NJ-nestleder Thomas Spence leder eierskapsgruppa i organisasjonen. Foto: Birgit Dannenberg
NJ-nestleder Thomas Spence leder eierskapsgruppa i organisasjonen. Foto: Birgit Dannenberg

Aksepterer inngrep – frykter nedleggelser

Norsk Journalistlag (NJ) advarer mot å tvinge A-pressen til å selge aviser.

Fredag er siste frist for å komme med svar på Medietilsynets høringsnotat om A-pressens kjøp av Edda Media. I et forslag til høringsuttalelse som behandles under landsstyremøtet på fredag skriver Norsk Journalistlag at de aksepterer at tilsynet griper inn mot kjøpet.

NJ er likevel tydelig på at de ikke støtter en løsning som kun sikrer «terskelverdiene». De mener at et mulig salg av aviser i medieregionene Østviken og Vestviken kan føre til «en svært uheldig situasjon for disse redaksjonene, og i verste fall nedleggelser. Det kan aldri bli mer mangfold ved å legge ned medier,» heter det i utkastet.

Skjønn

Opp mot det såkalte motstridsvilkåret mener NJ at tilsynet må behandle Edda-kjøpet skjønnsmessig og veie lovens formål mot det å sikre mediemangfoldet. 

Vilkåret dreier seg om at tilsynet – uavhengig av regionale eller nasjonale begrensninger – må vurdere om A-pressens kjøp av Edda Media er i strid med lovens formålsparagraf, som er å fremme ytringsfriheten, reelle ytringsmuligheter og mediemangfold.

Organisasjonen trekker fram deskprosjektet i Edda Media som en advarsel mot økt sentralisering som kan «resultere i mer ensrettede produkter både grafisk og innholdsmessig. Bekymringen blir ytterligere forsterket hvis også A-pressen etablerer seg innenfor de samme strukturene.»

NJ tar tilsynets beregninger av nasjonale og regionale andeler til etterretning. Samtidig trekkes det fram at tilsynet selv skriver at regionalinndelingen er «i utakt med mediebruken i regionene omkring Oslo». Dette mener de må telle med i helhetsvurderingen.

Signaler

NJ mener tilsynet også må ta hensyn til det de omtaler som lovens etterarbeid. Her vises det til de signalene som er sendt ved at en arbeidsgruppe nå gjennomgår loven. Gruppen skal legge fram forslag til revideringer av eierskapsloven innen utgangen av denne måneden. NJ skriver at det er «grunn til å hevde at disse etterfølgende lovgiveruttalelsene også er gyldige i anvendelsen av gjeldende rett.»

I sitt høringsnotat skriver Medietilsynet at det ikke kan ta slike hensyn i vurderingen av den aktuelle saken, og at avgjørelsen må tas på grunnlag av dagens lov.

NJs utkast til høringssvar legges fram av en enstemmig eierskapsgruppe i NJ som består av representanter fra A-pressen, Edda Media, Polaris Media og Berner Gruppen. Samme dag som landsstyremøtet behandler utkastet går også høringsfristen for å uttale seg ut.