Konsernsjef Thor Gjermund Eriksen anslår synergieffektene av Edda-kjøpet til 300 millioner kroner. Foto: Martin Huseby Jensen
Konsernsjef Thor Gjermund Eriksen anslår synergieffektene av Edda-kjøpet til 300 millioner kroner. Foto: Martin Huseby Jensen

Synergieffekter på en kvart milliard kroner

GARDERMOEN (Journalisten): Konsernsjef Thor Gjermund Eriksen vil ikke peke ut områder som er fredet.

– Jeg er ikke opptatt å telle hvor mange aviser vi har. Det blir helt feil! sa konsernsjef Thor Gjermund Eriksen i A-pressen da han møtte delegatene under Arbeiderbevegelsens Presseforbunds landsmøte på Gardermoen.

Løsninger

Mandag kunne Journalisten fortelle at A-pressen ser på mulighetene til å parkere enkelte avistitler.

Seniorrådgiver Linda Andersen i Medietilsynet ønsker ikke å kommentere hvilke løsninger som kan være akseptable for tilsynet, dersom A-pressen pålegges å tilpasse seg eierskapsbegrensningene i loven.

– Det kan jeg ikke si noe om nå. Saken er ute til høring og vi avventer uttalelsene fra A-pressen og andre. Deretter vil vi avklare om det er grunnlag for å gripe inn mot kjøpet av Edda Media. Dersom A-pressen i den forbindelse ønsker å drøfte en minnelig ordning, så vil vi vurdere det de legger fram. Men dette må vi komme tilbake til seinere, når vi har avklart et eventuelt inngrep og pålegg.

Titler

Eriksen sier han er tilfreds med at tilsynet har denne holdningen.

– Vi har tre-fire svære, ganske mange mellomstore og en hel del små aviser. Å telle titler da blir å sammenlikne epler og pærer. Du får 15 Rjukan Arbeiderblad på én Drammens Tidende.

Eriksen understreket overfor delegatene på APF-landsmøtet at A-pressen har en forpliktelse til å være så effektive som mulig. En viktig motivasjon bak kjøpet av Edda Media er å kunne ta ut kostnader.

– Vi ser det er nødvendig. Vi må gjøre det på områdene som ikke er viktig for posisjonene våre, leserne og annonsørene. De tre tingene avgjør om vi kan utvikle aktiviteter og innholdsproduksjon.

Eriksen sa blant annet at man ikke trenger å være Einstein for å se at to konsernledelser, eller to nasjonale støtteapparat, koster dobbelt så mye som det trenger å gjøre.

Lever lenger

Viktigst mener han det er å bruke ressurser på å utvikle nye produkter, og å hjelpe de lokale mediene til å drive transformasjon over til nye medier.

– I dag blir vi fem millioner i Norge og det skyldes at det fødes flere, innvandring og at vi lever lenger. Vi fylles opp i begge ender. Det er den der andre enden, det at folk lever lenger, som vi lever av, sa Eriksen og la til at han ikke er sikker på det blir nevneverdig lett å få 15-åringen til å abonnere på lokalavisen den dagen han flytter hjemmefra.

Synergiene mellom de to selskapene vil være betydelige. Eriksen mener det vil ta et par år før integrasjonsfasen med Edda vil være over. Og selv etter dette vil man arbeide med å finne nye synergier og muligheter for effektivitet.

Slankes

På spørsmål om størrelsen som kan hentes ut på kostnadssiden viste Eriksen til Dagens Næringslivs oppslag om at disse vil ligge på rundt 300 millioner kroner.

– Jeg kommenterte ikke det da, ei heller nå. Men trolig ligger det på et par hundre millioner, sa Eriksen. Etter spørsmål fra salen antydet han at det kan ligge på mellom 200 og 300 millioner.

 Eriksen ville ikke gå i detalj på hvilke områder synergiene ligger, men gjorde det samtidig klart at ledelsen begynner å nærme seg vurderingen hvor de kan ligge. Han la til at dette er også gjenstand for diskusjoner med fagforeningene og at han derfor ikke villle presisere.

Men han understreket at å ha 16 konserndirektører som i dag er uaktuelt.

– Det er også synergier i redaksjonene, men jeg kan ikke være presis på hvor de finnes. At det er områder vi kan lære av hverandre på som gjør at vi blir bedre, det tror jeg på. Men jeg vil ikke si det er noen områder som er fredet.

Freder ikke desken

Konsernsjefen var tydelig på at det aldri før hadde vært så mye lokalt innhold i A-pressen som nå, men det kan være at man i fremtiden ser at behovet for fellesstoff, som for eksempel bil, kan vokse frem. Men, sa han, da må det vokse frem nedenifra, ikke fra konsernsjefen.

Heller ikke desken er fredet. Selv mener Eriksen at det ikke nødvendigvis er slik at store desker, slik han selv tidligere har arbeidet på, er en garanti for at sidene ser forskjellige ut. Og han tror at malstyring kan bidra til å øke kvaliteten, for det er et område konsernet kan bruke til å hente journalistiske ressurser slik at man kommer seg ut av huset.

– Jeg tror at man etter hvert ikke trenger desk, for dere bestemmer nå mer eller mindre alt selv. Jeg tror oppbyggingen av fellesdesker ikke blir så veldig stor, selv om det i enkelte områder kan være behov på nett.