Kristin Skogen Lund går inn som nestleder i A-pressens styre. Her fra en paneldebatt med blant annet Hans Jacob Christensen under mediedagene i fjor. Foto: Kathrine Geard
Kristin Skogen Lund går inn som nestleder i A-pressens styre. Her fra en paneldebatt med blant annet Hans Jacob Christensen under mediedagene i fjor. Foto: Kathrine Geard

Skogen Lund inn i A-pressens styre

Sammen med Roar Flåthen som ny styreleder får de to 270.000 kroner i honorar.

Styreleder Erik Nord, som har representert Telenor, erstattes av LO-leder Roar Flåthen. Nestleder Jon M. Hippe, som har representert LO, erstattes av Kristin Skogen Lund fra Telenor. Det vedtok A-pressens generalforsamling torsdag, skriver konsernet i en pressemelding.

Mektig kvinne

Skogen Lund jobber som konserndirektør i telekomkonsernet, og er i tillegg president i NHO. Så sent som i mai kåret Kapital Skogen Lund til Norges mektigste kvinne, ifølge NRK. I fjor ble Lund dessuten kåret til verdens 38. mektigste kvinne av magasinet Fortune, også det ifølge NRK.

Tidligere har hun vært direktør i Aftenposten. Har var også konsernsjef for Scanpix Skandinavia fra 2002 til 2004. Før det var hun SOL-sjef fra 1998 til 2002.

Mindre endringer

Erik Nord tar plass som ordinært styremedlem, mens Hippe trer ut av styret.

Knut Ivar Solnes kommer inn i styret som representant for Telenor. Det øvrige styret består av Jan Davidsen fra Fagforbundet og Ellen Stensrud fra LO.

Ansatterepresentantene Eva Stenbro fra Romerikes Blad, Stein Sneve fra Avisa Nordland og Bodil Werner fra Sarpsborg Arbeiderblad fortsetter.

Varamedlemmer er Øivind T. Hansen fra LO og Toril Marie Ås fra Telenor.

Styrehonorarene er fordelt som 150.000 kroner i året til leder, 120.000 kroner til nestleder og 100.000 kroner til de øvrige medlemmene. Til sammen blir det 970.000 kroner til de faste medlemmene.

I årsregnskapet for 2010 opplyser mediekonsernet at styrehonorarene utgjorde 581.000 kroner.

Endrer formålsparagraf

I tillegg til endringer i styret har A-pressens generalforsamling vedtatt å endre selskapets formålsparagraf slik at den egner seg bedre etter oppkjøpet at det som før het den borgerlige presse. Den nye lyder slik:

«A-pressen har sitt utspring i arbeiderpressen. Selskapets formål er å eie og utvikle medieselskaper og lignende virksomheter. Selskapet skal respektere det enkelte lokale mediums ståsted og tradisjon, garantere den redaksjonelle frihet og selvstendighet og drive sitt publisistiske virke i henhold til selskapets utgivererklæring.»