Aftenposten/E24-journalist Ole Alexander Saues innsynskrav til Helse- og omsorgsdepartementet viste seg å bli problematisk.
Aftenposten/E24-journalist Ole Alexander Saues innsynskrav til Helse- og omsorgsdepartementet viste seg å bli problematisk.

Aftenposten ba om innsyn i søknader til helsetoppstillinger. Men listene var makulert

Frykter systemsvikt i departementet.

Publisert Sist oppdatert

I forbindelse med en sak om mangfold i toppbyråkratiet sendte Aftenposten/E24-journalist Ole Alexander Saue tidlig i august ut innsynsbegjæringer til samtlige departementer.

Begjæringen gjaldt innsyn i utlysninger og søkerlister til stillingene departementsråd og ekspedisjonssjef.

Makulert

Men da svaret fra Helse- og omsorgsdepartementet kom, var det ikke som ventet.

De aktuelle utlysningene ble oversendt, men om søkerlistene sto det:

Søkerlistene i forbindelse med disse rekrutteringsprosessene er makulert i tråd med våre rutiner av personvernhensyn, og ved en feil er bare de utvidede søkerlistene blitt overført til arkivet. Vi kan derfor dessverre ikke sende dere offentlige søkerlister for stillingene.

Saue sier han ble paff over svaret.

– Jeg skal ikke vurdere personvernjussen her, men når offentlige søkerlister makuleres før arkivering, må det være et klart brudd på offentlighetsloven, sier han til Journalisten.

Såkalt utvidede søkerlister til offentlige stillinger skal tilgjengeliggjøres for søkere til en aktuell stilling, som partsinnsyn. Disse inneholder opplysninger av et større omfang enn det som skal være offentlig tilgjengelig, og kan for eksempel inneholde navn på søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.

Saue forteller at han tirsdag har bedt departementet bruke de utvidede søkerlistene til å sammenstille søkerlistene han har rett til innsyn i, foreløpig uten svar.

– Alvorlig

Saue mener at makuleringstabben fra departementet i praksis betyr at pressen og offentligheten forhindres fra å ettergå tidligere ansettelser, siden det nå ikke kan opplyses hvem som har søkt.

Saue understreker at stillingene det er snakk om, er blant de øverste sjefsstillingene i landets departementer. Ekspedisjonssjefstillingen tilsvarer avdelingsleder.

Han frykter systemsvikt i Helse- og omsorgsdepartementet:

– Dette handler om søkerlistene til fire stillinger, utlyst over en toårsperiode. At alle fire listene er makulert må tyde på en større systemsvikt enn bare en enkeltglipp. Det er alvorlig, og hvis de ikke har ryddet opp i det, må det gjøres snarest.

Avdelingsdirektør Kathrine Kjemphol Nygård i Helse- og omsorgsdepartementet opplyser til Journalisten at de ikke kan uttale seg før saken er nærmere undersøkt.

Powered by Labrador CMS