Salget gikk kjapt

Dermed får Telenor og LO pengene fra Edda-lånet tilbake raskere enn ventet.

I helgen gjorde LOs leder Roar Flåthen det klart overfor VG at A-pressen måtte selge aksjeposten i TV 2 for å finansiere kjøpet av Edda Media.

Da A-pressen avholdt pressekonferanse før jul sa både konsernsjef Thor Gjermund Eriksen, styreleder Erik Nord fra Telenor og LOs representant og nestleder i styret, Jon M. Hippe at A-pressen ikke trenger å selge TV 2-posten for å finansiere kjøpet. Det var finansiert gjennom blant annet lån fra eierne.

Håpet å unngå salg

Også styrerepresentant for de ansatte i A-pressen, Stein Sneve, oppfattet ledelsens budskap på pressekonferansen som at de to transaksjonene ikke har noe med hverandre å gjøre finansielt.

Han forklarer at det tidligere i prosessen ble tatt utgangspunkt i at et TV 2-salg var nødvendig for å få finansiert kjøp av Edda Media, og at de tre representantene for de ansatte den gang protokollførte at TV 2-salg skulle unngås så langt det lot seg gjøre, men at man eventuelt kunne selge hvis det var absolutt nødvendig for å finansiere et Edda-kjøp.

– Og dette mente vi fremdeles gjaldt under styremøtet søndag. Vi har også oppfattet de nye signalene fra ledelsen og eierne om at et salg av TV 2 ikke var absolutt nødvendig for å finansiere Edda, derfor stemte vi også imot salget, sier han.

Gikk kjapt

Egmont betaler A-pressen 2,1 milliarder kroner for mediekonsernets post i TV 2. De ansatte frykter at man ikke vil se mye til de pengene i selskapet.

Nestleder Hippe skriver i en sms at det ikke er noen uenighet. Edda-kjøpet var sikret finansiering, men på sikt var det klart at A-pressen måtte selge TV 2 for å ha en akseptabel gjeldsbyrde.

– Ved Edda-kjøpet visste jeg verken om tempo, pris eller mulighet for å lykkes, sier Hippe.

Konsernsjef Thor Gjermund Eriksen utdyper at det ikke nødvendigvis er noen motsetning, og sier det handler om hvor mye kapital det skal  være i selskapet fremover.

– Vi er et langsiktig og godt kapitalisert selskap. Det er kanskje slik i den ideelle verden at man ikke mangler penger, men i den virkelige verden er det ikke slik. Vi kunne ikke være sikre på at vi kunne selge TV 2, dermed ble det slik. Og så gikk dette fort.

Eriksen ønsker ikke fortelle om det var andre budgivere på aksjene deres. Han legger til at selskapet AETV Holdning ble konstruert slik at begge parter hadde forkjøpsrett på hverandres aksjer. Dermed var det også lagt opp til at det ville være Egmont som skulle kjøpe aksjeposten.

Kapital

Sneve mener at 2012 vil bli et meget godt år for A-pressen og at det, når «Edda-gjelden» til eierne er betalt, kan bli lagt opp til et ekstraordinært utbytte.

– Frykten er at det ikke blir stort igjen til handlingsrom.

 Eriksen på sin side gjør det klart at utbytte behandles ikke nå, er gjenstand for drøftelser når det skjer.

– Men det jeg vet er at vi kommer til å være et godt og solid kapitalisert selskap.