Aftenposten og Stanghelle felt i PFU

Men First House fikk bare medhold på ett av to klagepunkter.

Denne artikkelen er over sju år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Aftenposten publiserte onsdag 21. mai 2014 kommentaren På svertetokt for kineserne? signert Harald Stanghelle. Kommentaren ble klaget inn av PR-byrået First House for brudd på Vær varsom plakaten (VVP) punkt 3.2 om kontroll av opplysninger og 4.14 om rett til samtidig imøtegåelse. Tirsdag behandlet PFU klagen.

Delt utvalg

Utvalget var ikke samstemt i behandlingen av klagen. Redaktør Tone Jensen (Fremover) mente at det ikke var brudd på noen av punktene. Det ble videre kun flertall for å felle Aftenposten på punktet om imøtegåelse.

Klagens ankepunkt var formuleringen  ”gode, men ubekreftede rykter”, og om disse ble presentert som faktiske forhold. Dette var det enighet om, men om det var presseetisk problematisk var utvalget mer delt om.   

Leder Alf Bjarne Johnsen og representant Henrik Syse fra allmennheten falt begge ned på fellelse for punkt 4.14, med nærmest motsatt begrunnelsene.

– Det forutsetter at kommentaren har etterprøvbare opplysninger. Kommentatoren skal ikke bare ha rimelig god, men god kontroll på fakta, sa Johnsen, og mente med det at for å felle på  4.14 burde man gå veien om 3.2.

Johnsen fikk her støtte av Alexandra Beverfjord som også gikk inn for på å felle Aftenposten på begge punkter.

Formildende omstendigheter

Vararepresentant journalist  Martin Rieber Sparre mente derimot at det formildende omstendigeheter at Stanghelle “gjorde det klinkende klart at det var rykter”. Han mente det derfor ville være feil å bruke dette mot ham. 

Syse understreket at å insistere på at 4.14 skal gjelde i kommentaren, nettopp sikrer den frie formen.

I tråd med innstillingen

Utvalgets konkluson var i trå med sekretariatets innstilling. Og sekretariatsrepresenetant Kjell Nyhus mente for øvrig at det hele var mindre problematisk enn det utvalget gjorde det til. Nyhus kommenterte også at det ikke var opp til dem å fortelle hvordan redaksjoner skal løse den samtidige imøtegåelsen i kommentarartikler.  

Bergensmedier frikjent 

Christian Kråkenes hadde klaget inn Bergensavisa, Bergens Tidende, NRK Hordaland og TV 2 for medlemskap i Bergen Næringssråd. Bakgrunnen for klagen var VVP punkt 2.2 om redksjonell integritet og troverdighet, og 2.3 om redaksjonell habilitet og dobeltroller. 

Kråkenes fikk ros av alle i utvalget for å ta opp et prinsipielt viktig spørsmål. Men sekretariatets innstilling om frifinnelse av alle de innklagede medier ble fulgt. Begrunnelsen var at det er en vesentelig forskjell om det er administrative eller redaksjonelle bindinger. 

 

Powered by Labrador CMS