NJ ber Edda legge sentraldesk på is

Men blir ikke hørt av konsernledelsen.

Tidligere i høst ble det kjent at Edda Media vedtok å samle sideproduksjon for konsernets aviser i Moss. Beslutningen innebærer at antallet årsverk på fagområdet reduseres fra 47 til 24 årsverk.

Gjentar misnøye

Norsk Journalistlags konsernlag i Edda Media har hele tiden vært skeptisk til prosjektet. I forbindelse med at Edda Media er kjøpt opp av A-pressen, gjentar laget sin misnøye.

– Vi har ment, og mener, at det er mange argumenter mot et slikt senter begrunnet av faktorer som frykt for dårligere kvalitet på journalistikken, svekket kommunikasjon mellom avishusene og deskleddet og stadig mer lik layout. Vi mener design, layout og redigering hører naturlig sammen og er redd et sentralt senter vil splitte opp funksjonen desk som er selve «hjertet» i avisene våre, heter det i meldingen.

– Tenk dere om

Nå som A-pressen har kjøpt opp konsernet ber laget ledelsen om å legge sentraliseringsprosjektet på is.

– Vi ber om at Edda stopper opp i lys av den eiersituasjonen vi nå er i, sier leder Carine Johansen i NJ Edda Media.

– Er det realistisk å tenke seg at Edda Media venter med sentraliseringen i lys av at Medietilsynet har varslet at de kan nedlegge midlertidig forbud om å slå sammen selskapene?

– Jeg mener det er realistisk at de skal tenke seg om. Det er ingen hemmelighet at A-pressen vil kjøpe oss, men her er det snakk om at Edda Media bør tenke seg om.

Prosjektet fortsetter

Hun får imidlertid ikke sitt ønske oppfylt av Edda Media-ledelsen. Konserndirektør Stig Finslo avviser at det er aktuelt å stoppe prosjektet.

– Dette er et prosjekt vi har planlagt i lang tid og vil jobbe videre med i henhold til de tidsplaner vi har lagt. Vi har gått inn for sentralisering og mener det er riktig, sier Finslo.

Konsernet diskuterer nå hvordan stillingsbeskrivelsene for lederne skal være. Senere vil stillingene lyses ut – etter all sannsynlighet internt i Edda-konsernet.

– Vi ser for oss mulig oppstart i august og implementering utover høsten.

Bekymringer blir hørt

Til tross for at sentraliseringen ikke settes på pause lover konserndirektøren at de ansattes bekymringer vil bli lyttet til.

– Vi vil blant annet ta hensyn til berørte ansatte. Vi har sagt til de tillitsvalgte at vi vil ta med oss de bekymringene som kommer til uttrykk videre, sier Finslo.

Konsernlaget til NJ ramser i sin melding opp en rekke spørsmål de mener er uavklarte i dagens situasjon.

– Skal A-pressens aviser inn i den sentrale desken, er det kapasitet til dette i Moss, ønsker eierne av A-pressen at de fleste avisene i det nye konsernet skal ha mer eller mindre lik layout – og risikerer vi en omkamp om felles desk bare kort tid etter at Eddas sentrale desk er på plass? spør laget.

Samordningsforbud

Finslo sier at konkurranseloven forbyr Edda Media fra å samordne virksomhet med A-pressen allerede nå.

– Vi er faktisk forhindret fra det i tråd med gjennomføringsforbudet. Nå er vi i en situasjon at vi ikke kan samordne oss med A-pressen, og da må vi forholde oss til våre planer.