Faktisk.no: Vi vet ikke om 70 prosent av partnerdrap i Norge begås av ikke-muslimske nordmenn

Faktasjekker påstand i Aftenposten-kronikk.