Vil gjerne ha pensjonsfond som eier

Stor post i Polaris Media venter på kjøpere.

Publisert Sist oppdatert

Tirsdag ble det kjent at investor og tidligere Adressa-medarbeider Terje Roll Danielsen har begjært oppbud og at Sparebanken Midt-Norge tar over hans aksjepost i Polaris Media. Til Adresseavisen sier han at nettopp kjøpet av nesten tjue prosent av aksjene i Polaris bidro til å knekke selskapet finansielt.

– Kjøpet av ca. tyve prosent av aksjene i Adresseavisen/Polaris Media ble et for tungt løft for meg. Jeg hadde tro på at aksjekursen skulle gå opp, men den falt i stedet. Jeg har stått på det jeg kunne for å få til dette, for jeg har vært opptatt av at eierposten i Polaris Media skulle forbli her i byen, sier Terje Roll Danielsen til Adressa.

Utvider

Danielsen kjøpte aksjeposten fra Mecom for 344 millioner kroner. For å finansiere kjøpet tok han opp et større lån. Hadde investoren solgt aksjene i Polaris i dag, ville han fått et realisert tap på nesten 120 millioner kroner.

Ifølge styreleder Kaare M. Gisvold har panthaver Sparebanken Midt-Norge bestemt i sine styrende organer at de skal bli sittende på aksjene selv i håp om at det vil skje en positiv verdiutvikling.

Sparebanken sitter fra før av på 4,63 prosent av aksjene og blir nå nest største eier i mediekonsernet med 23,44 prosent av aksjene. Største eier er Schibsted som direkte har en post på 7,1 prosent i Polaris og indirekte eier ytterligere 32,21 prosent som er plassert hos SEB Enskilda. Denne posten må etter krav fra Medietilsynet avhendes innen utgangen av mai neste år, og styreleder Gisvold legger ikke skjul på hva slags eiere han kunne tenkt seg.

Salg

– Om vi hadde fått en pensjonskasse på aksjonærlisten, hadde jeg synes var fint. Hvem vi eventuelt får som eiere, vet jeg jo ikke. Jeg har heller ikke noen idé om posten blir spredd på flere eiere.

Gisvold sier at Polaris-styrets langsiktige strategi er å gi gode utbytter, noe han mener konsernet har gjort så langt. Før Schibsted plasserte aksjene i SEB Enskilda, arbeidet styret i Polaris med et markedsføringsopplegg for aksjeposten. Målet var å plassere eierskapet regionalt innenfor Polars’ nedslagsfelt. Men øvelsen ble avsluttet før den ble skikkelig påbegynt på grunn av aksjeplasseringen.