A-pressen til Journalisten.

En avtale med gjenkjøpsklausul vil imidlertid være dyr, ettersom A-pressen i tilfelle må betale en høyere pris for å kjøpe selskapene tilbake.

Samarbeidsavtaler

En Plan B-løsning kan også innebære at kjøperen eller kjøperne får med seg samarbeidsavtaler med A-pressen på områder som trykk, distribusjon og salg. Dette kan bidra til at A-pressen får en pris for avisene som konsernet vil være fornøyd med, sier kilder til Journalisten.

Dersom myndighetene ikke aksepterer en parkeringsløsning vil A-pressen bli tvunget til å selge enkeltaviser, uten noen gjenkjøpsavtale. Likevel er det muligheter for at de aktuelle avisene i praksis kan fungere som en del av A-pressen, ved hjelp av en omfattende samarbeidsavtale med de nye eierne.

A-pressen er bekymret for å overlate aviser til svake eiere uten ressurser til å drive dem ordentlig. Det er også høyst uklart om det er interesserte kjøpere i markedet, selv om Polaris Media muligens kan tenke seg et par av de økonomisk sterkeste av avisene rundt Oslo-fjorden.

Inn i Stampen?

En aktuell samarbeidspartner som nevnes er Stampen, det svenske mediekonsernet som blant annet eier Göteborgs-Posten. Stampen var i likhet med A-pressen på banen da Mecom Group i fjor bestemte seg for å selge Edda Media, og de to konsernene har hatt en positiv dialog i flere år.

Kilder peker på en mulig, langsiktig strategisk konsekvens: at Stampen går inn på eiersiden i A-pressen når Telenor etter planen selger seg ut. Kanskje med en eierandel som tilsvarer verdien av de selskapene A-pressen eventuelt parkerer hos Stampen.

– Ukjent

– Dette kjenner jeg ikke til. Jeg vet ikke om det er noe administrasjonen og eierne jobber med, sier konserntillitsvalgt i A-pressen, Eva Stenbro.

Konsernsjef Thor Gjermund Eriksen ønsker ikke å kommentere hvilke muligheter A-pressen vurderer, før behandlingen i de to tilsynene er avklart. 

– Vi vil redegjøre ytterligere for våre argumenter og vurderinger. Slike prosesser inneholder rom for dialog på et seinere tidspunkt. Foreløpig har vi ikke noen plan B.