Tøffere for Dagbladet

Avisa ser behovet for partner etter A-pressens oppkjøp av Edda, men har ikke dårlig tid.

I går ble det kjent at A-pressen kjøper Edda Media av Mecom for 1,725 milliarder kroner. Ifølge presentasjonsmaterialet konsernsjef Thor Gjermund Eriksen la fram på gårsdagens pressekonferanse blir det nye konsernet størst i daglig dekning på papir på hverdager, dersom man ikke regner VG sammen med Schibsted-eide Media Norge.

– Tøffere

Dagbladet er på den samme oversikten den minste avisen med en daglig dekning på 406.000. Konsernsjef Tore Stangebye i Dagblad-eier Berner Gruppen er ikke overrasket over oppkjøpet.

– Det er A-pressen som har størst synergier å ta ut med Edda – særlig på kostnadssiden. Derfor kunne de by mest, sier Stangebye.

Han erkjenner at oppkjøpet gjør det tøffere for Dagbladet.

– Dagbladet har vært ensomme lenge, men det er helt klart at det blir tøffere. Til nå har Schibsted vært den store aktøren. Nå får vi enda et stort konsern å kjempe mot. Det gir større utfordringer, men samtidig er de i et annet marked, nemlig lokalmarkedet, enn vi opererer i. Det blir litt «more of the same».

Åpne for friere

Men det utelukker ikke at Dagbladet er på partnerjakt.

– Vi jobber langsiktig og møysommelig med det vi skal være gode på, men det er ikke sånn at dette oppkjøpet gjør at vi kaster oss rundt.

– På generelt grunnlag er vi alltid åpne for gode industrielle løsninger, og vi er opptatt av å bli større på lenger sikt.