Går mot de største

Aksjonærer i Valdres vil til Tun Media, ikke Edda og A-pressen.

Publisert Sist oppdatert

Via et leserinnlegg i avisa Valdres lørdag kunngjorde ti av aksjonærene i AS Valdres og Valdres Trykkeri at de motsetter seg Eddas og A-pressens ønsker om å kjøpe mediebedriften. Derimot støtter de ti som undertegner Nationens eier Tun Media.

Lokal satsing

Aksjonærene har ikke tillit til at Edda Media og A-pressen vil sørge for utvikling i bedriften og en videre foredling av Valdres. Underskriverne viser til Edda-avisene Gjengangeren og Ringerikes Blad som eksempler.

Videre skriver de at A-pressen og Edda planlegger å bygge et felles trykkeri på Romerike hvor flere av avisene til de to konsernene skal trykkes. Aksjonærene mener at dette er et klart tegn på at trykkeriet på Fagernes blir nedlagt om en av disse to får kjøpe medieselskapet.

– Vi ønsker å bevare avisen som den juvel den er for Valdres og samtidig at det videreutvikles og skapes nye arbeidsplasser i distriktet. VVT er en hjørnesteinsbedrift i Valdres, skriver de ti.

Går for bøndene

Nationens eier Tun Media er den tredje aktøren som ønsker å kjøpe medieselskapet. Ifølge leserinnlegget ønsker selskapet å satse på den lokale forankringen. I innlegget står det at Tun Media gjennom sitt telemarketingselskap har lokal forankring gjennom flere år på Fagernes med en bedrift som per i dag har 25 ansatte.

I tillegg har Tun Media gjort det klart at det skal satses på trykkeriet. Ledelsen har lovet at trykkeriet på Fagernes vil bli Tun Medias og norsk landbrukssamvirkes trykkeri.

Det vises også til at Tun Media vil tilføre betydelig egenkapital. I november i fjor skriver Valdres at Tun Media var villig til å betale 24,7 millioner kroner for 45 prosent av VVT.

– Vi er derfor av den klare oppfatning at Tun Medias tilbud er det som best ivaretar våre aksjonærverdier og distriktsmessige hensyn. Tun Medias tilbud er best, skriver aksjonærene.

Per i dag kan ingen aksjonær stemme for mer enn ti prosent av aksjene. Denne regelen er foreslått hevet.

Generalforsamlingen 16. januar skal ta stilling til budene fra kjøperne.

Powered by Labrador CMS