ABC Nyheter med Skup-ambisjoner

Vil knuse myten om nettjournalistikk som lettbeint journalistikk på evig jakt etter lettvint trafikk.

Publisert Sist oppdatert

ABC Nyheter vil bli voksne og etablerer en egen gravefunksjon. Så langt utøves den av tidligere nyhetsleder Ola Karlsen, men ABC redaktør Herman Berg varsler at det også skal settes av flere ressurser og at ABC TV også vil bli trukket inn.

– Det er klart at vi vil ha flest mulig lesere som alle andre, og en del av de sakene vi satser på nå vil ikke få den største trafikken. Men forhåpentligvis vil det gi mer lojale lesere, sier Berg til Journalisten.

Ressurskrevende

– Nettjournalistikk har jo ikke vært kjent for gravejournalistikken sin, det her er tunge prosesser. Hvis vi får det til kan vi få mer tyngde på det vi driver med. Det er fortsatt ikke mange nok redaksjoner som har dette fokuset, mener Berg.

Tidligere har Nettavisen og NA24 blant annet måtte gi opp sin gravesatsing Dok24 fordi det viste seg å være for ressurskrevende og indirekte også hadde en negativ effekt på trafikken.

– Poenget er å vise retningen vi vil gå i. Som andre store seriøse nyhetsaktører skal vi også ha tyngre egenproduserte ting og ønsker å frigjøre folk litt til å bruke tid på saker som ser litt utover det daglige nyhetskjøret, sier Berg.

Graves mer i nettmedier

De siste to årene er henholdsvis 4 av 51 (2008) og 3 av 52 (2007) Skup-bidrag levert av nettmedier.

– Vi har inntrykk av at det graves mer i nettmedier og kommer flere bidrag derfra etter hvert. Vi vil også gjerne oppfordre nettmediene til både å grave mer og minner om at Skup er en metodepris, ikke en gravepris man er nødt til å ha jobbet i flere måneder for å kvalifisere til, sier Skup-sekretariatets leder Lars Nehru Sand.

– Jeg håper vi kommer dit at vi kan levere saker til Skup, for vi vil gjerne motbevise myten om at nettjournalistikk bare er lettbeint journalistikk som går etter lettvint trafikk. Det er klart at ikke alt det vi skriver er like vesentlig, vi må ha det kuriøse og underholdende også, men det skal være en blanding. Det han hende det blir Skup 2010, sier Berg.

(For ordens skyld: artikkelforfatteren har skrevet for ABC Nyheter som frilansjournalist i 2007)