Faktisk helt feil: Svenske Aftonbladet fikk ikke bestått i norsk faktasjekk

Faktisk.no har faktasjekket Aftonbladet.